Koskela, Kumpula, Käpylä, Toukola ja Vanhakaupunki

Asemakaavat


Tuusulanbulevardi  Uutta Mäkelänkatua

Helsinki suunnittelee uutta kaupunginosaa noin 20 000 asukkaalle. Tulevaisuudessa Mäkelänkatu jatkuu nykyisen moottoritien paikalla ja siitä tulee uuden alueen pääkatu. Kadulle tulee pikaraitiotie. Käpylään suunnitellaan laadukas joukkoliikenneasema, jossa on monipuoliset palvelut. Alueelle laaditaan kaavarunko, jonka pohjalta valmistellaan alueen asemakaavan muutokset. Kaavarunko valmistuu arviolta vuoden 2021 alkupuolella.

Hankkeen sijainti kartalla ja tarkemmat tiedot »

Visiokuva Tuusulanbulevardista, kuva Carpineta, Kulhavy, Tulonen, Rabinowitsch-Jokinen


Arabian tehdaskorttelit

Arabian tehdaskorttelin nykyisiin ja uusiin rakennuksiin suunnitellaan tiloja opetusta, työntekoa, palveluja, asumista ja kauppaa varten. Asemakaava on hyväksytty Kaupunkiympäristölautakunnassa, mutta sen hyväksyminen kaupunginhallituksessa ja valtuustossa edellyttää maankäyttösopimuksen valmistumista.

Hankkeen sijainti kartalla ja tarkemmat tiedot »

Arabian tehdaskorttelit © Verstas Arkkitehdit Oy – Anttinen Oiva Arkkitehdit Oy


Hämeentie 157

Teollisuus- ja toimitilarakennus muutetaan asuinkäyttöön. Nykyinen rakennus on tarkoitus pääosin säilyttää ja rakennuksen itäpääty korottaa uudisosalla 12 kerrosta korkeaksi. Tarkistettu kaavaehdotus on hyväksytty kaupunkiympäristölautakunnassa 21.1.2020.

Hankkeen sijainti kartalla ja tarkemmat tiedot »

Hameentie 157 © Huttunen-Lipasti Arkkitehdit Oy


Damaskuksentie 4

Damaskuksentien varrella oleva yksikerroksinen liikerakennus puretaan ja korvataan kolmikerroksisella asuinrakennuksella. Tontin sisäpihalle suunnitellaan korkeimmillaan kahdeksankerroksinen asuinrakennus.

Kun asemakaavan suunnittelu alkaa, hankkeen tiedot näkyvät karttapalvelussa.


Pohjolankatu 45 ja 47

Nykyinen Kottby lågstadieskola on tarkoitus purkaa ja rakentaa tontille uusi yhtenäisen opinpolun mahdollistava koulurakennus. Asemakaavassa merkitään suojeltavaksi viereisellä tontilla sijaitsevat, kulttuurihistoriallisesti arvokkaat asuinrakennukset ja mahdollisesti niiden piha-alueet. Ehdotus asemakaavasta on valmis arviolta vuona 2021.

Hankkeen sijainti kartalla ja tarkemmat tiedot »


Kätilöopisto

Sairaalan ja kaupungin toiminta Kätilöopiston rakennuksissa on loppunut. Kaupunki tutkii uusia mahdollisuuksia rakennusten käyttöön. Hankkeesta on tarkoitus järjestää kilpailu. Ehdotus asemakaavasta on valmis arviolta vuona 2021.

Hankkeen sijainti kartalla ja tarkemmat tiedot »


Kumpulanmäki

Helsinki suunnittelee, että Kumpulan kampuksen rakentamattomaan osaan tulee asuinalue noin 1200 ihmiselle. Ehdotus asemakaavasta on valmis arviolta syksyllä 2020.

Hankkeen sijainti kartalla ja tarkemmat tiedot »

Kuva: Schauman & Nordgren Architects Oy, MASU Planning Oy ja Schauman Arkkitehdit Helsinki Oy


Koskelan varikko ja Annalan kenttä

Koskelan varikon alueelle tulee uusi suurempi varikko, asuntoja, liiketiloja ja toimitiloja. Hanke liittyy siihen, että raitiotien verkosto laajenee. Arvokkaimmat vanhat rakennukset suojellaan. Alueen suunnittelu alkaa arviolta vuonna 2020.

Hankkeen sijainti kartalla ja tarkemmat tiedot »

Koskelan varikon alueelle tulee uusi suurempi varikko, asuntoja, liiketiloja ja toimitiloja. Kuva: Helsingin kaupunki.


Puistot ja viheralueet


Vanhankaupunginkosken itähaara ja Kuninkaankartanonsaaren ympäristö

Vanhankaupunginkosken itähaarassa tullaan parantamaan kalojen nousuedellytyksiä. Kosken itähaara on tällä hetkellä jyrkkä, ja koskea tullaan loiventamaan useampien kalojen ja kalalajien nousun mahdollistamiseksi.

Kuninkaankartanonsaaren reitistöä tullaan parantamaan ja puistoalueelle tehdään perusparannus. Saarella ja sen eteläpuolella sijaitsevalla suvannolla parannetaan kalastusmahdollisuuksia.

Vanhankaupunginkosken itäpuolella sijaitseva Viikintien sillan alittava rantareitti kärsii ajoittain tulvista, ja reittiä tullaan korottamaan.

Alueen suunnitelmat valmistuvat arviolta vuoden 2021 aikana. Rakentaminen tapahtuu arviolta vuonna 2023.

Asemapiirros »

Vanhankaupunginkoski


Arabian ja Toukolan rantapuistojen hoito- ja kehittämissuunnitelma

Arabian ja Toukolan suosittua rantapuistoa kehitetään rantavyöhykkeen ekologiset arvot huomioiden. Suunnittelu alkaa kesällä 2020 ja valmistuu arviolta vuoden loppuun mennessä.

Kun suunnitelman laatiminen etenee, hankkeen tiedot näkyvät karttapalvelussa karttapalvelussa.


Kadut ja liikenne

Löydät alueen liikenne-ja katusuunnitelmat alla näkyvästä kartasta. Kartan vihreät alueet ovat liikennesuunnitelmia ja ruskeat alueet katu- ja puistosuunnitelmia.

Kun viet hiiren suunnitelman päälle, näet hankkeen otsikkotiedot. Klikkaamalla suunnitelmaa saat näkyviin hankkeen tarkemmat tiedot, asiakirjat ja käsittelyvaiheen.Vuonna 2020 alkavat ja meneillään olevat keskeiset katurakennuskohteet:

Koskelan sairaala-alueen kadut

13.05.2020 17:42