Suoraan sisältöön

Taitorakenteiden suunnittelun ohjeita

Tiedostot ovat pdf-muodossa, jollei muuta mainita. 

Rakenteet
Taitorakenteiden suunnitteluohje 12.11.2021 
Taitorakenteiden suunnitteluohje 8.3.2021 (vanha)
 
Taitorakenteiden suunnitteluohje 2017 (vanha)
Taitorakenteiden tietomallinnusohje
Yleisten alueiden alle tehtävien rakenteiden suunnitteluohjeet
Siltakartta (30 Mt)
Siltajulkaisu (80 Mt)
Sillan erikoistarkastus ja korjaussuunnittelu - suunnitteluohje 
Sillan erikoistarkastus ja korjaussuunnittelu - zip
Siltojen kunnossapidon toimintalinjat
Tyyppipiirustukset 30342 - 31551 - zip
Tyyppipiirustukset 29400 - zip
Ulokeportaalin tyyppisuunnitelma -zip


Puinen kevyen liikenteen tyyppisilta
Tyyppipuusiltasarjan suunnitteluohje
Tyyppisuunnitelma (zip)
Viiteaineisto (zip)

Lisää yleisten alueiden suunnitteluun liittyviä ohjeita