Seuraa ja vaikutaMistä saa tietoa suunnitelmista?

  • Helsingin karttapalvelusta löytyvät kaava- ja liikennesuunnitelmiin liittyvät dokumentit, aikataulut ja yhteystiedot. Karttapalvelusta löytyy tietoa myös muista suunnitelmista ja rakentamisesta.

  • Suunnitelmavahti-palvelu lähettää sähköpostiin ilmoituksen, kun nähtäville tulee suunnitelmia, joista voi kertoa mielipiteensä tai jättää muistutuksen. Suunnitelmavahti ilmoittaa myös suunnitteluun liittyvistä asukastilaisuuksista.

Milloin ja miten voi vaikuttaa?

Suunnitelmiin voi vaikuttaa antamalla palautetta suunnittelijalle. Virallinen palautteenanto tapahtuu silloin, kun suunnitelma on nähtävillä. Luettelot juuri nyt nähtävillä olevista kaava-, liikenne-, katu- ja puistosuunnitelmista löytyvät kaupungin verkkosivuilta:

Kerrokantasi on kaupungin ylläpitämä verkkopalvelu, jossa kuntalaiset voivat kertoa mielipiteensä ja tulla kuulluksi erilaisista valmisteluun tulevista tai valmistelussa jo olevista asioista.

OmaStadi on Helsingin tapa toteuttaa osallistuvaa budjetointia. Helsinki käyttää vuosittain 4,4 miljoonaa euroa kaupunkilaisten ideoiden toteuttamiseen. OmaStadi-palvelussa voi antaa ja äänestää ideoita sekä seurata hankkeiden etenemistä.

Kaavoituksen kulusta ja osallistumisesta on kerrottu tarkemmin kaupungin verkkosivuilla.


Palaute ja neuvonta

Kaupunkiympäristöön tehdään vuosittain lukuisia parannuksia asukkaiden ja yritysten aloitteiden pohjalta. Palautteita ja kysymyksiä voi antaa kaupungin palautejärjestelmän kautta. Hankkeista ja suunnittelusta saa tietoa ja neuvoja myös kaupunkiympäristön toimialan asiakaspalvelusta.


Julkaisun tiedot

Suunnittelu- ja kaavoituskatsauksen on koonnut kaupunkiympäristön toimialan viestintäpalvelut (kymp.viestinta[a]hel.fi). Tiedot on päivitetty huhtikuussa 2020.11.05.2020 22:14