Suoraan sisältöön

Aluesuunnittelun ohjeet

Sivusto täydentää Ohjeita suunnittelijoille -sivun listausta aluesuunnitelman laadintaan tarkoitetuilla ohjeilla ja lähtöaineistolinkeillä. Sivuilla olevan materiaalin käytöstä sovitaan erikseen jokaisen toimeksiannon yhteydessä. Tilaajan erikseen toimittama aineisto sovitaan myös erikseen.

Suunnittelijan tulee tarkistaa tilaajan luovuttaman lähtöaineiston riittävyys ja ajantasaisuus. Suunnittelija vastaa itse suunnittelujärjestelmänsä mahdollisesti vaatimista lähtöaineiston tiedostomuunnoksista.

Tilaajan työtä varten luovuttamia lähtötietoaineistoja ei saa käyttää muuhun tarkoitukseen kuin tilattavaan toimeksiantoon. Muusta käytöstä on neuvoteltava erikseen ko. aineiston omistavan hallintokunnan kanssa.

Aluesuunnitteluun liittyvää aineistoa:

 

Aluesuunnitteluun liittyviä www-palveluja: