Katujen rakentaminen Helsingissä

Katutyömaa Pasilassa. Kuva: Lauri Rotko

Helsinkiä rakennetaan nyt vilkkaammin kuin koskaan. Uudet asuin- ja työpaikka-alueet tarvitsevat katunsa. Katujen alla kulkee myös paljon putkia ja kaapeleita, jotka täytyy pitää kunnossa, jotta kaupunki säilyy toimivana. Kaupungin kasvuun varaudutaan myös liikennejärjestelmää kehittämällä. Siksi varsinkin kantakaupungin katuja uudistetaan lähivuosina niin, että kantakaupungissa pääsee liikkumaan sujuvasti joukkoliikenteellä, kävellen ja pyörällä. Mitä useampi matka tehdään näillä tilaa säästävillä kulkumuodoilla, sitä toimivampana kaupungin liikenne säilyy.

Tietoa katujen rakentamisesta ja muista kaduilla tehtävistä töistä Helsingissä

Helsingin katurakentamiskohteet 

Katutyöt karttapalvelussa

Tilapäiset liikennejärjestelyt Helsingissä

Raide-Jokeri

Katujen suunnittelu Helsingissä
17.06.2021 09:47