Suoraan sisältöön

Kuvat / Bilder / Photos

Kuvat on tarkoitettu median vapaaseen käyttöön aiheesta uutisoitaessa. Kuvaajatiedot kuvatiedostojen metatiedoissa. Katsele ja lataa kuvia.

Bilderna är avsedda för mediernas fria förfogande vid nyhetsrapportering i ämnet. Information om fotografen finns i bildfilernas metadata. Titta på och ladda ner bilder.

All photographs can be used without limitations when presenting the project in the media. Details of photographers are included in image file metadata. View and load pictures.

Kruunusillat-tunnukset / Kronbroarna-logorna / Crown Bridges logos

Katsele ja lataa / Titta på och ladda ner / View and load

JAA
21.12.2017 12:57