Organisaatio ja toimialan esittely

Kaupunkiympäristön toimiala huolehtii Helsingin kaupunkiympäristön suunnittelusta, rakentamisesta ja ylläpidosta, rakennusvalvonnasta sekä ympäristöön liittyvistä palveluista.

Toimialajohtaja Mikko Ahon alaisuudessa toimialalla työskentelee noin 1 700 henkilöä. Toimialan toimintaa ohjaa ja valvoo kaupunkiympäristölautakunta jaostoineen.

Toimiala palvelee useissa toimipisteissä eri puolilla Helsinkiä. Suurimmat toimipisteet ovat Vallilassa, Sörnäisissä ja Kampissa. Palveluita on myös Ruoholahdessa (asuntopalveluiden neuvonta) ja Viikissä (ympäristöpalvelut). Näyttely- ja infotila Laituri Kampissa esittelee tulevaisuuden Helsinkiä, suunnitelmia, muutoksia ja kehityshankkeita.

Kaupunkiympäristön toimiala koostuu neljästä kokonaisuudesta:

Maankäyttö ja kaupunkirakenne (maankäyttöjohtaja Raimo K. Saarinen)

 • Maankäytön yleissuunnittelu
  (yleiskaavapäällikkö Rikhard Manninen  )
 • Asemakaavoitus
  (asemakaavapäällikkö Marja Piimies)
 • Maaomaisuuden kehittäminen ja tontit
  (tonttipäällikkö Sami Haapanen)
 • Liikenne ja katusuunnittelu
  (liikenne- ja katusuunnittelupäällikkö Reetta Putkonen)
 • Kaupunkitila- ja maisemasuunnittelu
  (kaupunkitila- ja maisemasuunnittelupäällikkö Jussi Luomanen)

Rakennukset ja yleiset alueet (tekninen johtaja Jaakko Stauffer)

 • Rakennetun omaisuuden hallinta
  (rakennetun omaisuuden hallintapäällikkö Sari Hildén)
 • Tilapalvelut
  (tilapalvelupäällikkö Irmeli Grundström)
 • Ylläpito
  (ylläpitopäällikkö Hannu Seppälä)
 • Rakennuttaminen
  (rakennuttamispäällikkö Jukka Forsman)
 • Asuntotuotanto
  (asuntotuotantopäällikkö Seidi Kivisyrjä)

Palvelut ja luvat (asiakkuusjohtaja Pekka Henttonen)

 • Kaupunkiympäristön asukas- ja yrityspalvelut
  (asukas- ja yrityspalvelupäällikkö Markku Leijo)
 • Kaupunkimittaus
  (kaupungingeodeetti Heikki Laaksonen)
 • Pysäköinninvalvonta ja pysäköintipalvelut
  (kunnallinen pysäköinninvalvoja Kaija Kossila)
 • Rakennusvalvonta
  (rakennusvalvontapäällikkö Kai Miller)
 • Ympäristöpalvelut
  (ympäristöjohtaja Esa Nikunen)

 Hallinto- ja tukipalvelut (hallintojohtaja Silja Hyvärinen)

 • Hallinto- ja lakipalvelut
  (hallintopäällikkö Mikko Ravantti)
 • Henkilöstöpalvelut
  (henkilöstöpäällikkö Anne K. Lappalainen)
 • Kehittämispalvelut
  (kehittämispalvelupäällikkö Outi Karsimus)
 • Talous- ja suunnittelupalvelut
  (talous- ja suunnittelupäällikkö Leena Sutela)
 • Tietohallinto
  (tietohallintopäällikkö Kari Vuorinen)
 • Viestintä
  (viestintäpäällikkö Heikki Mäntymäki)

Kaupunkiympäristön toimialaan kuuluvat lisäksi erillisinä kokonaisuuksinaan Helsingin pelastuslaitos ja HKL. Pelastuslaitoksen toimintaa ohjaa pelastuslautakunta ja HKL:n toimintaa HKL:n johtokunta.

JAA