Delta

Tavastvägen. Bild: Lauri Hännninen, Helsingfors Stadsmiljö.

Hur tycker du att gatuarbetena i staden fungerar? Vi kartlägger erfarenheter om hur gatuarbetet fungerar bland dem som bor och rör sig i Helsingfors, hur det är att röra sig i närheten av byggplatser, huruvida de tillfälliga arrangemangen och skyltningen fungerar och om byggplatserna verkar trygga och prydliga. Vårt mål är att använda tjänstedesign för att förbättra upplevelsen av byggplatser.  

Gatuprojekt i de sociala medierna

Byggandet i Helsingfors kan med fördel följas med via de sociala medierna.

Stadsmiljösektorn på Facebook

Stadsmiljösektorn i Twitter

Upprustning av Tavastvägen på Facebook

Kronbroarna på Facebook

Kronbroarna i Twitter

Spårjokern på Facebook

Spårjokern i Twitter

Ge respons och ställ frågor

Har du frågor eller utvecklingsförslag som gäller gatuprojekt?
Ge respons via webbformuläret
26.09.2019 18:20