Suoraan sisältöön

Åggelby

Detaljplaner

Åggelbyvägens omgivning

Nya bostäder planeras längs Åggelbyvägen.

Projektets läge på kartan och närmare uppgifter »

Ilmakuva: Oulunkyläntie


Höghustomterna i Dammen

Längs Timmerdammsvägen och Gesällstigen planeras ett nytt daghem och nya bostäder. Längs Stendammsvägen planeras nya bostäder.

Projektets läge på kartan och närmare uppgifter »

Patolan kerrostalotontit kartalla.


Landboasvägen 34 och 36

Nya bostäder planeras på tomterna och delvis i parkområdet.

Projektets läge på kartan och närmare uppgifter »

Ilmakuva: Lampuotilantie


Parker och grönområden


Översiktsplan för natur- och landskapsskötsel i Centralparken

Helsingfors mål är att Centralparken ska vara ett tryggt, trivsamt och mångsidigt område för friluftsliv. Det finns mångsidig natur i Centralparken. Nu gör staden upp en översiktsplan om hur Centralparkens natur kan bli ännu mångsidigare. Den informerar om hur Centralparkens skogar och ängar måste skötas. Planen uppskattas vara färdig år 2020.

Projektets läge på kartan »

Information om planen på stadens webbplats »

Centralpark, foto Jussi Hellsten


Centralparkens informationsskyltar

Helsingfors planerar att förnya de gamla informationstavlorna och vägskyltarna i Centralparken. Nya och tydliga informationsskyltar gör det lättare att röra sig i parken. Planen för informationsskyltar uppskattas vara färdig våren 2020.

Ytterligare information om Centralparkens nya informationsskyltar »Åggelby och Månsas områdesplan

Helsingfors utarbetar en långsiktig plan för hur och i vilken ordning staden iståndsätter gatorna, parkerna och grönområdena i Åggelby och Månsas. Stadsborna kan ta del av förslaget och ge respons på det hösten 2019. Staden iståndsätter områden i Åggelby och Månsas i flera etapper under en tioårsperiod.

Projektets läge på kartan »

Information om planen på stadens webbplats »


Gator och trafik

Du hittar områdets trafik- och gatuplaner på kartan nedan. Kartans gröna områden är trafikplaner och de bruna områdena är gatu- och parkplaner. När du för musen över planen ser du projektets rubrikuppgifter. Genom att klicka på planen får du fram närmare uppgifter om projektet samt dokument och behandlingsskedet för projektet.


Ytterligare information

Ytterligare information om växande stadsdelar finns på webbplatsen Nytt i Helsingfors Nytt i Helsingfors :

29.11.2019 17:39