Suoraan sisältöön

Kaupunkiympäristön julkaisuja

2022

Lisää pölyttäjiä kaupunkiin! Helsingin hyönteishotellit – käsikirja rakentamiseen ja kunnossapitoon (pdf 10 Mt)
Kaupunkiympäristön julkaisuja 2022:1

Helsingin liikenneturvallisuuden kehittämisohjelma 2022–2026 (pdf 9 Mt)
Kaupunkiympäristön julkaisuja 2022:3

Helsingin uhanalaisten luontotyyppien inventoinnit 2017–2020 (pdf 6 Mt)
Kaupunkiympäristön julkaisuja 2022:7
Lauri Erävuori, Jaakko Kullberg, Esa Lammi, Jussi-Pekka Manner, Pekka Routasuo, Hanna Suominen ja Marko Vauhkonen

Makasiinirannan ja Olympiarannan ympäristöhistoriallinen selvitys 2021 - 2022 (pdf 123 Mt, A4-versio)
Kaupunkiympäristön julkaisuja 2022:4

Makasiinirannan ja Olympiarannan ympäristöhistoriallinen selvitys 2021 - 2022 (pdf 120 Mt, A3-versio)
Kaupunkiympäristön julkaisuja 2022:4

Kaupunkiympäristön toimiala. Toimintakertomus ja tilinpäätös 2021 (pdf 11 Mt)
Kaupunkiympäristön julkaisuja 2022:5

Pitäjänmäen asema. Kasvillisuusinventointi (pdf 13 Mt)
Kaupunkiympäristön julkaisuja 2022:6

Liito-oravan levinneisyys Helsingissä 2020 ja 2021 (pdf 8 Mt)
Kaupunkiympäristön julkaisuja 2022:8
Esa Lammi ja Pekka Routasuo

Helsingin kävelyn edistämisohjelma (pdf 8 Mt)
Kaupunkiympäristön julkaisuja 2022:9

Helsingin kaupungin luontoseurantasuunnitelma (pdf 6 Mt)
Kaupunkiympäristön julkaisuja 2022:10

Helsinkiläisten liikkumistottumukset 2021 (pdf 2 Mt)
Kaupunkiympäristön julkaisuja 2022:11

Ryssjeholmsfjärden – veden laatu, plankton- ja pohjaeläinyhteisöt 2021 (pdf 2 Mt)
Kaupunkiympäristön julkaisuja 2022:14
Emil Nyman ja Marjut Räsänen

Ravintoloiden ja myymälöiden vähittäismyyntiin valmistamien einesten hygieeninen laatu 2021 (pdf 1 Mt)
Kaupunkiympäristön julkaisuja 2022:15
Anni Karreinen, Marjoriikka Keränen, Karoliina Kettunen, Satu Lievonen ja Raisa Turtiainen

Helsingin kasvillisuuden kehittämisen ja seurannan toimintamalli (20 Mt)
OSA I: TOIMINTAMALLI
Kaupunkiympäristön julkaisuja 2022:16

Helsingin kasvillisuuden kehittämisen ja seurannan toimintamalli (pdf 8 Mt)
OSA II: TOIMINTAMALLIN KÄYTÄNNÖT
Kaupunkiympäristön julkaisuja 2022:17

Suunnittelu- ja kaavoituskatsaus 2022
Kaupunkiympäristön julkaisuja 2022:18

Fredrikintori. Ympäristöhistoriallinen selvitys ja kehittämisperiaatteet (pdf 38 Mt)
Kaupunkiympäristön julkaisuja 2022:22

Liikenteen kehitys Helsingissä 2021 (pdf 2 Mt)
Kaupunkiympäristön julkaisuja 2022:23

Kiinteistö-, kortteli- ja aluekohtaiset maalämpöratkaisut Helsingissä (pdf 6 Mt)
Kaupunkiympäristön julkaisuja 2022:24

2021

Helsinkiläisten liikkumistottumukset 2020 (pdf 3 Mt)
Kaupunkiympäristön julkaisuja 2021:1
Tuomo Turja

