Vartiokylä

Asemakaavat

Karhunkaataja

Karhunkaatajan alueelle suunnitellaan palveluja ja asuntoja noin 3 000 ihmiselle. Viilarintielle tulee Raide-Jokerin pikaraitiolinja ja ratikkapysäkkejä. Ehdotus asemakaavasta valmistui vuonna 2018. Tarkistettu ehdotus asemakaavasta on valmis arviolta vuonna 2021.

Hankkeen sijainti kartalla ja tarkemmat tiedot »

Ilmakuvasovitus Karhunkaatajan alueen suunnitelmasta. Kuva: Marco Di Martino


Itä-Helsingin keskusta ja Itäkeskuksen kehittämisperiaatteet

Itäkeskuksen keskustan ja Puotilan metroaseman seutua kehitetään. Helsinki on järjestänyt alueesta kansainvälisen ideakilpailun. Kilpailu alkoi kesällä 2019, ja se loppuu kesällä 2020. Kilpailun jälkeen alueelle laaditaan kehittämisperiaatteet asemakaavoituksen pohjaksi. Kehittämisperiaatteet koskevat myös keskusta-alueen ympärillä olevia Puotinharjun ja Itäkeskuksen asuinkerrostaloalueita.

Lisätietoja: www.itahelsinginkeskusta.com

Näkymä Itä-Helsingin keskustan alueelta, kuva Helsingin kaupunki.


Gotlanninkatu 1-3

Gotlanninkadulle voi tulla uusi kerrostalo, jossa on asuntoja opiskelijoille. Helsingin tavoite on, että talon toiselle puolelle tulee puisto. Ehdotus asemakaavasta oli nähtävillä syksyllä 2019. Asemakaava on valmis vuonna 2020.

Hankkeen sijainti kartalla ja tarkemmat tiedot »

Alustava luonnos Gorlanninpuistikosta. Havainnkuva Loci Maisema-arkkitehdit Oy


Itäkeskuksen Jokerikortteli

Itäkeskuksen metro- ja bussiaseman aukiolle suunnitellaan uutta joukkoliikenteen terminaalia. Sen päälle tulee asuntoja ja liike- ja palvelutiloja. Suunnittelu alkoi kesällä 2019. Ehdotus asemakaavasta on valmis vuonna 2020.

Hankkeen sijainti kartalla ja tarkemmat tiedot »

Suuntaa antava havainnekuva Jokerikorttelista. © C&J Arkkitehdit


Kauppamyllyntien ympäristö

Kaupunki suunnittelee, että Roihupellon teollisuusalue uudistuu. Viilarintien itäpuolelle tulee Raide-Jokerin raitiovaunuvarikko, toimitiloja sekä liikuntaan ja vapaa-aikaan liittyviä palveluita. Bussivarikko siirtyy Metrovarikonkujan läheisyyteen. Holkkitien pohjoispuolelle voi tulla uusia toimitiloja. Teollisuustonttien kaavamääräyksiä päivitetään. Ehdotus asemakaavasta on valmistunut keväällä 2020.

Hankkeen sijainti kartalla ja tarkemmat tiedot »

Havainnekuva Roihupellon raitiovaunuvarikosta, kuva APRT, Raide-Jokeri.projektin hankesuunnitelmasta


Kielilukio, Kiviparintie 1

Helsinki suunnittelee, että Kiviparintien ja Myllypurontien risteykseen tulee uusi kieli- ja aikuislukio. Kun alueen asemakaava on valmis, kaupunki järjestää lukion rakentamisesta elinkaarikilpailutuksen. Asemakaava on valmis arviolta vuoden 2020 alussa.

Hankkeen sijainti kartalla ja tarkemmat tiedot »

Havainnekuva kielilukion sijainnista, kuva Helsingin kaupunki


Vartiokylänlahti

Puotilanrantaan, Rastilanrantaan ja myöhemmin Rastilan kartanon alueelle voi tulla uusia asuinalueita noin 7 500 ihmiselle. Helsinki tekee alueelle suunnitteluperiaatteet ja kaavarungon. Ne kertovat, mitä tavoitteita suunnittelulla on, ja esimerkiksi uusien korttelien ja viheralueiden paikat. Suunnitteluperiaatteet valmistuvat syksyllä 2020, ja sen jälkeen aloitetaan kaavarungon laatiminen. Suunnitteluperiaatteet ja kaavarunko ovat asemakaavoituksen lähtökohta.

Hankkeen sijainti kartalla ja tarkemmat tiedot »

Vartiokylänlahdelle voi tulla uusia asuinalueita. Kuva Helsingin kaupunki, Sanna Meriläinen


Puistot ja viheralueet

Mellunkylän–Vartiokylän luonnon- ja maisemanhoidon suunnitelma

Helsinki on tehnyt pitkän ajan suunnitelman siitä, miten se kunnostaa katuja, puistoja ja viheralueita Mellunkylän ja Vartiokylän alueella. Nyt kaupunki tekee tarkemman suunnitelman, miten alueen luontoa pitää hoitaa. Suunnitelma valmistuu vuoden 2020 aikana.

Tarkempaa tietoa suunnitelmasta »


Alakivenpuiston kuntoportaat

Porrasjuoksusta on tullut yhä suositumpi liikuntamuoto. Helsinki laatii suunnitelmia kuntoportaiden rakentamiseksi kahdeksaan paikkaan.  Suunnitelmat valmistuvat syksyllä 2020, ja rakentaminen pyritään aloittamaan joidenkin kohteiden osalta jo loppuvuodesta 2020. Kuntoportaiden suunnittelu ja rakentaminen perustuvat Helsingin kuntoporrasohjelmaan.

Suunnitelmat tehdään seuraaviin paikkoihin:

Porrasjuoksusta on tullut suosittu liikuntamuoto. Kuva on Malminkartanosta. © Helsingin kaupunki


Leikkipuisto Rusthollari

Leikkipuisto Rusthollarin ulkotilat korjataan ja uudistetaan. Suunnitelma valmistuu vuoden 2020 aikana. Tavoitteena on, että rakentaminen alkaa vuonna 2023. Peruskorjauksessa leikkipuisto on tarkoitus yhtenäistää selkeämmäksi kokonaisuudeksi puiston arvot huomioon ottaen.

Hankkeen sijainti kartalla ja tarkemmat tiedot

Havainnekuva korjatusta leikkipuisto Rusthollarista.


Leikkipuisto Iso-Antti

Kaupunki suunnittelee leikkipuisto Iso-Antin peruskorjausta. Tavoitteena on parantaa ja monipuolistaa leikkipuiston toimintoja ja välineitä. Leikkipuiston nykyinen ja suosittu vesiaihe korjataan, ja sen viereen on suunniteltu uusi motoriikkarata tasapainopuomeineen ja hyppimistasoineen. Lisäksi alueelle on esitetty uutta tekonurmipintaista pelikenttää. Suunnitelma valmistuu vuoden 2020 aikana. Tavoitteena on, että rakentaminen alkaa vuonna 2021.


Kadut ja liikenne

Löydät alueen liikenne-ja katusuunnitelmat alla näkyvästä kartasta. Kartan vihreät alueet ovat liikennesuunnitelmia ja ruskeat alueet katu- ja puistosuunnitelmia.

Kun viet hiiren suunnitelman päälle, näet hankkeen otsikkotiedot. Klikkaamalla suunnitelmaa saat näkyviin hankkeen tarkemmat tiedot, asiakirjat ja käsittelyvaiheen.Lisätietoa

Lisätietoa kasvavista kaupunginosista Uutta Helsinkiä -verkkosivulla:

28.05.2020 22:03