Suoraan sisältöön

Liikennejärjestelyt

Rakentaminen aiheuttaa aina väliaikaisia liikennejärjestelyitä. Haluamme kuitenkin, että rakentamisesta aiheutuu niin vähän haittaa kaupunkilaisten arjelle kuin mahdollista. Siksi näillä sivuilla tullaan julkaisemaan tiedot reittimuutoksista.

Tietoa Kruunuvuorenrannan nykyisistä ja tulevista joukkoliikennejärjestelyistä löytyy HSL:n sivuilta.JAA
06.09.2017 16:39