Kronbroarna - Spårvägsförbindelse till Degerö

Foto: Kronbergsbron; Helsingfors stad, WSP Finland, Knights Architects

Projektet Kronbroarna förbinder med en cirka 10 kilometer lång spårvägsförbindelse Hagnäs, Högholmen och Fiskhamnen med centrum. Samtidigt skapar den en havsnära rutt för cyklister och fotgängare.

Projektets synligaste delar är tre nya broar: Kronbergsbron, Finkes bro och Havshagen–Knekten.  Kronbergsbron kommer med sina cirka 1 200 meter att vara Finlands längsta bro.

I samband med projektet förnyas också Hagnäsbron.