Suoraan sisältöön

Kaupunkiympäristön julkaisuja

2019

Luonnokset

Helsingin geoenergiapotentiaali
Luonnos
Geologian tutkimuslaitos (GTK) / tilaaja Helsingin kaupungin maa- ja kallioperäyksikkö

Keskustelua varten: Maalämpötyöryhmän ehdotus: Maalämpökaivot Helsingissä
Luonnos
Helsingin kaupungin maalämpötyöryhmä

Julkaisut

Helsingin kaupungin sisäilmaohjelma 2018–2028 (pdf 3 Mt)
Kaupunkiympäristön julkaisuja 2019:2

Metsä- ja puustoinen verkosto. Opas verkoston huomioimiseksi Helsingin kaupunkisuunnittelussa. (pdf 15 Mt)
Kaupunkiympäristön julkaisuja 2019:5
Lauri Erävuori, Sonja Oksman ja Hanna Suominen

Pääkaupunkiseudun rannikkovesien laatu. Ilmastonmuutoksen ja ravinnekuormituksen vaikutukset 1970-luvulta nykypäivään. (pdf 314 kt)
Kaupunkiympäristön julkaisuja 2019:6
Emil Vahtera

Helsinkiläisten liikkumistottumukset 2018 (pdf 3 Mt)
Kaupunkiympäristön julkaisuja 2019:7

Nordic-Baltic Space Transnational Development Perspective (pdf 19 Mt)
Englanninkielinen
Kaupunkiympäristön julkaisuja 2019:7

Bulevardi. Ympäristöhistoriallinen selvitys ja kehittämissuositukset. (pdf 10 Mt)
Kaupunkiympäristön julkaisuja 2019:10

Liikenteen kehitys Helsingissä 2018 (pdf 2 Mt)
Kaupunkiympäristön julkaisuja 2019:12

2018

Kalasataman raitioteiden yleissuunnitelma (13 Mt)
Kaupunkiympäristön julkaisuja 2018:1
Niko Setälä, Johanna Iivonen, Riikka Österlund ja Lauri Räty

Storträskin ja Hältingträskin ekologinen tila. Tilanne ennen Östersundomin yleiskaavaehdotuksen mukaista rakentamista. (pdf 2 Mt)
Kaupunkiympäristön julkaisuja 2018:2
Katja Pellikka, Johanna Pelkonen ja Marttiina Rantala

Helsingin kaupungin hulevesiohjelma (pdf 7 Mt)
Kaupunkiympäristön julkaisuja 2018:3

Vesihuollon kehittämissuunnitelma 2017–2026 (pdf 12 Mt)
Kaupunkiympäristön julkaisuja 2018:4

Pakilan ja Tuomarinkylän aluesuunnitelma 2018–2027. Suunnitelmaselostus. (pdf 9 Mt)
Kaupunkiympäristön julkaisuja 2018:5

Sään ja ilmastonmuutoksen aiheuttamat riskit Helsingissä (pdf 4 Mt)
Kaupunkiympäristön julkaisuja 2018:6

Autoliikenteen sujuvuus Helsingissä 2010–2017 (pdf 17 Mt) 
Kaupunkiympäristön julkaisuja 2018:7
Petri Blomqvist

Helsingin tärkeät lintualueet ja merkittävä linnusto 2017 (pdf 14,6 Mt)
Kaupunkiympäristön julkaisuja 2018:8
Margus Ellermaa

Ruokaleipien suolapitoisuus sekä suolapitoisuuksista annettujen tietojen oikeellisuus pääkaupunkiseudulla 2017 (pdf 2 Mt)
Kaupunkiympäristön julkaisuja 2018:9

Meilahden huvila-alueen hoito- ja kehittämissuunnitelma (pdf 43 Mt)
Kaupunkiympäristön julkaisuja 2018:10
Markus Holstein, Marja Mikkola ja Varpu Mikola

Urban Underground Space – Sustainable Property Development in Helsinki (pdf 6,0 Mt)
Englanninkielinen
Kaupunkiympäristön julkaisuja 2018:11

Kumpulanpuron valuma-alueen hulevesiselvitys ja -suunnitelma (pdf 11 Mt)
Kaupunkiympäristön julkaisuja 2018:14

Liikenteen kehitys Helsingissä 2017 (pdf 2 Mt)
Kaupunkiympäristön julkaisuja 2018:16

Pitäjänmäen asema–ympäristöhistoriallinen selvitys ja kehittämistavoitteet (pdf 8 Mt)
Kaupunkiympäristön julkaisuja 2018:17

Helsingin meluntorjunnan toimintasuunnitelma 2018–2022 (pdf 1,7 Mt)
Kaupunkiympäristön julkaisuja 2018:18
Jenni Kuja-Aro, Anne Leppänen ja Antti Venho

Liikenneonnettomuudet Helsingissä 2014–2016 (pdf 2 Mt)
Kaupunkiympäristön julkaisuja 2018:20