Pyöräpysäköinnin yleissuunnitelma ja toteutusohjelma 2021–2025 (pdf 7 Mt)
Kaupunkiympäristön julkaisuja 2021:2

Helsingin kääpäselvitys 2018 ja 2019 (pdf 14 Mt)
Kaupunkiympäristön julkaisuja 2021:3
Keijo Savola

Kivinokka. Ympäristöhistoriallinen selvitys ja kehittämisperiaatteet (pdf 8 Mt)
Kaupunkiympäristön julkaisuja 2021:5

Niskalan arboretumin hoito- ja käyttösuunnitelma 2021–2030 (pdf 8 Mt)
Kaupunkiympäristön julkaisuja 2021:6

Helsingin häiriövaloselvitys (pdf 9 Mt)
Kaupunkiympäristön julkaisuja 2021:7

Hakaniementori. Kaupunkirakenne ja ympäristöhistoriaselvitys (pdf 49 Mt)
Kaupunkiympäristön julkaisuja 2021:8

Jääpalojen hygieeninen laatu Helsingissä vuonna 2020 (pdf 1 Mt)
Kaupunkiympäristön julkaisuja 2021:9
Terhi Juppi

Liikenneonnettomuudet Helsingissä 2017–2019 (pdf 2 Mt)
Kaupunkiympäristön julkaisuja 2021:10

Helsingin itäisen saariston hoito- ja kehittämissuunnitelma 2021 - 2030 (pdf 64 Mt)
Kaupunkiympäristön julkaisuja 2021:12 (pdf 801 kt)
Vuorovaikutusraportti. Helsingin itäisen saariston hoito- ja kehittämissuunnitelma 2021-2030  (pdf 800 kt)

Liikenteen kehitys Helsingissä 2020 (pdf 2 Mt)
Kaupunkiympäristön julkaisuja 2021:13

LUMO-ohjelma – Helsingin luonnon monimuotoisuuden turvaamisen toimintaohjelma 2021–2028 (pdf 4 Mt)
Kaupunkiympäristön julkaisuja 2021:16

LUMO-programmet – Verksamhetsprogram för att trygga naturens mångfald i Helsingfors 2021–2028  (pdf 1 Mt)
Kaupunkiympäristön julkaisuja 2021:16

LUMO programme – City of Helsinki Biodiversity Action Plan 2021–2028 (pdf 1 Mt)
Kaupunkiympäristön julkaisuja 2021:16

Energiarenessanssi. Toimintamalli yksityisen asuinrakennuskannan energiatehokkuuden parantamiseksi  (pdf 2 Mt)
Kaupunkiympäristön julkaisuja 2021:17

Maalämpökaivot yleisillä alueilla Helsingissä (pdf 2 Mt)
Kaupunkiympäristön julkaisuja 2021:20
Ilkka Vähäaho, Kaisa-Reeta Koskinen, Timo Laiho, Anri Linden, Jussi Luomanen, Markus Pölkki, Ismo Rantanen ja Timo Tolkki

Pyöräväylien priorisointi- ja toteuttamisohjelma (pdf 8 Mt)
Kaupunkiympäristön julkaisuja 2021:21

Perinnekedoista kaupunkiniittyihin – Helsingin niittyverkoston kehittäminen (pdf 8 Mt)
Kaupunkiympäristön julkaisuja 2021:22

Ensipuistikko. Ympäristöhistoriallinen selvitys ja kehittämisperiaatteet. (pdf 10 Mt)
Kaupunkiympäristön julkaisuja 2021: 23

Ratsaspuisto ja Tilkanmäki. Ympäristöhistoriallinen selvitys. (pdf 8 Mt)
Kaupunkiympäristön julkaisuja 2021:26

Meilahden arboretumin kasvillisuuden hoito- ja kehittämissuunnitelma 2022 - 2031 (pdf 31 Mt)
Kaupunkiympäristön julkaisuja 2021:29

Reiherintien ja Vartioharjuntien kokeilupuiden seuranta 2020–2021 (pdf 13 Mt)
Kaupunkiympäristön julkaisuja 2021:30

