Suoraan sisältöön

Byggande

Byggnadsarbetena inleds tidigast 2021. En närmare tidsplan för byggandet av de olika områdena publiceras på dessa sidor genast när den har fastställts.

Anbudsförfaranden kommer att annonseras i Hilma-systemet och i EU:s Ted-system.18.04.2019 09:36