Suunnitelmat teemoittain


Asemakaava

Asemakaavassa määritellään, mitä alueelle saa rakentaa ja millä tavalla. Asemakaavassa osoitetaan esimerkiksi rakennusten sijainti, koko ja käyttötarkoitus. Helsingissä alkaa joka vuosi kymmeniä uusia asemakaavahankkeita.


Yleiskaava

Yleiskaava on pitkän aikavälin suunnitelma, joka ohjaa asemakaavoitusta ja muuta tarkempaa maankäytön suunnittelua. Helsingin nykyinen yleiskaava 2016 on tullut voimaan vuonna 2018. Se kattaa koko Helsingin alueen Östersundomia lukuun ottamatta. Niiltä osin kuin korkein hallinto-oikeus kumosi kaavan, on voimassa yleiskaava 2002. Helsinkiin laaditaan uutta maanalaista yleiskaavaa.


Maakuntakaava

Maakuntakaava on yleispiirteisin kaava, joka ohjaa kuntien alueidenkäytön suunnittelua.


Puistot, viheralueet ja kadut

Helsinki on tulevaisuudessakin vihreä kaupunki, jonka vahvuuksia ovat laajat yhtenäiset viheralueet, kaupunkimetsät ja arvokkaat kulttuuriympäristöt. Puistosuunnittelua tehdään usein samanaikaisesti katusuunnittelun kanssa.

Tietoa tavoitteista:


Liikenne

Tiivistyvässä kaupungissa tarvitaan entistä tehokkaampi liikennejärjestelmä. Kaupunki uudistaa varsinkin kantakaupunkia niin, että ihmiset voivat liikkua entistä helpommin kävellen, pyörällä ja joukkoliikennevälineillä.

Tietoa liikenteestä:


Tontit

Kaupunki vuokraa ja myy tontteja vuosittain noin 2 500 asunnon rakentamista varten. Kaupunki luovuttaa asuntotontteja pääasiassa yleisten tonttihakujen kautta. Lisäksi yrittäjille vuokrataan liike-, toimisto- ja teollisuustontteja.


Uudet ja uudistuvat kaupunginosat

Helsinkiä rakennetaan vilkkaammin kuin koskaan. Rakenteilla on kokonaisia uusia kaupunginosia, kuten Kalasatama, Kruunuvuorenranta ja Kuninkaantammi. Uusien alueiden suunnitteluun ja rakentamiseen voi tutustua Uutta Helsinkiä -sivustolla.


Muut suunnitelmat11.05.2020 15:08