Suoraan sisältöön

Yleisten alueiden palvelulinjaukset

Palvelulinjaukset ovat yhteisesti sovittuja yleisten alueiden palvelujen järjestämisen ja laatutason määrittelyjä. Tavoitteena on selkeä ja yksinkertainen määrittely ja sovittu toimintatapa. Linjaukset ovat tarkoitettu työn tueksi virastojen sisäiseen käyttöön, konsulteille ja muille suunnittelijoille, päättäjille sekä kuntalaisille.  

Helsingin kuntoporraslinjaus:
Kuntoporraslinjauksessa määritellään Helsingin kuntoporraspalvelun järjestämisen ja laatutason lähtökohdat. Kuntoporrasohjelmassa asetetaan suuntaviivat Helsingin kuntoporrasverkoston kehittämiselle seuraavalle kymmenelle vuodelle.
Kuntoporraslinjaus (pdf)
Helsingin kuntoporrasohjelma 2020-2030 (julkaisu 2019:23, pdf 18 Mt)

Helsingin koirapalveluiden linjaus:
Linjauksessa määritellään palveluiden pääperiaatteet ja on voimassa vuoteen 2026 asti. Linjaukseen liittyvää palvelukuvausta, ylläpito-ohjeita ja verkostosuunnitelmaa päivitetään tarpeen mukaan.
Koirapalvelulinjaus
Koirapalveluiden kuvaus ja ylläpidon ohjeet 
Koirapalveluiden verkostosuunnitelma 2016 (1,5 Mt)
Ajantasaiset koirapalveluiden sijaintitiedot Pääkaupunkiseudun palvelukartalla .


Helsingin kasvien käytön linjaus:
Linjauksen tavoitteena on varmistaa, että pystymme huomioimaan ympäristön laatuvaatimukset ja muuttuvan ilmaston haasteet rakennettujen viheralueiden kasvillisuuden kannalta. Linjauksessa esitetään tavoitteellinen kasvillisuus, kasvillisuuden käytön yleiset periaatteet sekä toimenpidesuositukset.
Helsingin rakennettujen viheralueiden kasvien käytön linjaus (julkaisu 2009:11)
Helsingin kaupunkikasviopas (Kasvisuunnittelun työkalupakki, (julkaisu 2010:12)
Helsingin rakennettujen viheralueiden kasvien käytön taustaselvitys (julkaisu 2009:10)


Kausikasvilinjaus:

Kausikasvit Helsingissä - linjaukset ja teettäminen (julkaisu 2006:11) 


Helsingin vieraslajilinjaus:
Raportti tavoitteista ja toimenpiteistä haitallisten vieraslajien torjumiseksi vuosina 2015 - 2019
(ympäristökeskuksen raportti


Helsingin viherkattolinjaus:
Linjauksen kuvaus tiivistelmänä
Stadin katot elävät - Helsingin kaupungin viherkattolinjaus


Helsingin luonnonhoidon linjaus:

Helsingin kaupungin luonnonhoidon linjaus (julkaisu 2011:14)
Luonnonhoidon työohje , Metsät (päivitetty julkaisu 16.3.2016) 
Luonnonhoidon työohje, Niityt ja maisemapellot (julkaisu 2016:7) 


Kaupunkipuulinjaus:
Kaupunkipuulinjaus 
Trädpolicy
Urban Tree Policy
Taustaselvitys ja nykytilan kuvaus (julkaisu 2014:4)


Frisbeegolf Helsingissä:
Tiivistelmä frisbeegolflinjauksesta (pdf 104 kt)
Helsingin frisbeegolfrataselvitys (julkaisu 2012:4)
ratojen suunnittelun, toteutuksen ja ylläpidon periaatteita


Helsingin skeittiohjelmat:
 
Tiivistelmä skeittilinjauksesta (pdf 68 kt)
Helsingin skeittiohjelma vuosille 2015-2019 (julkaisu 2015:4)


Helsingin kaupunkikalusteohje:
Helsingin kaupunkikalusteohjeen sivut


Esteettömyyden huomioiminen Helsingissä:

Helsingin kaupungin esteettömyyslinjaukset toimivat yhtenäisinä koko kaupunkia ja kaikkia hallintokuntia koskevina yleisinä linjauksina esteettömyystyössä.
Estettömyyslinjaukset
( Helsinki kaikille -sivut)

Helsingin kaupungin hulevesistrategia:
Julkaisu 2008:9


Kaupunkiympäristön toimialan hallinnassa olevien arvoympäristöjen määrittely ja toimintaohjeet:

Katu- ja puisto-osaston hallinnassa olevien arvoympäristöjen määrittely ja toimintaohjeet (julkaisu 2008:8) 
Arvoympäristöt paikkatiedossa Helsingin karttapalvelussa (https://kartta.hel.fi/
(Kaikki kartat ja aineistot -> Ympäristö ja luonto -> Suojelukohteet ja arvoympäristöt).


Lisää yleisten alueiden suunnitteluun liittyviä ohjeita