Suunnitelmat ja raportit / Planer och rapporter / Plans and reports


Hyväksytyt asemakaavat, liikennesuunnitelmat sekä katusuunnitelmat


Markkinavuoropuhelut / Market infos

Raitiotien yleissuunnitelma (2016):

Hankesuunnitelma (2016): 

Ympäristövaikutusten arviointi (2014): 

 

 JAA
29.06.2017 14:46