Suoraan sisältöön

Ympäristö- ja lupajaosto

Ympäristö- ja lupajaosto huolehtii osaltaan kaupunkiympäristön toimialan erityislainsäädännön mukaisista lupa- ja ympäristöasioista.

Päätösasiakirjat

Jaoston esityslistat, pöytäkirjat ja päätöstiedotteet.

Yhteystiedot

Jaoston jäsenet, esittelijät, sihteeri ja tiedottaja.

Kokousajat

Ympäristö- ja lupajaoston kokousajat.

Tehtävät

Ympäristö- ja lupajaoston tehtävät