Planer per område

Aktuella detalj-, trafik- och grönområdesplaner per stadsdel:

Södra Helsingfors

Karta: Södra Helsingfors

 • Drumsö
  Örnberget, Hallonnäs, Kvarnberget, Björkholmen

Västra Helsingfors

Karta: Västra Helsingfors

 • Munksnäs och Haga
  Granö, Lövö, Munkshöjden, Näshöjden, Talinranta, Gamla Munksnäs,
  Södra Haga, Stenhagen, Lassas, Norra Haga

Norra och nordöstra Helsingfors

Karta: Norra och nordöstra Helsingfors

 • Åggelby
  Månsas, Månsasparken, Krämertsskog, Dammen, Britas, Grinddal, Grindbacka
 • Vik
  Ladugården, Viksbacka, Viksstranden, Viks forskarpark

Mellersta Helsingfors

Karta: Mellersta Helsingfors

 • Böle
  Östra Böle, Mellersta Böle, Västra Böle, Norra Böle

Östra och Sydöstra Helsingfors samt Östersundom

Karta: Östra och Sydöstra Helsingfors samt Östersundom

 • Brändö, Hertonäs och Tammelund
  Hertonäs strand, Hertonäs företagsområde, Västra Hertonäs, Kasberget, Båbärslandet, Högholmen
     
 • Degerö
  Hästnässund, Östra holmarna, Jollas, Sandhamn, Kronobergsstranden, Turholm, Vårdö, Villinge

 • Mellungsby
  Stensböle, Gårdsbacka, Tranbacka, Mellungsbacka, Ärvings
 • Nordsjö
  Solvik, Kallvik, Mellersta Nordsjö, Havsrastböle, Svarta backen, Bastö, Nordsjö gård, Rastböle, Nybondas


04.06.2020 15:27