Suoraan sisältöön

Palvelut A-Ö

Hae kaupungin palveluita

Kaupunkiympäristön palvelut

--B -C -D --F -G ----------Q ------W -X ---Å -Ä -

Palvelut aakkosittain: Kaikki

Erityisen häiritsevää melua tai tärinää aiheuttavasta tilapäisestä toiminnasta on tehtävä ilmoitus kaupungin ympäristöpalvelujen ympäristönsuojeluyksikköön. Lisää palvelusta...
Palvelun avulla voit tehdä ilmoituksen tilapäistä melua tai tärinää aiheuttavasta toimenpiteestä tai tapahtumasta, kuten rakentamisesta tai yleisötilaisuudesta. Ilmoitus on ympäristönsuojelulain mukaan tehtävä viimeistään 30 vuorokautta ennen toiminnan aloittamista. Lisää palvelusta...
Mustakuvun meriläjitysalueelle voidaan vastaanottaa pehmeitä ruoppausmassoja. Lisää palvelusta...
Rakennusvirasto vuokraa maata esimerkiksi hiekkasiiloille tai kesäteattereiden ja sirkusten käyttöön. Lisää palvelusta...
Liikkeen edustalta voi vuokrata katualuetta esittely- ja myyntitilaksi esim. myyntipöytää varten. Lisää palvelusta...
Kylpyhuone, sauna ja suihkuhuone ovat kaikki märkätiloja. Osa niiden remonteista on luvanvaraisia. Lisää palvelusta...
Helsingissä voi vuokrata kesämajan-, siirtolapuutarhamökin- tai viljelyspalstan. Lisää palvelusta...
Nikotiinivalmisteiden myyntiä ei saa aloittaa ennen kuin myyntipaikka on hyväksytty. Lisää palvelusta...
Kuluttaja näkee elintarvikehuoneistojen valvontatulokset Oiva-järjestelmästä ja elintarvikehuoneistojen ovelta. Lisää palvelusta...
Omavalvonta tarkoittaa lakisääteistä elintarvikealan yritysten itsensä tekemää, järjestelmällistä ja jatkuvaa toimintansa valvontaa. Lisää palvelusta...
Helsingissä osoitenumeroinnista vastaa Kaupunkiympäristön toimiala, Kaupunkimittauspalvelut, jonka osoitenumeropalvelu avustaa numerointiin liittyvissä kysymyksissä. Lisää palvelusta...
Helsingin kaupungin kartta- ja paikkatietoaineistoihin sisältyvät varsinaiset paikkatietoaineistot, niistä tuotetut erilaiset karttatuotteet sekä eri tarkoituksiin ylläpidettävät tietokannat ja rekisterit. Kaupungin eri hallintokunnat tuottavat ja ylläpitävät aineistoja. Lisää palvelusta...
Elintarvikeyritykset voivat vuokrata pakastamosta pakastus- ja viileäsäilytystilaa. Lisää palvelusta...
Liikennemerkeistä palautetta voi jättää myös Helsingin palautejärjestelmän kautta ympäri vuorokauden. Lisää palvelusta...
Kaupungin vuokratonttien piirustukset tarkastetaan ennen rakennuslupakäsittelyä. Lisää palvelusta...
Pilaantuneen maaperän puhdistamisesta ja pilaantuneen maa-aineksen käsittelystä tulee tehdä ilmoitus kaupunkiympäristön toimialan ympäristönsuojeluyksikölle. Lisää palvelusta...
Verkkopalvelusta saa pohjavesien tasotietoja. Lisää palvelusta...
Promootiot eli lyhytkestoiset mainos- tai markkinointitapahtumat vaativat yleensä maankäyttöluvan. Lisää palvelusta...
Puita saa kaataa yhden kerran ilman lupaa, jos seuraavat ehdot täyttyvät:-Puita kaadetaan enintään viisi ja tontille jää puita vielä kaatamisen jälkeenkin.-Asemakaavassa ei ole puita koskevia suojelumääräyksiä. -Puut eivät kasva sellaisella tontin osalla, jolla asemakaavan mukaan tulee olla puita.-Puut eivät ole maisemakuvallisesti merkittäviä.-Rajalla kasvavien puiden kaatamiselle saadaan naapurin suostumus. Lisää palvelusta...
Rakennuksen tai sen osan purkamiseen asemakaava-alueella haetaan rakennusvalvonnalta purkamislupa. Lupa tarvitaan myös asemakaava-alueen ulkopuolella, jos alueella on voimassa rakennuskielto asemakaavan laatimiseksi tai jos yleiskaavassa niin määrätään. Purkamisluvan voi hakea erikseen tai rakennusluvan yhteydessä. Jos purkamislupaa ei tarvita, niin purkamisesta pitää tehdä purkamisilmoitus rakennusvalvontaan 30 päivää ennen purkamistöiden aloittamista. Perustellusta syystä rakennusvalvonta voi vaatia purkamisluvan hakemista ennen purkamisen aloittamispäivää. Lisää palvelusta...

<   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12   >

JAA