Suoraan sisältöön

Rakennusten ja yleisten alueiden jaosto

Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto huolehtii kaupungin toimitiloihin, tilahankkeisiin, kadunpitoon sekä yleisten alueiden rakentamiseen ja ylläpitoon liittyvistä päätöksistä.

Jaoston tehtävät

Ellei toimivallasta ole muutoin säädetty tai määrätty, rakennusten ja yleisten alueiden jaosto

  • päättää kadun ja eräiden yleisten alueiden kunnossa- ja puhtaanapidosta annetun lain mukaisesta taksasta lain 14 b §:n 1 momentin osalta
  • tekee esityksen kaupunginhallitukselle sellaisissa jaoston toimialaan liittyvissä asioissa, jotka kuuluvat kaupunginhallituksen tai valtuuston toimivaltaan.

Ellei toimivallasta ole muutoin säädetty tai määrätty, rakennusten ja yleisten alueiden jaosto päättää tai hyväksyy perusteet ja rajat, joiden mukaan viranhaltija päättää:

  • ostaa, myydä, antaa vuokralle, vaihdossa hankkia tai vaihdossa luovuttaa liikehuoneistoja kaupunginhallituksen vahvistamissa rajoissa
  • ottaa vuokralle liikehuoneistoja kaupunginhallituksen vahvistamissa rajoissa
  • toimialalautakuntien tai kansliapäällikön hyväksymän tarveselvityksen perusteella hyväksyä tilahankkeita koskevat hanke- ja muut suunnitelmat kaupunginhallituksen vahvistamissa rajoissa
  • kadunpidosta ja kadunpidon lopettamisesta
  • kadun ja eräiden yleisten alueiden kunnossa- ja puhtaanapidossa annetun lain mukaisten kunnossa- ja puhtaanapitotehtävien ottamisesta kunnalle ja kadun osittaisesta talvikunnossapidosta.