Suoraan sisältöön

Palvelut A-Ö

Hae kaupungin palveluita

Kaupunkiympäristön palvelut

--B -C -D --F -G ----------Q ------W -X ---Å -Ä -

Palvelut aakkosittain: Kaikki

Vikailmoitus puuttuvasta tai rikkoutuneesta liikennemerkistä ja aloite liikennemerkin sijoittamiseksi. Lisää palvelusta...
Viallisista liikennevaloista ilmoitetaan puhelimitse numeroon 09 310 37555. Lisää palvelusta...
Vikailmoitus viallisista liikennevaloista ja aloite uusista liikennevaloista. Lisää palvelusta...
Linjasaneeraus eli putkiremontti on normaali kiinteistön kunnossapitoon kuuluva toimenpide, jossa uusitaan tai kunnostetaan talon vesi- ja viemärijärjestelmä. Remontille tulee hakea lupa. Lisää palvelusta...
Kaupungin ympäristöpalvelut opastaa oikeanlaiseen lintujen ruokintaan sekä kertoo, missä lintujen ruokinta on Helsingissä kielletty. Lisää palvelusta...
Voit vuokrata kaupunkiympäristön toimialalta lippakioskin tai kioskipaikan. Kioskit on tarkoitettu jäätelön, grillituotteiden tai muiden elintarvikkeiden myyntiin. Lisää palvelusta...
Tilaa tekstiviestillä liukkaankelinvaroitukset puhelimeesi. Lisää palvelusta...
Rakennuksen tai sen osan saa ottaa käyttöön, kun vaaditut katselmukset on toimitettu, tarkastukset on suoritettu, ja kun se on hyväksytty käyttöön loppukatselmuksessa. Lisää palvelusta...
Luonnonsuojelu perustuu luonnonsuojelulakiin (1996). Sen päätavoite on luonnon monimuotoisuuden ylläpitäminen. Luonnonsuojelun keinoja ovat luonnonsuojelualueiden ja luonnonmuistomerkkien rauhoittaminen sekä luontotyyppien ja eliölajien suojelu. Lisää palvelusta...
Luontokoulupäivät suunnattu helsinkiläisille peruskouluille ja lukioille. Lisää palvelusta...
Pääkaupunkiseudun kaupungit järjestävät kuntalaisille maksuttomia opastettuja luontoretkiä. Lisää palvelusta...
Luontotietojärjestelmässä voi tutustua Helsingin monipuoliseen luontoon. Keskeisimpiä luontoaineistoja ovat luonnonsuojelukohteet ja sadat muut arvokkaat luontokohteet. Lisää palvelusta...
Kun haluat vuokrata yleistä aluetta käyttöösi - kadun, aukion tai puiston - luvan myöntää rakennusvirasto. Lisää palvelusta...
Lupapisteen kautta voidaan hakea rakennetun ympäristön lupia sekä hoitaa niihin liittyvä viranomaisasiointi sähköisesti. Pääset edistämään palvelussa lupa-asiointia sinulle parhaiten sopivaan aikaan hankkeen eri osapuolten kanssa. Lisää palvelusta...
Sähköinen asiointipalvelu, jonka kautta voi hakea Helsingin kaupungin vuokra-asuntoa tilapäiseen asunnontarpeeseen. Lisää palvelusta...
Maalämmön hyödyntämiseen tehtävä porakaivo edellyttää Suomessa aina toimenpideluvan. Lisää palvelusta...
Maankäytön ja rakentamisen asiakaspalvelu neuvoo yleisissä rakennushankkeen käynnistämiseen liittyvissä kysymyksissä paikan päällä ja puhelimessa ma-to klo 9-13, p. 09 310 26363. Myös rakennusvalvonnan arkiston asiakaspalvelu palvelee ma-to 9-13.Arkiston puhelinpalvelu ma-to klo 9-10, p.09 310 26301. Lisää palvelusta...
Maksuttomasta verkkopalvelusta löytyy maa- ja kallioperäkarttoja sekä tietoa pohjavedestä. Lisää palvelusta...
Mainoslaiteluvat käsitellään yleensä toimenpidelupina. Ammattitaitoisen suunnittelijan käyttäminen on tärkeää laadukkaan lopputuloksen saavuttamiseksi ja lupaprosessin hoitamiseksi. Lisää palvelusta...
Maisemaa muuttavaa maanrakennustyötä, puiden kaatamista tai muuta näihin verrattavaa toimenpidettä ei saa suorittaa ilman lupaa:1. asemakaava-alueella;2. yleiskaava-alueella, jos yleiskaavassa niin määrätään; eikä3. alueella, jolla on voimassa 53 §:ssä tarkoitettu rakennuskielto asemakaavan laatimiseksi tai jolle yleiskaavan laatimista taimuuttamista varten on niin määrätty. Lisää palvelusta...

<   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13   >

JAA