Lauttasaari

Asemakaavat


Koivusaari

Helsinki suunnittelee, että Koivusaareen tulee uusi merellinen kaupunginosa. Se tulee uuden metroaseman viereen ja osin meren päälle täyttömaalle. Alueelle voi tulla noin 5.000 uutta asukasta ja noin 3 000 uutta työpaikkaa. Kaupunkiympäristölautakunta saa ehdotuksen alueen asemakaavasta vuoden 2020 keväällä.

Hankkeen sijainti kartalla ja tarkemmat tiedot »

Havainnekuva Koivusaaresta, jonne kaupunki suunnittelee uutta merellistä kaupunginosaa.


Vattuniemen keskus

Vattuniemen keskuksen aluetta muutetaan asemakaavalla. Muuttuvaan alueeseen kuuluu katuja, pysäköintialueita, aukioita ja osia puistosta. Alueeseen kuuluu myös lukuisia tontteja, joille on tarkoitus rakentaa sekä asuintaloja että liike- ja toimistotiloja.

Asukasluku alueella lisääntyy noin 2 500 - 2 900 asukkaalla. Työpaikkoja uusiin toimitiloihin syntyy noin 2 000. Nykyiset teollisuus- varasto- ja toimitilarakennukset on tarkoitus purkaa lukuun ottamatta rakennuksia, joilla on rakennus- tai kulttuurihistoriallisia arvoja.

Heikkilänaukion kadut on tarkoitus muuttaa aukion reunoilla kulkeviksi hidaskaduiksi. Aukion alueesta tulee yhtenäinen vapaa-ajan toimintojen alue. Uusia kävely- ja pyöräily-yhteyksiä avataan tonttien läpi ja katuja uudistetaan. Erityisesti Heikkiläntie ja Itälahdenkatu rakennetaan osittain uudelleen.

Uutta koulua ja päiväkotia varten varaudutaan laajennukseen päiväkoti Särjen tontille Särkiniementien varrella. Edellisen pohjoispuolella sijaitsevan rakentamattoman luontoarvoiltaan merkittävän yleisten rakennusten tontin yhdistämistä Merikylpylän puistoon suunnitellaan. Kaavoitus on käynnistynyt osallistumis- ja arviointisuunnitelmalla, joka on ollut nähtävillä 21.10.-8.11.2019.

Hankkeen sijainti kartalla ja tarkemmat tiedot »


Särkiniementie 3

Sähköturvallisuuden edistämiskeskuksen kadun varrella sijaitseva arvokkain osa säilytetään ja muutetaan asuinkäyttöön. Rakennuskokonaisuuden muut osat puretaan ja tilalle rakennetaan uusi 7-kerroksinen asuinrakennus.

Hankkeen sijainti kartalla ja tarkemmat tiedot »

Luonnoskuva Särkiniementie 3 rakennettavasta kahdeksankerroksisesta asuintalosta.


Gyldénintie 2

Lauttasaaren metroaseman viereen on suunniteltu uusi kerrostalo, jossa on asuntoja ja katutasossa liiketiloja. Vanha toimistorakennus puretaan, ja uusi talo tulee sen tilalle.

Hankkeen sijainti kartalla ja tarkemmat tiedot »

Lauttasaaren metroaseman viereen Gyldénintielle suunnitellaan uusi asuinkerrostalo. Havainnekuva Arkkitehtitoimisto SARC


Pohjoiskaari 34-38

Pohjoiskaarella sijaitseva puolustushallinnon käytössä ollut tontti muutetaan asuinkäyttöön. Vanha 1950-luvun toimistorakennus ja osa asuntolarakennuksesta suojellaan. Tontille tulee myös uusia rakennuksia.

Hankkeen sijainti kartalla ja tarkemmat tiedot »


Lauttasaaren lounaisosa ja Katajaharjun itäranta

Helsinki laatii alueille suunnitteluperiaatteet. Periaatteita laadittaessa huomioidaan alueiden ja rakennusten arvo sekä mahdollisuudet täydennysrakentamiseen. Periaatteet ohjaavat tulevia maankäytön muutoksia, jotka määritellään asemakaavalla. Suunnitteluperiaatteista päätetään arviolta vuonna 2022.

Kun suunnitteluperiaatteiden laatiminen alkaa, tiedot näkyvät karttapalvelussa.


Puistot ja viheralueet


Ruukinlahdenpuisto

Helsinki suunnittelee Ruukinlahdenpuistoon koira-aitausta, pienpelikenttiä lumen välivarastointitiloineen ja kuplahallia paikallisen seuran käyttöön. Puiston kosteikkoa hyödynnetään alueen hulevesien käsittelyssä. Kuplahallin sijoittamiseksi puistoon valmistellaan kaavamuutos. Suunnitelmat valmistuvat vuosina 2020–2021, ja puiston rakentaminen tapahtuu arviolta vuosina 2021–2022.

Hankkeen tiedot kartalla »



Länsiulapanniemen rantareitti

Länsiulapanniemeen Lauttasaaren lounaisrannalle suunnitellaan ulkoilureitti. Alueella siirretään viimeiset kesämajat asemakaavan mukaisille paikoille, jolloin on luontevaa toteuttaa myös asemakaavan mukainen puistokäytävä. Käyttäjämäärien lisääntyessä rannat ovat hyvin kuluneita ja on välttämätöntä ohjata kulku rakennetulle reitille.

Puiston suunnittelu on aloitettu keväällä 2020, ja suunnitelmat valmistuvat arviolta tammikuussa 2021. Puistosuunnitelmaa esitellään asukkaille suunnittelun aikana.


Kuntoportaat Lauttasaareen

Porrasjuoksusta on tullut yhä suositumpi liikuntamuoto. Helsinki laatii suunnitelmia kuntoportaiden rakentamiseksi kahdeksaan paikkaan.  Suunnitelmat valmistuvat syksyllä 2020, ja rakentaminen pyritään aloittamaan joidenkin kohteiden osalta jo loppuvuodesta 2020. Kuntoportaiden suunnittelu ja rakentaminen perustuvat Helsingin kuntoporrasohjelmaan.

Suunnitelmat tehdään seuraaviin paikkoihin:

Porrasjuoksusta on tullut suosittu liikuntamuoto. Kuva on Malminkartanosta. © Helsingin kaupunki


Kadut ja liikenne

Löydät alueen liikenne-ja katusuunnitelmat alla näkyvästä kartasta. Kartan vihreät alueet ovat liikennesuunnitelmia ja ruskeat alueet katu- ja puistosuunnitelmia.

Kun viet hiiren suunnitelman päälle, näet hankkeen otsikkotiedot. Klikkaamalla suunnitelmaa saat näkyviin hankkeen tarkemmat tiedot, asiakirjat ja käsittelyvaiheen.



Vuonna 2020 alkavat ja meneillään olevat keskeiset katurakennuskohteet:

Lauttasaaren sillan peruskorjaus


Lisätietoa

Lisätietoa kasvavista kaupunginosista Uutta Helsinkiä -verkkosivulla:





11.05.2020 19:50