Följ och påverkaVar finns information om planerna?

  • I Helsingfors karttjänst finns handlingar, tidsplaner och kontaktuppgifter i anknytning till planläggnings- och trafikplanerna. I karttjänsten finns också information om övriga planer och byggandet.

  • Tjänsten Planvakten skickar ut e-postmeddelanden när nya planer läggs fram för påseende så att man kan yttra åsikter eller göra anmärkningar. Planvakten meddelar även om invånarmöten i anknytning till planeringen.

När och hur kan man påverka?

Planer kan påverkas genom respons till planeraren. Man kan ge officiell respons när planen lagts fram för påseende. Förteckningarna över de planläggnings-, trafik-, gatu- och parkplaner som är framlagda till påseende just nu finns på stadens webbplats:

Kerrokantasi är en tjänst som staden tillhandahåller för kommuninvånarna så att de kan berätta vad de tycker och bli hörda i frågor som gäller framtida eller pågående beredning av olika ärenden.

OmaStadi är Helsingfors sätt att implementera deltagande budgetering. Helsingfors använder årligen 4,4 miljoner euro till att förverkliga stadsbornas idéer. I OmaStadi kan man lägga fram och rösta på idéer och följa genomförandet.

Deltagande och planläggningens förlopp


Respons och rådgivning

Årligen görs otaliga förbättringar på stadsmiljön på invånarnas och företagens initiativ. I stadens responssystem kan man ge respons och ställa frågor. Också stadsmiljösektorns kundtjänst ger information och anvisningar om projekten och planeringen.

Information om publikationen

Planerings- och planläggningsöversikt har sammanställts av stadsmiljösektorns enheten för kommunikation (kymp.viestinta [a] hel.fi). Innehållet uppdaterades i april 2020.01.06.2020 22:01