Laajasalo

Asemakaavat


Laajasalon ratikkakortteli

Reposalmentielle suunnitellaan Kruunusillat-pikaraitiotien varikkoa ja sen yhteyteen asumista noin 950 asukkaalle. Kortteliin tulee myös leikkipuisto ja jonkin verran liiketilaa. Tarkistettu asemakaavaehdotus tulee kaupunkiympäristölautakunnan päätettäväksi arviolta alkusyksyllä 2020.

Hankkeen sijainti kartalla ja tarkemmat tiedot »

Laajasalon ratikkakortteli: Näkymä Reposalmentieltä © Sigge Arkkitehdit


Hepokalliontie 2832, Puuskaniementie 44 ja vesialue

Alueen arvokkaiden piirteiden säilyminen varmistetaan asemakaavalla, ja Hepokalliontien rantapalstoille sekä Puuskaniementien rivitalotontille osoitetaan rakennusoikeutta. Asemakaavaehdotus esitellään kaupunkiympäristölautakunnalle syksyllä 2020.

Hankkeen sijainti kartalla ja tarkemmat tiedot »

Hepokalliontie 28-32, luonnoskuva © Heikki Kokkonen, arkkitehti


Hämeenapajantien, Puhuritien ja Puuskakujan alueiden asemakaavan muutos

Hämeenapajantien, Puhuritien ja Puuskakujan varteen suunnitellaan alueelle sopivaa täydennysrakentamista. Asemakaavan suunnittelu on alkanut keväällä 2020. Ehdotus asemakaavasta on valmis arviolta vuonna 2021.

Hankkeen sijainti kartalla ja tarkemmat tiedot »


Yliskylänlahti

Helsinki suunnittelee, että Laajansalontie muuttuu kaupunkibulevardiksi ja raitiovaunu alkaa kulkea Herttoniemeen. Yliskylänlahdelle tulee uusi asuinalue noin 2 500 ihmiselle. Ehdotus asemakaavasta on valmis arviolta aikaisintaan vuonna 2021.

Hankkeen sijainti kartalla ja tarkemmat tiedot »

Kuva: KomiteArk Oy


Jollaksen kartano

Jollaksen kartanon alueen virkistyskäyttöä kehitetään. Asemakaavan suunnittelu on alkanut keväällä 2020. Ehdotus asemakaavasta on valmis arviolta vuonna 2021.

Hankkeen sijainti kartalla ja tarkemmat tiedot »

Jollkasen kartanoalueelle suunnitellaan virkistys- ja liiketoimintaa. Kuva Helsingin kaupunki


Jollaksentie 64

Jollaksentien varteen suunnitellaan kolmea uutta viisikerroksista kerrostaloa. Asemakaavoitus on aloitettu keväällä 2020. Ehdotus asemakaavasta on valmis arviolta vuonna 2021.

Hankkeen sijainti kartalla ja tarkemmat tiedot »

Jollaksentie 64 havainnekuva


Kruunuvuorenrannan keskus

Kruunuvuorenrannan keskuskortteleihin tulee asuntoja ja kaupallisia palveluja. Kaupunkiympäristölautakunta käsittelee tarkistetun ehdotuksen syksyllä 2020.

Hankkeen sijainti kartalla ja tarkemmat tiedot »

Kuva: C&J Arkkitehdit Oy


Laajasalon kauppakeskus

Kauppakeskus Saaren ja tulevan kaupunkibulevardin väliin suunnitellaan asuntoja noin 600 ihmiselle. Pohjakerrokseen bulevardin varrelle tulee liiketiloja. Jo kertaalleen tehty asemakaavaehdotus tulee muuttumaan ja se laitetaan vielä nähtäville ennen uutta kaupunkiympäristölautakunnan käsittelyä, joka on aikaisintaan syksyllä 2020.

Hankkeen sijainti kartalla ja tarkemmat tiedot »

Havainnekuva Laajasalosta, Arkkitehtitoimisto Hannu Jaakkola Oy


Puistot ja viheralueet


Stansvikin kartanoa ympäröivien puistojen perusparannus

Stansvikin kartanon rakennukset ja sitä ympäröivä puisto ovat peräisin 1800-luvulta. Alueella toimii kesäravintola. Helsinki laatii alueelle perusparannussuunnitelman.

