Vuosaari

Asemakaavat


Vartiokylänlahti

Puotilanrantaan, Rastilanrantaan ja myöhemmin Rastilan kartanon alueelle voi tulla uusia asuinalueita noin 7 500 ihmiselle. Helsinki tekee alueelle suunnitteluperiaatteet ja kaavarungon. Ne kertovat, mitä tavoitteita suunnittelulla on, ja esimerkiksi uusien korttelien ja viheralueiden paikat. Suunnitteluperiaatteet valmistuvat syksyllä 2020, ja sen jälkeen aloitetaan kaavarungon laatiminen. Suunnitteluperiaatteet ja kaavarunko ovat asemakaavoituksen lähtökohta.

Hankkeen sijainti kartalla ja tarkemmat tiedot »

Helsinki tekee Vartiokylänlahdelle suunnitteluperiaatteet ja kaavarungon. Kuva Helsingin kaupunki, Sanna Meriläinen


Meri-Rastila ja Kallahden länsiosa

Alueella on käynnissä kaupunkiuudistus. Alueelle suunnitellaan uusia rakennuksia. Lisäksi puistoja, aukioita ja katualueita parannetaan. Uudet rakennukset voivat tulla nykyisen kerrostaloalueen tonteille ja puistojen reunoille. Suunnitelmassa on mukana Rastilan liikekeskuksen uudistus. Tavoite on, että 10–15 vuoden aikana alueelle tulee asuntoja 3500–4600 ihmiselle. Asemakaavan muutokset valmistuvat kahdessa vaiheessa. Tarkistetun ehdotuksen alueen länsiosan asemakaavasta on tarkoitus valmistua syksyllä 2020, ja tarkistetun ehdotuksen itäosan asemakaavasta on tarkoitus valmistua keväällä 2021.

Hankkeen sijainti kartalla ja tarkemmat tiedot »

Suuntaa antava havainnekuva uudistuvasta Meri-Rastilan ja Kallahden länsiosan alueesta.


Ramsinranta IV

Ramsinrantaan suunnitellaan uusi rantaraitti ja asuntoja noin 450 asukkaalle. Alueella on vanhoja, suojeltuja rakennuksia. Ne on tarkoitus kunnostaa. Asemakaavan muutos koskee kahta aluetta: entinen Alkon koulutuskeskus (Vilsandinkuja 3 ja 4) ja Ramsinniementie 18 -kortteli. Asemakaavat laaditaan mahdollisesti kahdessa eri osassa. Ehdotus asemakaavasta on valmis arviolta vuonna 2021.

Hankkeen sijainti kartalla ja tarkemmat tiedot »


Pärnunkatu 6

Pärnunkadun varteen suunnitellaan uusia kerrostaloja ja rivitaloja. Asemakaavoitus on aloitettu keväällä 2020. Ehdotus asemakaavasta on valmis arviolta vuonna 2021.

Kun asemakaavan suunnittelu alkaa, hankkeen tiedot näkyvät karttapalvelussa.


Villenkallio

Osoitteisiin Rastilantie 2 ja Airoparintie 1-3 suunnitellaan uusia rakennuksia ja niihin asuntoja noin 600 ihmiselle. Helsinki aikoo myös kehittää alueen puistoa ja sen reittejä. Puisto saa myös nimen. Suunnittelu alkoi kesällä 2019. Ehdotus asemakaavasta on valmis arviolta vuoden 2020 lopulla.

Hankkeen sijainti kartalla ja tarkemmat tiedot »

Kaavan viitesuunnittelussa tontille on suunniteltu kerrostalokokonaisuutta. Kuvassa yksi vaihtoehto kerrostaloista, havainnekuva Arkkitehdit Rudanko + Kankkunen


Broända ja Kurkimoisio

Kurkimoision tyhjille tonteille suunnitellaan kerrostaloja. Uusia asuintaloja suunnitellaan myös Rantakiventielle vanhan ruotsinkielisen koulun yhteyteen. Suunnittelu alkoi kesällä 2019. Alueen pohjoisosassa olevia tyhjiä tontteja koskeva Kurkimoision asemakaavaehdotus on valmis arviolta kesällä 2020. Broändan aluetta koskeva ehdotus asemaavan muutoksesta valmistuu arviolta vuoden 2021 aikana.

Hankkeen sijainti kartalla ja tarkemmat tiedot »


Vuosaaren pohjoinen lähikeskusta

Vuosaaren pohjoisen lähikeskustan aluetta kehitetään. Nykyisen ostoskeskuksen tilalle suunnitellaan monipuolinen keskustakortteli, jossa on asumista, erityisasumista sekä maantasossa yksityinen päiväkoti ja liiketiloja. Mustalahdentien pohjoispuolisisille lähivirkistys- ja autopaikkojen korttelialueille sekä kortteliin 54053 tutkitaan täydennysrakentamista. Suunnittelu alkoi alkuvuonna 2020. Ehdotus asemakaavasta on valmis arviolta vuoden 2020 lopulla.

Hankkeen sijainti kartalla ja tarkemmat tiedot »


Heteniityn koulu

Nykyisen Vuoniityn peruskoulun Heteniityntien toimipisteen tontille (osoitteessa Heteniityntie 4) suunnitellaan koululaajennusta, jossa on koulutilojen lisäksi yleisiä liikunta- ja kokoontumistiloja sekä päiväkoti. Urheilupuiston pysäköintialueita ja puiston läpi kulkevia reittejä kehitetään. Tontin 54065/1 täydennysrakentamista tutkitaan. Suunnittelu alkoi keväällä 2020. Ehdotus asemakaavasta on valmis arviolta vuonna 2021.

