Suoraan sisältöön

Åggelby

Detaljplaner

Åggelbyvägens omgivning

Nya bostäder planeras längs Åggelbyvägen. Maexmontanparken planeras på nytt.

Projektets läge på kartan och närmare uppgifter »

Ilmakuva: Oulunkyläntie


Höghustomterna i Dammen

Längs Timmerdammsvägen och Gesällstigen planeras ett nytt daghem och nya bostäder. Längs Stendammsvägen planeras nya bostäder.

Projektets läge på kartan och närmare uppgifter »

Patolan kerrostalotontit kartalla.


Landboasvägen 34 och 36

Nya bostäder planeras på tomterna och delvis i parkområdet.

Projektets läge på kartan och närmare uppgifter »

Ilmakuva: Lampuotilantie


Parker och grönområden

Åggelby och Månsas områdesplan

I områdesplanen för Åggelby och Månsas presenteras plan och åtgärdsbehov för att förbättra gatu- och grönområdenas funktion, säkerhet, hållbarhet och trivsamhet. Respons och utvecklingsförslag från invånarna har beaktats i planen. Planen blir klar våren 2020 och kommer att förverkligas under de kommande tio åren.

Information om planen på stadens webbplats »


Gator och trafik

Du hittar områdets trafik- och gatuplaner på kartan nedan. Kartans gröna områden är trafikplaner och de bruna områdena är gatu- och parkplaner. När du för musen över planen ser du projektets rubrikuppgifter. Genom att klicka på planen får du fram närmare uppgifter om projektet samt dokument och behandlingsskedet för projektet.

Centrala gatubyggnadsprojekt under 2020:

Förbättring av Kullatorpsvägen och Brofogdevägen (på finska)
Flyttningar av ledningar i Britas, Månsas och Dammen (på finska)


Ytterligare information

Ytterligare information om växande stadsdelar finns på webbplatsen Nytt i Helsingfors Nytt i Helsingfors :

01.06.2020 19:47