Tavoitteena on vanhan kartanopuiston kunnostus historiallista henkeä kunnioittaen alkuperäisen puistosommitelman ja vuosikymmenten saatossa syntyneen kerroksellisuuden pohjalta. Tarkoituksena ei ole kartanopuiston restaurointi edustuspuistoksi, vaan puiston historiallisten piirteiden säilyttäminen tai palauttaminen luontoarvot ja virkistyskäyttö huomioon ottaen. Alueelle lisätään kulkureittejä ja pysäköintipaikkoja. Tavoitteena on myös säilyttää arvokkaat luontokohteet monimuotoisina ja lajirikkaina. Tahvonlahdenniemen harjumännikkö rauhoitetaan luonnonsuojelualueeksi.

Puistosuunnitelma on valmis. Toteutussuunnitelmat ja kunnostus sekä rakentaminen tehdään vaiheittain seuraavan kymmenen vuoden kuluessa.

Alustava visualisointi. Kuva: Näkymä Oy


Stansvikinranta (uimaranta) ja Huttuvadinpuisto sekä viereiset lähivirkistysalueet

Uimarannalle suunnitellaan peruspalvelut: kahvio, uimavalvonta, pukeutumistilat, suihkut ja vessat. Uimalaituri pyritään suunnittelemaan sellaiseksi, että siihen saadaan luiska veteen pyörätuolin käyttäjiä varten. Rannan itäosaan tulee kuntoilupaikka ja keskivaiheille leikkiväline. Pitkin rantaa sijoitetaan oleskelukalusteita ja piknikpaikkoja.

Suunnittelun tärkeimpiä lähtökohtia on ollut Rantapuuston mahdollisimman laaja säilyttäminen. Huttuvadinpuiston alue säilyy luonnonmukaisena kallioalueena. Stansvikin rantakadun länsipäähän suunnitellaan puistoreitti Stansvikin kartanolle ja ravintolalle johtavalle nykyiselle polulle.

Puistosuunnitelma valmistuu vuonna 2020. Uimarannan rakentaminen alkaa lähivuosina.

Hankkeen sijainti kartalla ja tarkemmat tiedot »

Suunnitelma karttana.


Kruunuvuorenrannan liikuntapuisto / Hopealaakson liikuntapuisto

Helsinki suunnittelee, että Kruunuvuorenrannan asukkaat saavat liikuntapuiston. Sinne tulee leikkipaikka ja kuntoiluvälineitä eri ikäisille. Puistoon tulee myös skeittipaikka, paikka sählylle ja koripallolle, petankkikenttä, padel-kenttiä ja frisbeegolfin puttikoreja. Lisäksi tulee pieni jalkapallokenttä (50 x 70 metriä), jolla on tekonurmi. Lähellä oleva metsä on tarkoitus säilyttää. Suunnitelma on valmis vuonna 2020. Puisto rakennetaan arviolta vuosina 2021–2022.

Hankkeen sijainti kartalla ja tarkemmat tiedot »

Alustava suunnitelma Hopealaakson liikuntapuistosta. Kuva Maisema-arkkitehdit Loci Oy


Ilomäenpuiston kuntoportaat

Porrasjuoksusta on tullut yhä suositumpi liikuntamuoto. Helsinki laatii suunnitelmia kuntoportaiden rakentamiseksi kahdeksaan paikkaan.  Suunnitelmat valmistuvat syksyllä 2020, ja rakentaminen pyritään aloittamaan joidenkin kohteiden osalta jo loppuvuodesta 2020. Kuntoportaiden suunnittelu ja rakentaminen perustuvat Helsingin kuntoporrasohjelmaan.

Suunnitelmat tehdään seuraaviin paikkoihin:

Porrasjuoksusta on tullut suosittu liikuntamuoto. Kuva on Malminkartanosta. © Helsingin kaupunki


Kadut ja liikenne

Löydät alueen liikenne-ja katusuunnitelmat alla näkyvästä kartasta. Kartan vihreät alueet ovat liikennesuunnitelmia ja ruskeat alueet katu- ja puistosuunnitelmia.

Kun viet hiiren suunnitelman päälle, näet hankkeen otsikkotiedot. Klikkaamalla suunnitelmaa saat näkyviin hankkeen tarkemmat tiedot, asiakirjat ja käsittelyvaiheen.Vuonna 2020 alkavat ja meneillään olevat keskeiset katurakennuskohteet:

Laajasalontien bulevardisointi


Lisätietoa

Lisätietoa kasvavista kaupunginosista Uutta Helsinkiä -verkkosivulla:
11.05.2020 21:36