Hankkeen sijainti kartalla ja tarkemmat tiedot »


Vuosaaren keskustan länsiosa

Vuosaaren metroaseman ympäristöä suunnitellaan Vuosaaren keskustan suunnitteluperiaatteiden mukaisesti monipuoliseksi ja kävelypainotteiseksi keskustamaiseksi alueeksi. Vuosaaren keskustan suunnitteluperiaatteiden mukaiset asemakaavamuutokset laaditaan vaiheittain. Niistä on toistaiseksi vahvistettu Aromikujan alueen ja Vuosaaren uuden lukion asemakaavat.

Vuosaaren keskustan länsiosan asemakaavamuutos käsittelee Mosaiikkitorin laitaan tulevan sekoittuneiden toimintojen keskustakorttelia, Vuosaaren Urheilutalon laajentamista, Mosaiikkipuiston kehittämistä ja yleiskaavan (2016) mukaisen pikaraitiotievarauksen sovittamista osaksi kehittyvää keskustaa.

Mosaiikkikorttelin toteuttamiseksi haetaan kaavoituskumppania vuoden 2020 aikana järjestettävän kilpailullisen neuvottelumenettelyn kautta.

Hankkeen sijainti kartalla ja tarkemmat tiedot »
Vuosaaren keskustan suunnitteluperiaatteet » 

Vuosaaren keskustan lansiosa: havainnekuva © Studio Lumart ja Helsingin kaupunki


Hallkullanniemen länsiosa ja Nuottasaari

Halkullanniemen länsiosa ja Nuottasaari liitetään Uutelan virkistysalueeseen. Hallkullanniemen huvila suojellaan. Sen pihapiiriin tulee kaksi tonttia asuntoja varten. Nuottasaaren pohjoisosaan suunnitellaan vapaa-ajan ja matkailun palveluja. Ehdotus asemakaavasta on valmis arviolta vuonna 2020.

Hankkeen sijainti kartalla ja tarkemmat tiedot »


Puistot ja viheralueet


Ilveskorvenpuisto

Helsinki suunnittelee, että Ilveskorvenpuisto uudistuu. Suunnitelmassa huomioidaan erityisesti kulkureitit, kasvit, leikkipaikka, hulevesien käsittely ja puistolammen veden laatu. Puiston aukiomainen toritila yhdistää puiston uudistettavaan ostoskeskukseen.

Ilveskorvenpuisto on kiinteä osa Vuosaaren keskuspuistoa. Puistosuunnitelma esiteltiin tammikuussa 2020 asukastilaisuudessa, ja sitä on viimeistelty palautteiden pohjalta. Suunnitelma etenee hyväksymisen jälkeen rakennussuunnitteluun ja on valmis vuonna 2021. Puisto rakennetaan arviolta vuosina 2023–2025.

Hankkeen sijainti kartalla ja tarkemmat tiedot »

Havainnekuva korjatusta Ilveskorvenpuistosta. © Näkymä Oy


Itäisen saariston hoito- ja kehittämissuunnitelma

Helsinki tekee suunnitelman siitä, miten se hoitaa ja kehittää kaupungin itäistä saaristoa. Suunnitelma kertoo, miten aluetta kehitetään, hoidetaan ja korjataan. Suunnitelman avulla kaupunki voi huolehtia siitä, että alueen virkistyskäyttö lisääntyy, mutta luonto on turvassa. Kehittämissuunnitelma on valmis arviolta vuoden 2020 lopussa.

Suunnittelualue kartalla »

Itäistä saaristoa varten tehdään hoito- ja kehittämissuunnitelma. © Helsingin kaupunkiVuosaaren aluesuunnitelma

Helsinki tekee pitkän ajan suunnitelman siitä, miten ja missä järjestyksessä se kunnostaa Vuosaaren alueen katuja, puistoja ja viheralueita. Kaupunki kunnostaa aluetta useassa vaiheessa kymmenen vuoden aikana.

Tarkempaa tietoa suunnitelmasta » 

Näkymä Vuosaaren urheilutalon lähistöltä, kuva Helsingin kaupungin aineistopankki.


Vuosaaren keskustan julkisten ulkotilojen yleisuunnitelma

Vuosaaren keskustan julkisten ulkotilojen yleissuunnitelmassa tarkastellaan alueen maisemallisia, kaupunkikuvallisia ja toiminnallisia tavoitteita yhteensovittaen kunnallisteknisten ratkaisujen kanssa. Työ valmistuu kesällä 2020.


Kadut ja liikenne

Löydät alueen liikenne-ja katusuunnitelmat alla näkyvästä kartasta. Kartan vihreät alueet ovat liikennesuunnitelmia ja ruskeat alueet katu- ja puistosuunnitelmia.

Kun viet hiiren suunnitelman päälle, näet hankkeen otsikkotiedot. Klikkaamalla suunnitelmaa saat näkyviin hankkeen tarkemmat tiedot, asiakirjat ja käsittelyvaiheen.Lisätietoa

Lisätietoa kasvavista kaupunginosista Uutta Helsinkiä -verkkosivulla:

Uutta Helsinkiä: Vuosaari »
14.05.2020 10:40