Suoraan sisältöön

Kartat / Kartor / Maps

Kartat on tarkoitettu median vapaaseen käyttöön aiheesta uutisoitaessa. Katsele ja lataa karttoja.

Kartorna är avsedda för mediernas fria förfogande vid nyhetsrapportering i ämnet. Titta på och ladda ned kartor.

All maps can be used without limitations when presenting the project in the media. View and load maps.
JAA
15.03.2018 16:33