Suoraan sisältöön

Kaupunkiympäristölautakunta

Kaupunkiympäristölautakunta huolehtii kaupunkiympäristön toimialan tehtävistä, muun muassa yleis- ja asemakaavoituksen, liikenne- ja katusuunnittelun sekä muun maankäytön ohjaamisesta. Lautakunnalla on lisäksi kaksi jaostoa: rakennusten ja yleisten alueiden jaosto ja ympäristö- ja lupajaosto, joilla on omat tehtävänsä.

Päätösasiakirjat

Esityslistat, pöytäkirjat ja päätöstiedotteet.

Yhteystiedot

Lautakunnan jäsenet, esittelijät, sihteeri ja tiedottaja.

Kokousajat

Kaupunkiympäristölautakunnan kokoukset.

Tehtävät

Kaupunkiympäristölautakunnan tehtävät