Suoraan sisältöön

Palvelut A-Ö

Hae kaupungin palveluita

Kaupunkiympäristön palvelut

--B -C -D --F -G ----------Q ------W -X ---Å -Ä -

Palvelut aakkosittain: Kaikki

Hakaniemen ja Ylä-Malmin torilla järjestetään markkinoita. Hakaniemen Maalaismarkkinat järjestetään joka kuun ensimmäisensä sunnuntaina klo 10-16. Lisää palvelusta...
Helsingin rannoilla sijaitsevilla mattolaitureilla voi pestä mattoja. Pukinmäessä sijaitsee kuivan maan matonpesupaikka. Lisää palvelusta...
Erityisen häiritsevää melua tai tärinää aiheuttavasta tilapäisestä toiminnasta on tehtävä ilmoitus kaupungin ympäristöpalvelujen ympäristönsuojeluyksikköön. Lisää palvelusta...
Palvelun avulla voit tehdä ilmoituksen tilapäistä melua tai tärinää aiheuttavasta toimenpiteestä tai tapahtumasta, kuten rakentamisesta tai yleisötilaisuudesta. Ilmoitus on ympäristönsuojelulain mukaan tehtävä viimeistään 30 vuorokautta ennen toiminnan aloittamista. Lisää palvelusta...
Mustakuvun meriläjitysalueelle voidaan vastaanottaa pehmeitä ruoppausmassoja. Lisää palvelusta...
Rakennusvirasto vuokraa maata esimerkiksi hiekkasiiloille tai kesäteattereiden ja sirkusten käyttöön. Lisää palvelusta...
Liikkeen edustalta voi vuokrata katualuetta esittely- ja myyntitilaksi esim. myyntipöytää varten. Lisää palvelusta...
Kylpyhuone, sauna ja suihkuhuone ovat kaikki märkätiloja. Osa niiden remonteista on luvanvaraisia. Lisää palvelusta...
Helsingissä voi vuokrata kesämajan-, siirtolapuutarhamökin- tai viljelyspalstan. Lisää palvelusta...
Nikotiinivalmisteiden myyntiä ei saa aloittaa ennen kuin myyntipaikka on hyväksytty. Lisää palvelusta...
Jos ajoneuvon siirrosta aiheutunut korvauspäätös on mielestäsi aiheeton, voit tehdä siitä oikaisuvaatimuksen. Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Siinä on mainittava päätös, johon oikaisua vaaditaan ja vaatimuksen perusteet sekä liitettävä ne asiakirjat, joihin asiassa halutaan vedota. Lähisiirron korvauspäätöstä ei tarvitse maksaa oikaisuvaatimuksen käsittelyn aikana. Lisää palvelusta...
Kuluttaja näkee elintarvikehuoneistojen valvontatulokset Oiva-järjestelmästä ja elintarvikehuoneistojen ovelta. Lisää palvelusta...
Omavalvonta tarkoittaa lakisääteistä elintarvikealan yritysten itsensä tekemää, järjestelmällistä ja jatkuvaa toimintansa valvontaa. Lisää palvelusta...
Helsingissä osoitenumeroinnista vastaa Kaupunkiympäristön toimiala, Kaupunkimittauspalvelut, jonka osoitenumeropalvelu avustaa numerointiin liittyvissä kysymyksissä. Lisää palvelusta...
Helsingin kaupungin kartta- ja paikkatietoaineistoihin sisältyvät varsinaiset paikkatietoaineistot, niistä tuotetut erilaiset karttatuotteet sekä eri tarkoituksiin ylläpidettävät tietokannat ja rekisterit. Kaupungin eri hallintokunnat tuottavat ja ylläpitävät aineistoja. Lisää palvelusta...
Elintarvikeyritykset voivat vuokrata pakastamosta pakastus- ja viileäsäilytystilaa. Lisää palvelusta...
Liikennemerkeistä palautetta voi jättää myös Helsingin palautejärjestelmän kautta ympäri vuorokauden. Lisää palvelusta...
Kaupungin vuokratonttien piirustukset tarkastetaan ennen rakennuslupakäsittelyä. Lisää palvelusta...
Pilaantuneen maaperän puhdistamisesta ja pilaantuneen maa-aineksen käsittelystä tulee tehdä ilmoitus kaupunkiympäristön toimialan ympäristönsuojeluyksikölle. Lisää palvelusta...
Verkkopalvelusta saa pohjavesien tasotietoja. Lisää palvelusta...

<   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13   >

JAA