Suoraan sisältöön

Tehtävät

Rakennusten ja yleisten alueiden jaosto

Kaupunkiympäristölautakunnalla on rakennusten ja yleisten alueiden jaosto, joka huolehtii kaupungin toimitiloista, tilahankkeista, kadunpidosta sekä yleisten alueiden rakentamisesta ja ylläpidosta.

Ellei toimivallasta ole muutoin säädetty tai määrätty, rakennusten ja yleisten alueiden jaosto

  1. päättää kadun ja eräiden yleisten alueiden kunnossa- ja puhtaanapidosta annetun lain mukaisesta taksasta lain 14 b §:n 1 momentin osalta
  2. tekee esityksen kaupunginhallitukselle sellaisissa jaoston toimialaan liittyvissä asioissa, jotka kuuluvat kaupunginhallituksen tai valtuuston toimivaltaan.

Ellei toimivallasta ole muutoin säädetty tai määrätty, rakennusten ja yleisten alueiden jaosto päättää tai hyväksyy perusteet ja rajat, joiden mukaan viranhaltija päättää:

  1. ostaa, myydä, antaa vuokralle, vaihdossa hankkia tai vaihdossa luovuttaa liikehuoneistoja kaupunginhallituksen vahvistamissa rajoissa
  2. ottaa vuokralle liikehuoneistoja kaupunginhallituksen vahvistamissa rajoissa
  3. toimialalautakuntien tai kansliapäällikön hyväksymän tarveselvityksen perusteella hyväksyä tilahankkeita koskevat hanke- ja muut suunnitelmat kaupunginhallituksen vahvistamissa rajoissa
  4. kadunpidosta ja kadunpidon lopettamisesta
  5. kadun ja eräiden yleisten alueiden kunnossa- ja puhtaanapidossa annetun lain mukaisten kunnossa- ja puhtaanapitotehtävien ottamisesta kunnalle ja kadun osittaisesta talvikunnossapidosta.

 

JAA