Suoraan sisältöön

Katutilan suunnitteluun liittyvät ohjeet

Katusuunnitelman ja kadun rakennussuunnitelmien sisältö

Ohjeet ja tekstimallit

Mallipiirustukset, pdf

Mallipiirustukset, DGN

Mallipiirustukset, DWG

Ohjelmistojen asetukset, DGN (merkitys ja talletuspolut löytyvät taso-ohjeiden lopusta)

Ohjelmistojen asetukset, DWG (merkitys ja talletuspolut löytyvät taso-ohjeiden lopusta)

Katutilan mitoituksen suunnitteluohjeet

Katutilan mitoituksen suunnitteluohjeet 5/2014 (pdf)

Katuja koskevat tyyppipiirustukset

Saatekirje (pdf)
700 suojatie, jalkakäytävä ja 1-suuntainen pyörätie (30187/700)(pdf)
701 suojatie, jalkakäytävä ja 1- tai 2-suuntainen pyörätie, yhdistetty jalkakäytävä ja pyörätie (30187/701)(pdf)
702 suojatie, korotettu suojatie (30187/702)(pdf)
703 pysäkki, linja-autopysäkit (30187/703)(pdf)
704 pysäköinti, pysäköinti syvennyksessä ja reunatuen päällä (pdf)
705 pysäköinti, kadunsuuntainen liikkumisesteisen pysäköintipaikka (pdf)
706 raitiotiepysäkki, raitiotiepysäkki ajoradalla, mitoitus ja leikkaukset (pdf)
707 raitiotiepysäkki, raitiotiepysäkki ajoradalla, detaljit (pdf)
708 raitiotiepysäkki, raitiotiepysäkki ajoradan reunassa (pdf)
709 raitiotiepysäkki, turvakaidejärjestelmä (pdf)
710 raitiotiepysäkki, turvakaidejärjestelmä, osat (pdf) 
711 ylijatkettu jalkakäytävä, jalkakäytävä ja pyörätie (pdf)
712 kadun ylitysjärjestelyt, ylityspaikka (pdf)


Suunnittelun inframallivaatimukset

Suunnittelun inframallivaatimukset (pdf)

Helsingin katutila ja kaupunkikuva – ohjeita ja esimerkkejä

Kansi
Tiivistelmä
Sisällysluettelo
luku 1
luku 2
luku 3
liitteet  

Pyöräliikenteen suunnitteluohje

Pyöräliikenne.fiLisää yleisten alueiden suunnitteluun liittyviä ohjeita