Mellunkylä

Asemakaavat


Mellunmäen ja Vesalan täydennysrakentaminen

Kaupunki laatii suunnitteluperiaatteet Mellunmäen ja Vesalan kerrostaloalueille. Periaatteet määräävät, minne täydennysrakentaminen painottuu alueella ja missä raitiotiet (Raide-Jokeri 2, Vantaan ratikka) voivat kulkea. Suunnittelu on aloitettu vuoden 2019 lopussa.

Hankkeen sijainti kartalla ja tarkemmat tiedot » 

Mellunmäkeä, kuva Helsingin kaupungin aineistopankki, Marja Väänänen


Mellunmäen keskus

Mellunmäen metroaseman länsipuolelle suunnitellaan uusia kerrostaloja, opiskelijoiden asuntola, ruokakauppa, palveluja ja liiketiloja. Alueesta tulee tärkeä julkisen liikenteen solmukohta. Sinne voi tulla Vantaan raitiovaunun päätepysäkki. Alueen suunnittelu alkoi keväällä 2019. Ehdotus asemakaavasta on valmis arviolta vuonna 2022.

Hankkeen sijainti kartalla ja tarkemmat tiedot »


Ounasvaarantie 2 ja Pallaksentie 1

Mellunmäentien, Pallaksentien ja Ounasvaarantien välissä sijaitsevalle korttelialueelle suunnitellaan asuinkerrostaloja. Suunnitelmassa tonteilla sijaitsevat nykyiset asuinrakennukset puretaan ja korvataan uudella tehokkaammalla rakentamisella.

Hankkeen sijainti kartalla ja tarkemmat tiedot » 


Kontulan kerrostaloalueen täydennysrakentaminen

Helsinki laatii suunnitteluperiaatteet Kontulan kerrostaloalueelle. Periaatteissa määritellään, minne täydennysrakentaminen painottuu alueella. Raitiotien (Raide-Jokeri 2) reitille määritellään alustava tilavaraus. Periaatteet ovat valmiit arviolta vuoden 2020 loppupuolella. Luonnos oli nähtävillä keväällä 2019. Kaupunki uudistaa myös Mellunkylän aluetta laajemmin.

Hankkeen sijainti kartalla ja tarkemmat tiedot »

Kontula, näkymä Naapurintiellä. Kuva Helsingin kaupungin aineistopankki, Marja Väänänen


Kontulan keskusta

Kontulan ostoskeskuksen ja keskustan aluetta kehitetään kokonaisuutena. Lähtökohtana kehittämiselle on yleiskaava 2016. Helsinki ja alueen kiinteistönomistajat selvittävät yhteistyössä kehittämisen mahdollisuuksia ja uudistusten laajuutta. Kontulan keskustaan voi tulla uusia asuintaloja. Tavoitteena on säilyttää nykyisten julkisten ja kaupallisten palveluiden määrä ja mahdollistaa niiden laajentuminen, kun alueen asukasmäärä kasvaa. Tavoitteena on tehdä alueelle uusi asemakaava.

Kontulan ostoskeskuksen alueelle voi tulla uusia asuintaloja. Kuva Helsingin kaupungin aineistopankki, Liisa Takala


Kivikon helikopterikenttä

Kivikossa on rakentamaton pelastusasemaa ja helikopterikenttää varten varattu tontti. Sille laaditaan asemakaavan muutos, jotta tontti soveltuu myös muiden kuin pelastustoimen käyttöön.

Hankkeen sijainti kartalla ja tarkemmat tiedot »


Puistot ja viheralueet


Kivikon liikuntapuisto ja Kivikon frisbeegolf

Helsinki kehittää ja täydentää Kivikon liikuntapuiston nykyisiä liikuntapalveluja ja parantaa frisbeegolfrataa. Liikuntapuiston mahdollisia uusia toimintoja ovat muun muassa matkaluistelurata ja kaksi uutta jalkapallokenttää. Lisäksi pysäköintialuetta on tarkoitus laajentaa. Frisbeegolfradan heittopaikkoja ja korialueita peruskorjataan sekä valaistusta parannetaan.

Alueen suunnitelmat valmistuvat arviolta vuoden 2020 aikana. Rakentamisen ajankohtaa ei vielä tiedetä.

Hankkeen tiedot kartalla »

Kivikon liikuntapuistoa parannetaan ja. frisbeegolf-rata uudistetaan. Kuva Helsingin kaupungin aineistopankki


Ojapuiston liikuntapuisto ja leikkipuisto Mellunmäki

Helsinki kehittää Mellunmäen puistoja. Suunnittelu koskee Ojapuiston liikuntapuiston, Naulakallionpuiston, leikkipuisto Mellunmäen (asukaspuisto Luoston) ja vanhan Siltapolulla sijaitsevan urheilukentän muodostamaa viheraluekokonaisuutta. Tavoite on, että nämä alueet muodostavat monipuolisen paikan vapaa-ajan viettoon, liikuntaan ja leikkimiseen. Puistosuunnitelmien luonnokset ovat valmistuneet ja niistä voi antaa palautetta kevään 2020 aikana.

Hankkeen kartalla tiedot »

Havainnekuva: leikkipuisto Mellunmäki. Näkymä Oy


Leikkipuisto Lampi

Leikkipuisto Lampea uudistetaan. Tavoite on, että puistossa on jatkossa mukava viettää aikaa. Puistoon tulee uusia istutuksia. Vanha vesiallas korjataan, ja puiston keskelle tulee meriaiheinen leikkipaikka. Leikkipuistoa kiertää lapsille suunnattu frisbeegolf-rata. Puistoon rakennetaan leikkipuisto Lammelle varastorakennus. Leikkipuisto valmistuu kesäkuussa 2020.

Hankkeen tiedot kartalla »

Leikkipuisto Lampeen tulee uusia istutuksia ja vesiallas korjataan. Havainnekuva Helsingin kaupunki.


Mellunkylän–Vartiokylän luonnon- ja maisemanhoidon suunnitelma

Helsinki on tehnyt pitkän ajan suunnitelman siitä, miten se kunnostaa katuja, puistoja ja viheralueita Mellunkylän ja Vartiokylän alueella. Nyt kaupunki tekee tarkemman suunnitelman, miten alueen luontoa pitää hoitaa. Suunnitelma valmistuu vuoden 2020 aikana.

Tarkempaa tietoa suunnitelmasta »


Kadut ja liikenne

Löydät alueen liikenne-ja katusuunnitelmat alla näkyvästä kartasta. Kartan vihreät alueet ovat liikennesuunnitelmia ja ruskeat alueet katu- ja puistosuunnitelmia.

Kun viet hiiren suunnitelman päälle, näet hankkeen otsikkotiedot. Klikkaamalla suunnitelmaa saat näkyviin hankkeen tarkemmat tiedot, asiakirjat ja käsittelyvaiheen.


 
11.05.2020 21:43