Suoraan sisältöön

Tietoa hankkeesta

Kruunusillat-raitiotie yhdistää 10 kilometrin raitiotieyhteydellä Laajasalon, Korkeasaaren ja Kalasataman keskustaan. Samalla se luo uuden merellisen reitin myös pyöräilijöille ja jalankulkijoille.

Hankkeen näkyvimmät osat ovat kolme uutta siltaa: Kruunuvuorensilta, Finkensilta ja Merihaansilta. Kruunuvuorensilta tulee olemaan Suomen pisin silta, noin 1200 metriä. 

Rakentamisen on tarkoitus alkaa syksyllä 2021. Tavoite on, että yhteys valmistuu vuoden 2026 lopussa ja raitiotien matkustajaliikenne käynnistyy vuonna 2027.

Kruunusillat-raitiotie toteutetaan kahden urakkamuodon yhdistelmänä: Kalasataman ja Kruunuvuorenrannan väliset kaksi siltaa, eli Finkensilta ja Kruunuvuorensilta, sekä Korkeasaaren maarakennus toteutetaan kokonaisurakkana. Yhteyden muu rakentaminen tehdään puolestaan allianssimallilla.

Allianssiin sisällytetään myös yhteyden varrella olevia muita maarakennus-, kadunrakennus- ja kunnallisteknisiä töitä. Yksi tällainen työ on uuden Hakaniemensillan rakentaminen ja vanhan purkaminen.

Kruunusillat-allianssin osapuolet ovat Helsingin kaupunki, YIT Suomi Oy, NRC Group Finland Oy, Ramboll Finland Oy, Sweco Infra & Rail Oy ja Sitowise Oy.

Hakaniemen katuillan 11.3.2021 materiaalit

  • Katso tilaisuuden esitysdiat
  • Katso vastaukset tilaisuudessa esitettyihin kysymyksiin
  • Tilaisuuden tallenne oli katsottavissa 26.3. saakka.

Uutta Kantakaupunkia 17.3.2021 materiaalit

Laajasalontien katuilta 25.3.2021 materiaalit

matka-aikakartta

Tavoitteet

Kruunusillat-raitiotien tavoitteena on järjestää kasvavalle Laajasalolle sujuva ja luotettava joukkoliikenneyhteys keskustaan. 

Kruunusillat-yhteys varmistaa, että Laajasalon liikenne toimii, vaikka asukasmäärä yli kaksinkertaistuu Kruunuvuorenrannan uuden asuinalueen ja runsaan täydennysrakentamisen vuoksi. Myös liikenneyhteydet Korkeasaareen paranevat selvästi hankkeen myötä.

Suora raitiotieyhteys keskustan ja Laajasalon välillä vähentää itäsuunnan metrolle ennustettua ylikuormitusta.

Raitiotieyhteyden lisäksi Kruunusillat tuo Kalasataman, Korkeasaaren, Mustikkamaan ja Laajasalon kävely- ja pyöräilyetäisyydelle kantakaupungista, sillä raitiotien yhteyteen rakennetaan korkeatasoinen pyöräily- ja kävelytie. 

Nykyinen 11 kilometrin etäisyys Kruunuvuorenrannasta Itäväylän kautta Rautatieasemalle lyhenee noin 5,5 kilometriin.

Helsingin kaupungin tavoitteena on lisätä kestävien kulkumuotojen osuutta liikenteestä. Kruunusillat edistää kestävää liikkumista lisäämällä kävelyn, pyöräilyn ja joukkoliikenteen osuutta Helsingin kokonaisliikenteestä.
 

Raitiotielinjat ja matka-ajat

Raitiolinjoja syntyy hankkeen myötä kaksi: Rautatieasema–Yliskylä sekä linja Rautatieasema–Haakoninlahti.

Tämänhetkisten arvioiden mukaan matka-aika raitiovaunulla Helsingin keskustasta Kruunuvuorenrantaan tulisi olemaan 15 minuuttia ja Yliskylään noin 20 minuuttia.

Tausta

Helsingin kaupunginvaltuusto teki rakentamispäätöksen hankkeesta elokuussa 2016.

Kaupunki järjesti vuosina 2011-2013 kansainvälisen suunnittelukilpailun Kalasataman ja Kruunuvuorenrannan välisestä liikenneyhteydestä. 

Suunnittelukilpailuun valittiin 52 hakemuksen joukosta kymmenen työryhmää, ja kilpailun voitti WSP Finland Oy:n ja Knight Architects Ltd:n ehdotus Gemma Regalis. 

Suunnittelukilpailulla etsittiin maisemallisesti ja kulttuurihistoriallisesti vaativaan ympäristöön parasta ratkaisua. Kilpailutyöt arvioitiin käytettävyyden, kestävyyden ja esteettisyyden näkökulmista.

Yhteys on esitetty jo vuoden 2002 yleiskaavassa, ja kaupunginvaltuuston vuonna 2008 tekemän päätöksen mukaisesti yhteys suunniteltiin raitiotieyhteytenä.

Keskustan ja Laajasalon välisen joukkoliikenneyhteyden toteuttamiseksi on vuosien varrella tutkittu laajasti erilaisia vaihtoehtoja. Siltoja pitkin toteutettavan raitiotieyhteyden on todettu olevan tavoitteisiin nähden paras vaihtoehto.08.04.2021 14:56