Suoraan sisältöön

Ohjeita suunnittelijoille

Sivustolle on listattu konsulttityön tueksi suunnitteluun liittyviä ohjeita ja malleja. 

Muita yleisten alueiden suunnittelua ohjaavia ja täydentäviä aineistoja

Esteettömyys
Ohjeita esteettömyyden huomioimiseen suunnittelussa ja rakentamisessa:
linkki Ohjeita suunnitteluun (Helsinki kaikille -sivut)

Helsingin kaupunkikalusteohje:
Helsingin kaupunkikalusteohjeen sivut

Helsingin kaupungin hulevesistrategia:
Julkaisu 2008:9

Helsingin kaupungin ulkovalaistuksen suunnitteluohje
Julkaisu 10.3.2017

Katutilan mitoituksen suunnitteluohjeet 05/2014
Ohje 

Katuja koskevat tyyppipiirustukset:
Saatekirje
700 suojatie, jalkakäytävä ja 1-suuntainen pyörätie (30187/700)
701 suojatie, jalkakäytävä ja 2-suuntainen pyörätie, yhdistetty jalkakäytävä ja pyörätie (30187/701)
702 suojatie, korotettu suojatie (30187/702)
703 pysäkki, linja-autopysäkit (30187/703)
704 pysäköinti, pysäköinti syvennyksessä ja reunatuen päällä
705 pysäköinti, kadunsuuntainen liikkumisesteisen pysäköintipaikka
706 raitiotiepysäkki, raitiotiepysäkki ajoradalla, mitoitus ja leikkaukset
707 raitiotiepysäkki, raitiotiepysäkki ajoradalla, detaljit
708 raitiotiepysäkki, raitiotiepysäkki ajoradan reunassa
709 raitiotiepysäkki, turvakaidejärjestelmä
710 raitiotiepysäkki, turvakaidejärjestelmä, osat

Kadunsunnittelun inframalliohje
Ohje
Inframalliselostuksen pohja (docx-tiedosto)
Inframallin mallikatu zip-tiedosto

Helsingin katutila ja kaupunkikuva – ohjeita ja esimerkkejä
Kansi (pdf 120 kt)
Tiivistelmä (pdf 10 kt)
Sisällysluettelo (pdf 13 kt)
luku 1 (pdf 2,5 Mt)
luku 2 (pdf 3 Mt)
luku 3 (pdf 2,8 Mt)
liitteet (pdf 1,9 Mt) 

Katusuunnitelman ja kadun rakennussuunnitelmien sisältö
Ohje (pdf 1,0 Mt)
Tiedote muutoksista 2017

Mallipiirustukset (pdf enintään 3 Mt):

Katusuunnitelma 27445/1 (värillinen)  
Katusuunnitelma 27445/1 (mustavalkoinen)
Katusuunnitelman koostepiirustus 27445/2 (värillinen) 
Katusuunnitelman koostepiirustus 27445/2 (mustavalkoinen)
Asemapiirustus 27445/11
Pituusleikkaus ja tyyppipoikkileikkaus 27445/12
Rakennepoikkileikkaus 27445/13
Tasauspiirustus 27445/14
Poikkileikkaukset 27445/15
Johtosiirtopiirustus 27445/16 (värillinen)
Johtosiirtopiirustus 27445/16 (mustavalkoinen)
Katumiljööpiirustus 27445/200

Zip-tiedostot:
dgn-tiedostot (12 Mt)
nimiöt (päivitetty kesäkuu 2017)  
siemen-tiedosto (seed-file)
viivatyypit
fontit

Pyöräliikenteen suunnitteluohje
Pyöräliikenne.fi

Betonimurskeen hyödyntäminen infrarakentamisessa pääkaupunkiseudulla

Opas yhteisö- ja pienpalstaviljelmien perustamiseen Helsingissä 
Viljellään kaupungissa (julkaisu 2014:1)

Puistosuunnitelman ja puiston rakennussuunnitelmien sisältö
Ohje

Mallipiirustukset (pdf):
Puistosuunnitelma VIO 5637/1 (mustavalkoinen)
Puistosuunnitelma VIO 5637/1 (värillinen)
Tasauspiirustus VIO 5637/11
Pituusleikkaus ja tyyppipoikkileikkaus VIO 5637/12
Rakennepoikkileikkaukset VIO 5637/13
Johtosiirtopiirustus VIO 5637/14 (mustavalkoinen)
Johtosiirtopiirustus VIO 5637/14 (värillinen)
Mittapiirustus VIO 5637/15
Istutus- ja varustepiirustus VIO 5637/200
Poikkileikkaus VIO 5637/201
Kiveysdetaljit VIO 5637/202
Hoitoluokkakartta VIO 5637/203

Rakenteet:
Taitorakenteiden suunnitteluohje (600 kt) UUSI!
Taitorakenteiden tietomallinnusohje
Yleisten alueiden alle tehtävien rakenteiden suunnitteluohjeet
Siltakartta (30 Mb)
Siltajulkaisu (80 Mb)
Sillan erikoistarkastus ja korjaussuunnittelu - suunnitteluohje (pdf)
Sillan erikoistarkastus ja korjaussuunnittelu - zip
Siltojen ylläpidon toimintalinjat (pdf 3,0 Mt)
Tyyppipiirustukset (30342) - zip
Tyyppipiirustukset (29400) - zip

Puinen kevyen liikenteen tyyppisilta
Tyyppipuusiltasarjan suunnitteluohje (pdf)
Tyyppisuunnitelma (zip)
Viiteaineisto (zip)

Ylläpidon tuotekortit: useita pdf-tiedostoja zip-tiedostossa 

Esteettömyys ja Helsinki kaikille -projekti
Ulkoalueiden esteettömään suunnitteluun, rakentamiseen ja kunnossapitoon saa apua SuRaKu-ohjekorteista ja kriteeritaulukoista, Helsingin kaupungin katualueita koskevista tyyppipiirustuksista ja ylläpidon esteettömyysohjeista.
Esteettömyyteen liittyvät ohjeet: Helsinki kaikille -sivut 

Mainoslaitteiden sijoittaminen

Rakennusviraston hallinnassa olevien arvoympäristöjen määrittely ja toimintaohjeet:
Katu- ja puisto-osaston hallinnassa olevien arvoympäristöjen määrittely ja toimintaohjeet (julkaisu 2008:8) 
Arvoympäristöt paikkatiedossa Helsingin karttapalvelussa (https://kartta.hel.fi/)
(Kaikki kartat ja aineistot -> Ympäristö ja luonto -> Suojelukohteet ja arvoympäristöt).  

Työmaatauluohjeet ja logotiedostot työmaatauluihin

Luontodirektiivin liitteen IV(a) eläinlajien huomioon ottaminen Helsingin kaupungin hankkeissa (pdf 11 Mt)
Rakennusviraston julkaisu 2017:4 Arkkitehtuuriosasto

Tämän sivun lyhytosoite on www.hel.fi/kaupunkiymparisto/suunnitteluohjeet.

JAA