Kallio, Alppiharju ja Sörnäinen

Asemakaavat


Agricolankatu 1

Entisen Metropolian oppilaitokseen suunnitellaan asuntoja, liike- ja toimitiloja sekä lisärakentamista puiston puolelle. Rakennus suojellaan. Asemakaavan ehdotus on valmis arviolta syksyllä 2020.

Hankkeen sijainti kartalla ja tarkemmat tiedot »

Vanha Metropolia Ammattikorkeakoulu Agricolankadulla. Kuva Helsingin kaupungin aineistopankki, Anu-Liina Ginström


Savonkatu

Alppilan pohjoisosassa suunnitellaan toimitila- ja asuinrakentamista Savonkadun ympäristöön, Pasilan asemaan tukeutuen. Suunnittelussa huomioidaan viheryhteydet.

Hankkeen sijainti kartalla ja tarkemmat tiedot »


Alppipuisto ja Lenininpuisto

Alppipuiston ja Lenininpuiston alueilla on käynnissä asemakaavan muutos. Alueen suunnitelmassa otetaan huomioon ihmiset ja luonto. Tavoitteena on, että kaavaehdotus valmistuu päätöksentekoa varten vuonna 2020.

Hankkeen sijainti kartalla ja tarkemmat tiedot »

Joogatunti Alppipuistossa, kuva Helsinki Marketing


Haapaniemenkatu 4

Sörnäisten Vilhonvuoreen Haapaniemenkadun varteen suunnitellaan pääosin kahdeksankerroksista liike- ja asuinkerrostaloa. Suunnitelmassa tontin läpi kulkee kävelyreitti. Tontilla on aiemmin sijainnut 1970-luvulla rakennettu valtion virastotalo, joka purettiin vuonna 2017. Senaatti-kiinteistöt, Suomen Arkkitehtiliitto ja Helsingin kaupunki järjestivät vuonna 2019 aluetta koskeneen suunnittelu- ja tontinluovutuskilpailun. Asemakaavan muutos pohjautuu kilpailun voittajaehdotukseen.

Tavoitteena on, että kaavoitus käynnistyy vuoden 2020 alussa, ja että asemakaavan ehdotus esitellään kaupunkiympäristölautakunnalle syksyllä 2020. Rakentaminen tontilla voidaan aloittaa arviolta vuoden 2021 aikana.

Hankkeen sijainti kartalla ja tarkemmat tiedot »

Havainnekuva Haapaniemenkatu 4, Anttinen Oiva Arkkitehdit Oy ja Nomaji maisema-arkkitehdit Oy


Energiakortteli

Sörnäisten rantatien varteen laaditaan asemakaava korttelille, jossa varaudutaan tulevaisuuden uusiutuviin ja vähäpäästöisiin energiantuotantotapoihin. Ehdotus asemakaavasta on valmis vuonna 2020.

Hankkeen sijainti kartalla ja tarkemmat tiedot »


Kalasataman palvelurakennus

Kalasatamanpuiston lounaiskulmaan on tarkoitus rakentaa palvelurakennus alueen asukkaiden yhteiseen käyttöön. Alueen suunnittelu aloitetaan vuonna 2020. Ehdotus asemakaavasta on valmis vuonna 2021.

Kun asemakaavan suunnittelu alkaa, hankkeen tiedot näkyvät karttapalvelussa.


Puistot ja viheralueet


Kallion, Alppiharjun ja Sörnäisten aluesuunnitelma

Helsinki tekee pitkän ajan suunnitelman siitä, miten ja missä järjestyksessä se uudistaa katuja, puistoja ja viheralueita Kalliossa, Alppiharjussa ja Sörnäisissä. Kaupunkilaiset voivat kertoa mielipiteensä asiasta yleisötilaisuudessa talvella vuonna 2020. Suunnitelma on valmis arviolta vuoden 2020 aikana.

Tarkempaa tietoa suunnitelmasta »

Näkymä Kallion kirkolle, kuva Helsinki Marketing


Vaasanpuistikko

Vaasanpuistikkoon ja sitä rajaaville Pengerpolulle ja Vaasanpolulle suunnitellaan peruskorjaus. Tavoitteena on luoda elinvoimainen ja lähestyttävä puistoaukio. Kun suunnitelman laatiminen etenee, hankkeen tiedot näkyvät karttapalvelussa. Vuorovaikutuksesta ja osallistumismahdollisuuksista viestitään erikseen.


Kadut ja liikenne

Löydät  alueen liikenne-ja katusuunnitelmat  alla näkyvästä kartasta.  Kartan vihreät alueet ovat liikennesuunnitelmia ja ruskeat alueet katu- ja puistosuunnitelmia. 

Kun viet hiiren suunnitelman päälle, näet hankkeen otsikkotiedot. Klikkaamalla suunnitelmaa saat näkyviin hankkeen tarkemmat tiedot, asiakirjat ja käsittelyvaiheen.

Vuonna 2020 alkavat ja meneillään olevat keskeiset katurakennuskohteet:

Hämeentien uudistus
Caloniuksenkadun, Runeberginkadun ja Helsinginkadun uudistus
Töölönlahden ja Eläintarhanlahden välinen tulvapato ja silta


Lisätietoa

Lisätietoa kasvavista kaupunginosista Uutta Helsinkiä -verkkosivulla:

03.06.2020 18:55