Suoraan sisältöön

Yleisten alueiden suunnittelua ohjaavia ja täydentäviä aineistoja


Ulkovalaistus

Helsingin kaupungin ulkovalaistuksen suunnitteluohje 1.3.2022 (pdf)

Hulevedet

Helsingin kaupungin hulevesistrategia:
Julkaisu 2008:9

Pyöräliikenne

Pyöräliikenteen suunnitteluohje
Pyöräliikenne.fi

Leikkipuistot

Opas vetovoimaisten ja saavutettavien leikkipuistojen suunnitteluun ja toteutukseen. Oppaan teemana on erityisesti monikulttuurisuus.

Ohjeistus vetovoimaisten leikkipuistojen suunnitteluun (pdf, 11 Mt)

Betonimurske, infrarakentaminen

Betonimurskeen hyödyntäminen infrarakentamisessa pääkaupunkiseudulla

Pienpalstaviljely

Opas yhteisö- ja pienpalstaviljelmien perustamiseen Helsingissä 
Viljellään kaupungissa (julkaisu 2014:1)

Kadut

Ylläpidon tuotekortit: useita pdf-tiedostoja zip-tiedostossa 

Esteettömyys  

Ulkoalueiden esteettömään suunnitteluun, rakentamiseen ja kunnossapitoon saa apua SuRaKu-ohjekorteista ja kriteeritaulukoista, Helsingin kaupungin katualueita koskevista tyyppipiirustuksista ja ylläpidon esteettömyysohjeista.

Mainoslaitteet

Mainoslaitteiden sijoittaminen

Arvoympäristöt

Kaupunkiympäristön toimialan hallinnassa olevien arvoympäristöjen määrittely ja toimintaohjeet

Eläinten huomioiminen

Luontodirektiivin liitteen IV(a) eläinlajien huomioon ottaminen Helsingin kaupungin hankkeissa (pdf 11 Mt)
Rakennusviraston julkaisu 2017:4 Arkkitehtuuriosasto


Lisää yleisten alueiden suunnitteluun liittyviä ohjeita: Ohjeita suunnittelijoille -sivu    

Vieraslajien torjunta rakennushankkeissa