2020

Mustapuro ja Marjaniemenpuro. Valuma-alueselvitys ja vesienhallinnan suunnitelma (pdf 38 Mt)
Kaupunkiympäristön julkaisuja 2020:1

Rastilan kartano. Ympäristöhistoriallinen selvitys ja kehittämistavoitteet (pdf 7 Mt)
Kaupunkiympäristön julkaisuja 2020:2

Sibeliuksenpuisto. Kasvillisuusinventointi. (pdf 18 Mt)
Kaupunkiympäristön julkaisuja 2020:3

Reiherintien katupuukokeilu 2018 - 2019 - seurannan pilotointi (pdf 15 Mt)
Kaupunkiympäristön julkaisuja 2020:4

Helsinkiläisten liikkumistottumukset 2019 (pdf 3 Mt)
Kaupunkiympäristön julkaisuja 2020:5

Liikennebarometri 2019 (860 Kt)
Kaupunkiympäristön julkaisuja 2020:6

Maalämpötyöryhmän ehdotus. Maalämpökaivot Helsingissä. (pdf 3 Mt)
Kaupunkiympäristön julkaisuja 2020:8

Helsingin kansallisen kaupunkipuiston esiselvitys (pdf 22 Mt)
Kaupunkiympäristön julkaisuja 2020:9

Helsingin kierto- ja jakamistalouden tiekartta (pdf 5 Mt)
Kaupunkiympäristön julkaisuja 2020:10

Länsi-Helsingin raitioteiden yleissuunnitelma (pdf 20 Mt)
Kaupunkiympäristön julkaisuja 2020:11

Kaupunkiviljeltyjen kasvisten kemiallinen laatu 2019 (pdf 2 Mt)
Kaupunkiympäristön julkaisuja 2020:12
Tiina Paavola ja Pauliina Talja

Uima-allas- ja märkätilojen pintahygienia (pdf 3 Mt)
Kaupunkiympäristön julkaisuja 2020:13
Lotta Kivikoski

Liikenteen kehitys Helsingissä 2019 (pdf 2 Mt)
Kaupunkiympäristön julkaisuja 2020:14

Pyöräliikenteen liikennevalo-ohjauksen kehittäminen (pdf 11 Mt)
Kaupunkiympäristön julkaisuja 2020:15
Taneli Pärssinen

Rastilan leirintäalueen yritys- ja matkailuvaikutusten arviointi (pdf 9 Mt)
Kaupunkiympäristön julkaisuja 2020:16

Asukaskysely pyöräväylien priorisoimiseksi (pdf 27 Mt)
Kaupunkiympäristön julkaisuja 2020:17

Rautatientori ja Asema-aukio. Kaupunkirakenne- ja ympäristöhistoriaselvitys. (pdf 43 Mt)
Kaupunkiympäristön julkaisuja 2020:18

Tuoreen kalan hygieeninen laatu pääkaupunkiseudulla ja Keski-Uudellamaalla 2019 (pdf 3 Mt)
Kaupunkiympäristön julkaisuja 2020:19
Johanna Jaakkola, Minna Ristiniemi, Johanna Puro, Iiris Myllymäki ja Tarmo Asikainen

Helsingin ja Turun Itämerihaasteen toimenpideohjelman (2014–2018) arviointi (pdf 3 Mt)
Kaupunkiympäristön julkaisuja 2020:20
Viivi Kaasonen

Suunnittelu- ja kaavoituskatsaus 2020: verkkojulkaisu ja pdf
Kaupunkiympäristön julkaisuja 2020:21

Haltialan ja Niskalan hoito- ja kehittämissuunnitelma 2021 - 2030 (pdf 28 Mt)
Kaupunkiympäristön julkaisuja 2020:22
Vuorovaikutusraportti. Haltialan ja Niskalan hoito- ja kehittämissuunnitelma 2021 - 2030 (pdf 12 Mt)

Helsingin metsien orvakkaselvitys 2019 (pdf 6 Mt)
Kaupunkiympäristön julkaisuja 2020:24
Ilya Viner ja Otto Miettinen

