Kaupunkiympäristölautakunta

Kaupunkiympäristölautakunta huolehtii kaupunkiympäristön toimialan tehtävistä. Lautakunnalla on lisäksi kaksi jaostoa: rakennusten ja yleisten alueiden jaosto ja ympäristö- ja lupajaosto.

Kaupunkiympäristölautakunta aloitti toimintansa kaupungin siirtyessä pormestarimalliin 1.6.2017. Uudistuksen yhteydessä lopetettujen lautakuntien asiakirjoihin voi tutustua arkistossa.

JAA