Pääkaupunkiseudun merialueen tila 2016–2017 (pdf 7,3 Mt)
Kaupunkiympäristön julkaisuja 2018:21

Pyöräilybarometri 2018 (pdf 9,0 Mt)
Kaupunkiympäristön julkaisuja 2018:22

Veden laatu kesäkioskeissa ja liikkuvissa elintarvikehuoneistoissa 2018 (pdf 0,5 Mt)
Kaupunkiympäristön julkaisuja 2018:23
Inka Luokkala, Anni Pakalén, Justiina Niemi ja Tuija Myllymäki

Ravintoloiden ja suurtalouksien pintapuhtaus pääkaupunkiseudulla vuosina 2017–2018 (pdf 248 kt)
Kaupunkiympäristön julkaisuja 2018:24
Helsingin kaupungin ympäristöpalvelut, Espoon seudun ympäristöterveys,
Keski-Uudenmaan ympäristökeskus ja Vantaan ympäristökeskus

Meriveden lämpötila Helsingin edustalla (pdf 1 Mt)
Kaupunkiympäristön julkaisuja 2018:25
Emil Vahtera

Kebabin ja lisukkeiden laatu ja omavalvonta Helsingissä 2016 - 2017 (pdf 250 kt)
Kaupunkiympäristön julkaisuja 2018:26
Paula Saarijärvi ja Paula Eskelinen

Helsingin liito-oravakartoitus 2018 (pdf 10,2 Mt)
Kaupunkiympäristön julkaisuja 2018:27
Esa Lammi ja Pekka Routasuo

2017

Aasianrunkojäärän kartoitus Helsingissä (pdf 3,2 Mt)
Kaupunkiympäristön julkaisuja 2017:2
Minna Jokinen, Vesa Koskikallio, Juha Raisio ja Kari Heliövaara  

Julkiset kartanopuistot ja huvilapuutarhat Helsingissä – Kunnostus- ja ylläpito-ohjelma 2018–2038 (pdf 26,6 Mt)
Kaupunkiympäristön julkaisuja 2017:3
Tiina Perälä, Matti Liski ja Eeva Ruoff  

Helsingin kaupungin meluselvitys 2017 (pdf 32,8 Mt)
Kaupunkiympäristön julkaisuja 2017:4
Sito Oy  

Liikenteen kehitys Helsingissä 2016 (pdf 7,1 Mt)
Kaupunkiympäristön julkaisuja 2017:5  

Raakakakkujen mikrobiologinen laatu Helsingissä 2017 (pdf 2,1 Mt)
Kaupunkiympäristön julkaisuja 2017:6
Arja Heinonen ja Tuula Tarkkonen  

Helsingfors stads bullerutredning 2017 (pdf 36,7 Mt)
Kaupunkiympäristön julkaisuja 2017:7
Sito Ab  

Helsingin lahokaviosammalselvitys 2017(pdf 7,0 Mt)
Kaupunkiympäristön julkaisuja 2017:8
Olli Manninen

Raitioliikenteen kehittämisohjelma (pdf 2,1 Mt)
Kaupunkiympäristön julkaisuja 2017:9
Anton Silvo, Niko Setälä ja Lauri Räty

Nopeusrajoitusten määrittämisen periaatteet Helsingissä (pdf 14,6 Mt)
Kaupunkiympäristön julkaisuja 2017:10
Jussi Yli-Seppälä

Yleiskaavan raitioteiden toteutettavuusselvitys (pdf 3,0 Mt)
Kaupunkiympäristön julkaisuja 2017:11

Yleiskaavan toteuttamisohjelma (pdf 1,4 Mt)
Kaupunkiympäristön julkaisuja 2017:12

Yleiskaavan toteuttamisohjelma. Liite I: Aluekokonaisuudet ja kriteerit (24,7 Mt)
Kaupunkiympäristön julkaisuja 2017:13

Kantakaupungin joukkoliikennejärjestelmän kehittämisselvitys (pdf 6,1 Mt)
Kaupunkiympäristön julkaisuja 2017:14
Markku Granholm, Anton Silvo ja Taneli Nissinen

Kumtähdenkenttä – Puistohistoriallinen selvitys (pdf 8,3 Mt)
Kaupunkiympäristön julkaisuja 2017:15

Pyöräilyn reitit ja sujuvuus (pdf 12,8 Mt)
Kaupunkiympäristön julkaisuja 2017:16
Ainokaisa Tarnanen, Maria Salonen, Elias Willberg ja Tuuli Toivonen

Pyöräliikenteen laskennat 2017 (pdf 5,9 Mt)
Kaupunkiympäristön julkaisuja 2017:17

Helsinkiläisten liikkumistottumukset 2017 (pdf 3,0 Mt)
Kaupunkiympäristön julkaisuja 2017:18

Vuosaarenhuippu – Helsingin itäisen maantäyttöalueen maisemarakentaminen 2001–2015 (pdf 9,0 Mt)
Kaupunkiympäristön julkaisuja 2017:19


JAA