Pääkaupunkiseudun merialueen tila 2018 - 2019 (pdf 13 Mt)
Kaupunkiympäristön julkaisuja 2020:25
Emil Vahtera, Marjut Räsänen, Jyrki Muurinen

Kaunis, vihreä ja rauhallinen. Jalan kaupunginosissa - asukaskyselyn tulokset (pdf 12 Mt)
Kaupunkiympäristön julkaisuja 2020:26

Infrastruktuurirakentamisessa käytettävien muovilaatujen korvaaminen kierrätettävyydeltään ja hiilijalanjäljeltään paremmilla valinnoilla (pdf 2 Mt)
Kaupunkiympäristön julkaisuja 2020:27
Suvi Jaakola

Helsingin ranta-alueiden valaistuksen periaatteet (pdf 11 Mt)
Kaupunkiympäristön julkaisuja 2020:28 

Pyöräilybarometri 2020 (pdf 10 Mt)
Kaupunkiympäristön julkaisuja 2020:29

Merihaka - kaupunkirakenne- ja ympäristöhistoriaselvitys (pdf 40 Mt)
Kaupunkiympäristön julkaisuja 2020:30

Pyöräliikenteen kehittämisohjelma 2020–2025 (pdf 16 Mt)
Kaupunkiympäristön julkaisuja 2020:31

Bicycle Action Plan (pdf 16 Mb)
Urban Environment publications 2020:32

Mädin laatu ja turvallisuus Helsingin valmistus- ja myyntipaikoissa (pdf 1 Mt)
Kaupunkiympäristön julkaisuja 2020:34
Liina-Lotta Nousiainen

Helsingin liikenteen tulevaisuusanalyysi (pdf 5 Mt)
Kaupunkiympäristön julkaisuja 2020:35

2019

Helsingin kaupungin kiinteistöstrategia (pdf 2 Mt)
Kaupunkiympäristön julkaisuja 2019:1

Helsingin kaupungin sisäilmaohjelma 2018–2028 (pdf 3 Mt)
Kaupunkiympäristön julkaisuja 2019:2

Helsingin maapoliittiset linjaukset. Tontinluovutusta koskevat linjaukset. (pdf 350 kt)
Kaupunkiympäristön julkaisuja 2019:3

Haltialanmetsän luonnonsuojelualueen hoito- ja käyttösuunnitelma 2020–2030 (pdf 14 Mt)
Kaupunkiympäristön julkaisuja 2019:4
Luontotieto Keiron Oy

Metsä- ja puustoinen verkosto. Opas verkoston huomioimiseksi Helsingin kaupunkisuunnittelussa. (pdf 15 Mt)
Kaupunkiympäristön julkaisuja 2019:5
Lauri Erävuori, Sonja Oksman ja Hanna Suominen

Pääkaupunkiseudun rannikkovesien laatu. Ilmastonmuutoksen ja ravinnekuormituksen vaikutukset 1970-luvulta nykypäivään. (pdf 314 kt)
Kaupunkiympäristön julkaisuja 2019:6
Emil Vahtera

Helsinkiläisten liikkumistottumukset 2018 (pdf 3 Mt)
Kaupunkiympäristön julkaisuja 2019:7

Longinojan valuma-alueselvitys ja vesienhallinnan suunnitelma (pdf 21 Mt)
Kaupunkiympäristön julkaisuja 2019:8

Nordic-Baltic Space Transnational Development Perspective (pdf 19 Mt)
Englanninkielinen
Kaupunkiympäristön julkaisuja 2019:9

Bulevardi. Ympäristöhistoriallinen selvitys ja kehittämissuositukset. (pdf 10 Mt)
Kaupunkiympäristön julkaisuja 2019:10

Liikenteen kehitys Helsingissä 2018 (pdf 2 Mt)
Kaupunkiympäristön julkaisuja 2019:12

Helsinki West Harbour Traffic situation overview. Pilot project implementation. (pdf 4 Mb)
Englanninkielinen
Kaupunkiympäristön julkaisuja 2019:13 

