Päätöksenteko

Kruunusillat-hanketta ohjaa ja johtaa johtoryhmä.

Kruunusillat-hankkeen johtoryhmä

Johtoryhmän jäsenet

  • Raimo K. Saarinen (pj), maankäyttöjohtaja, kaupunkiympäristön toimiala
  • Artturi Lähdetie, yksikön johtaja, HKL, (varajäsen Juha Saarikoski, projektinjohtaja)
  • Mikko Aho, toimialajohtaja, kaupunkiympäristön toimiala (varajäsen Reetta Putkonen, liikenne- ja katusuunnittelupäällikkö)
  • Tuula Saxholm, rahoitusjohtaja, kaupunginkanslia, (varajäsen Kari Pudas, aluerakentamispäällikkö)
  • Tero Anttila, osastonjohtaja, HSL (varajäsen Johanna Wallin, ryhmäpäällikkö)
  • Jaakko Stauffer, tekninen johtaja, kaupunkiympäristön toimiala (varajäsen Jukka Forsman, rakennuttamispäällikkö)

Johtoryhmän esittelijänä toimii projektinjohtaja Ville Alajoki

(Kuvassa, vasemmalta: Tero Anttila, Mikko Aho, Artturi Lähdetie, Tuula Saxholm, Raimo K. Saarinen)

Johtoryhmän kokousmuistiot

Johtoryhmän kokousmuistiot julkaistaan niiden hyväksymisen jälkeen. Johtoryhmä hyväksyy edellisen kokouksen muistion seuraavassa kokouksessa.  

Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden (Julkisuuslaki § 621/1999, Sähköisen viestinnän tietosuojalaki § 516/2004, Henkilötietolaki § 523/1999, Laki julkisista hankinnoista § 348/2007).

Kokous 1 (1.6.2017)

Kokous 2 (6.9.2017)

Kokous 3 (3.10.2017)

Kokous 4 (11.12.2017)

Kokous 5 (2.3.2018)JAA
03.05.2018 09:54