Gatubyggande i Helsingfors

Gatuarbete i Böle. Bild: Lauri Rotko.

Byggandet i Helsingfors är nu livligare än någonsin. Nya bostads- och arbetsplatsområden tarvar gator. Det löper också många rör och ledningar under gator och dessa måste vara i skick för att staden ska fungera. Stadstillväxten förbereds även genom att trafiksystemet utvecklas. Därför rustas innerstadens gator upp under de kommande åren så att man också där kan röra sig smidigt med kollektivtrafik, till fots eller med cykel. Ju fler resor som görs med de här utrymmesbesparande färdsätten, desto smidigare blir trafiken i staden.

Information om gatubyggande och andra gatuprojekt i Helsingfors

Gatubyggplatser 2019 (på finska)

Gatuarbetet i karttjänsten (på finska)

Tillfälliga trafikarrangemang i Helsingfors (på finska)

Spårjokern

Gatuplanering i Helsingfors10.09.2019 15:33