Munkkiniemen puistotien ympäristöhistoriaselvitys (pdf 81 Mt)
Kaupunkiympäristön julkaisuja 2019:14

Helsinki Intelligent Transport System Development Programme 2030. Developing traffic information, new mobility services and automation (1 Mb)
Englanninkielinen
Kaupunkiympäristön julkaisuja 2019:16

Herttoniemen aluesuunnitelma 2020 - 2029. Suunnitelmaselostus. (14 Mt)
Kaupunkiympäristön julkaisuja 2019:17

Vuosaaren aluesuunnitelma 2020–2029. Suunnitelmaselostus. (pdf 13 Mt)
Kaupunkiympäristön julkaisuja 2019:18

Biohiili ja sen käyttömahdollisuudet viherrakentamisessa (pdf 1 Mt)
Kaupunkiympäristön julkaisuja 2019:19
Anu Riikonen

Turvalliset rakentamiskorkeudet Helsingin rannoilla (pdf 9 Mt)
Kaupunkiympäristön julkaisuja 2019:20

Liito-oravan levinneisyys Helsingissä 2019 (pdf 17 Mt)
Kaupunkiympäristön julkaisuja 2019:21
Esa Lammi ja Pekka Routasuo

Helsingin keskustan asiointiselvitys 2019. Loppuraportti 19.6.2019. (pdf 9 Mt)
Kaupunkiympäristön julkaisuja 2019:22

Helsingin kuntoporrasohjelma 2020–2030 (pdf 18 Mt)
Kaupunkiympäristön julkaisuja 2019:23

Oulunkylän ja Maunulan aluesuunnitelma 2020 – 2029. Suunnitelmaselostus (pdf 8 Mt)
Kaupunkiympäristön julkaisuja 2019:24

Helsingin geoenergiapotentiaali (58 Mt)
Kaupunkiympäristön julkaisuja 2019:25

Päärautatieaseman pyöräpysäköintiselvitys (pdf 6 Mt)
Kaupunkiympäristön julkaisuja 2019:26

Helsingin Vanhankaupungin-lahden linnustonseuranta. Vuosien 2013–2019 yhteenveto. (pdf 4 Mt)
Kaupunkiympäristön julkaisuja 2019:29
Hannu Sarvanne, Markku Mikkola-Roos, Pekka Rusanen ja Kalle Meller

Helsingin kaupungin kaavoituskatsaus 2019: verkkosivusto ja pdf
Kaupunkiympäristön julkaisuja 2019:30

Kulosaaren kartano. Ympäristöhistoriallinen selvitys ja kehittämisperiaatteet. (pdf 10 Mt)
Kaupunkiympäristön julkaisuja 2019:31

Weather and climate change risks in Helsinki (pdf 4 Mb)
Englanninkielinen
Kaupunkiympäristön julkaisuja 2019:32 

Pyöräväylien rakenteelliset kehittämistarpeet
(pdf 7 Mt)
Kaupunkiympäristön julkaisuja 2019:33

Kuutoskaupunkien ekologisen kestävyyden indikaattorit (pdf 3 Mt)
Kaupunkiympäristön julkaisuja 2019:34
Heta Itämäki

2018

Kalasataman raitioteiden yleissuunnitelma (13 Mt)
Kaupunkiympäristön julkaisuja 2018:1
Niko Setälä, Johanna Iivonen, Riikka Österlund ja Lauri Räty

Storträskin ja Hältingträskin ekologinen tila. Tilanne ennen Östersundomin yleiskaavaehdotuksen mukaista rakentamista. (pdf 2 Mt)
Kaupunkiympäristön julkaisuja 2018:2
Katja Pellikka, Johanna Pelkonen ja Marttiina Rantala

Helsingin kaupungin hulevesiohjelma (pdf 7 Mt)
Kaupunkiympäristön julkaisuja 2018:3

Vesihuollon kehittämissuunnitelma 2017–2026 (pdf 12 Mt)
Kaupunkiympäristön julkaisuja 2018:4

