Suoraan sisältöön

Organisaatio ja toimialan esittely

Kaupunkiympäristön toimiala huolehtii Helsingin kaupunkiympäristön suunnittelusta, rakentamisesta ja ylläpidosta, rakennusvalvonnasta sekä ympäristöön liittyvistä palveluista.

Toimialajohtaja Ville Lehmuskosken alaisuudessa toimialalla työskentelee noin 1 700 henkilöä. Toimialan toimintaa ohjaa ja valvoo kaupunkiympäristölautakunta jaostoineen. Toimiala palvelee Kalasatamassa osoitteessa Työpajankatu 8.

Kaupunkiympäristön toimiala koostuu viidestä kokonaisuudesta:

Maankäyttö ja kaupunkirakenne (maankäyttöjohtaja Rikhard Manninen)

 • Maankäytön yleissuunnittelu
  (yleiskaavapäällikkö Pasi Rajala)
 • Asemakaavoitus
  (asemakaavapäällikkö Marja Piimies)
 • Maaomaisuuden kehittäminen ja tontit
  (tonttipäällikkö Sami Haapanen)
 • Liikenne- ja katusuunnittelu
  (liikenne- ja katusuunnittelupäällikkö Reetta Putkonen)
 • Kaupunkitila- ja maisemasuunnittelu
  (kaupunkitila- ja maisemasuunnittelupäällikkö Jussi Luomanen)

Rakennukset ja yleiset alueet (tekninen johtaja Kari Pudas)

 • Tilat
  (tilapäällikkö Sari Hildén)
 • Yleiset alueet
  (infrapäällikkö Hannu Seppälä)
 • Asuntotuotanto
  (asuntotuotantopäällikkö Seidi Kivisyrjä)

Palvelut ja luvat (asiakkuusjohtaja Mari Randell)

 • Kaupunkiympäristön asukas- ja yrityspalvelut
  (vs. asukas- ja yrityspalvelupäällikkö Ulla Kuitunen)
 • Kaupunkimittaus
  (kaupungingeodeetti Tiina Talvitie)
 • Pysäköinninvalvonta ja pysäköintipalvelut
  (kunnallinen pysäköinninvalvoja Kaija Kossila)
 • Rakennusvalvonta
  (rakennusvalvontapäällikkö Leena Jaskanen)
 • Ympäristöpalvelut
  (ympäristöjohtaja Esa Nikunen)

Ilmastoyksikkö (yksikön päällikkö Kaisa-Reeta Koskinen)

 • Ilmastotiimi
  (tiimipäällikkö Johanna af Hällström)

Hallinto- ja tukipalvelut (hallintojohtaja Silja Hyvärinen)

 • Hallinto- ja lakipalvelut
  (hallintopäällikkö Mikko Ravantti)
 • Henkilöstöpalvelut
  (henkilöstöpäällikkö Anne K. Lappalainen)
 • Kehittämispalvelut
  (kehittämispäällikkö Elsa Paasilinna)
 • Talous- ja suunnittelupalvelut
  (talous- ja suunnittelupäällikkö Leena Sutela)
 • Tietohallinto
  (tietohallintopäällikkö Kari Vuorinen)
 • Viestintä
  (viestintäpäällikkö Heikki Mäntymäki)

Kaupunkiympäristön toimialaan kuuluu lisäksi erillisenä kokonaisuutena Helsingin pelastuslaitos.