Hermanni ja Vallila

Asemakaavat


Hermanninranta

Alueelle suunnitellaan asuntoja ja palveluita noin 5 300 asukkaalle sekä puistoja, päiväkoti ja koulu. Alueen suunnittelun lähtökohtana on ekologinen kestävyys. Ehdotus asemakaavasta valmis vuonna 2022.

Osana alueen kaavoitusta tehdään Hermanninrannan yleisten alueiden yleissuunnitelmaa. Siinä käsitellään tarkemmin asemakaava-alueen puistoja, katuja ja muita julkisia tiloja.

Hankkeen sijainti kartalla ja tarkemmat tiedot »


Teollisuuskadun akseli

Pasilan ja Kalasataman välistä aluetta kehitetään merkittävänä työpaikkojen, kulttuurin ja tapahtumien keskittymänä. Samalla alueen kulkuyhteyksiä parannetaan.

Alueelle laaditaan kaavarunko, joka on lähtökohta alueen asemakaavan muutoksille. Kaavarungon luonnoksia tuodaan keskusteltavaksi kesän 2020 jälkeen. Valmis kaavarunko valmistuu loppuvuodesta.

Hankkeen sijainti kartalla ja tarkemmat tiedot »
Lisätietoja: hel.fi/teollisuuskatu »

Teollisuuskadun akseli


Aleksis Kiven katu 49

Toimistorakennusten korttelialue muutetaan liikerakennusten korttelialueeksi. Muutos mahdollistaa hotellitoiminnan alueella. Lisäksi uudessa asemakaavassa rakennuksen muotoa ja sijaintia muutetaan ja alikulkutunneli linjataan uudella tavalla.

Hankkeen sijainti kartalla ja tarkemmat tiedot »

Aleksis Kiven katu 49


Satamaradankatu 6

Osoitteeseen Satamaradankatu 6 suunnitellaan liikuntatiloja. Hankkeen vuorovaikutus on tarkoitus aloittaa keväällä 2020. Vuorovaikutus alkaa osallistumis- ja arviointisuunnitelman laatimisella, jolloin hankkeen tiedot tulevat näkyviin karttapalvelussa.


Vallilan toimitila-alue

Vallilan toimitila-aluetta kehitetään työpaikkojen ja elävän kaupunkikulttuurin alueena. Helsinki laatii alueelle suunnitteluperiaatteet, joiden pohjalta valmistellaan hankekohtaisia asemakaavamuutoksia.  Alueen toimijoiden tarpeet otetaan huomioon suunnittelussa. Historiallisesti arvokkaan rakennuskannan suojelutarve kartoitetaan.

Hankkeen sijainti kartalla ja tarkemmat tiedot »

Vallilan toimitila-aluetta kehitetään. Kuva: Milla Nummikoski


Kadut ja liikenne

Löydät alueen liikenne-ja katusuunnitelmat alla näkyvästä kartasta. Kartan vihreät alueet ovat liikennesuunnitelmia ja ruskeat alueet katu- ja puistosuunnitelmia.

Kun viet hiiren suunnitelman päälle, näet hankkeen otsikkotiedot. Klikkaamalla suunnitelmaa saat näkyviin hankkeen tarkemmat tiedot, asiakirjat ja käsittelyvaiheen.

03.06.2020 19:00