Pakilan ja Tuomarinkylän aluesuunnitelma 2018–2027. Suunnitelmaselostus. (pdf 9 Mt)
Kaupunkiympäristön julkaisuja 2018:5

Sään ja ilmastonmuutoksen aiheuttamat riskit Helsingissä (pdf 4 Mt)
Kaupunkiympäristön julkaisuja 2018:6

Autoliikenteen sujuvuus Helsingissä 2010–2017 (pdf 17 Mt) 
Kaupunkiympäristön julkaisuja 2018:7
Petri Blomqvist

Helsingin tärkeät lintualueet ja merkittävä linnusto 2017 (pdf 14,6 Mt)
Kaupunkiympäristön julkaisuja 2018:8
Margus Ellermaa

Ruokaleipien suolapitoisuus sekä suolapitoisuuksista annettujen tietojen oikeellisuus pääkaupunkiseudulla 2017 (pdf 2 Mt)
Kaupunkiympäristön julkaisuja 2018:9

Meilahden huvila-alueen hoito- ja kehittämissuunnitelma (pdf 43 Mt)
Kaupunkiympäristön julkaisuja 2018:10
Markus Holstein, Marja Mikkola ja Varpu Mikola

Urban Underground Space – Sustainable Property Development in Helsinki (pdf 6,0 Mt)
Englanninkielinen
Kaupunkiympäristön julkaisuja 2018:11

Kumpulanpuron valuma-alueen hulevesiselvitys ja -suunnitelma (pdf 11 Mt)
Kaupunkiympäristön julkaisuja 2018:14

Vanhankaupunginkosken itähaaran kunnostus (pdf 13 Mt)
Kaupunkiympäristön julkaisuja 2018:15

Liikenteen kehitys Helsingissä 2017 (pdf 2 Mt)
Kaupunkiympäristön julkaisuja 2018:16

Pitäjänmäen asema–ympäristöhistoriallinen selvitys ja kehittämistavoitteet (pdf 8 Mt)
Kaupunkiympäristön julkaisuja 2018:17

Helsingin meluntorjunnan toimintasuunnitelma 2018–2022 (pdf 1,7 Mt)
Kaupunkiympäristön julkaisuja 2018:18
Jenni Kuja-Aro, Anne Leppänen ja Antti Venho

Mellunkylän ja Vartiokylän pohjoisosan aluesuunnitelma 2018–2027 (pdf 35 Mt)
Kaupunkiympäristön julkaisuja 2018:19

Liikenneonnettomuudet Helsingissä 2014–2016 (pdf 2 Mt)
Kaupunkiympäristön julkaisuja 2018:20

Pääkaupunkiseudun merialueen tila 2016–2017 (pdf 7,3 Mt)
Kaupunkiympäristön julkaisuja 2018:21

Pyöräilybarometri 2018 (pdf 9,0 Mt)
Kaupunkiympäristön julkaisuja 2018:22

Veden laatu kesäkioskeissa ja liikkuvissa elintarvikehuoneistoissa 2018 (pdf 0,5 Mt)
Kaupunkiympäristön julkaisuja 2018:23
Inka Luokkala, Anni Pakalén, Justiina Niemi ja Tuija Myllymäki

Ravintoloiden ja suurtalouksien pintapuhtaus pääkaupunkiseudulla vuosina 2017–2018 (pdf 248 kt)
Kaupunkiympäristön julkaisuja 2018:24
Helsingin kaupungin ympäristöpalvelut, Espoon seudun ympäristöterveys,
Keski-Uudenmaan ympäristökeskus ja Vantaan ympäristökeskus

Meriveden lämpötila Helsingin edustalla (pdf 1 Mt)
Kaupunkiympäristön julkaisuja 2018:25
Emil Vahtera

Kebabin ja lisukkeiden laatu ja omavalvonta Helsingissä 2016 - 2017 (pdf 250 kt)
Kaupunkiympäristön julkaisuja 2018:26
Paula Saarijärvi ja Paula Eskelinen

Helsingin liito-oravakartoitus 2018 (pdf 10,2 Mt)
Kaupunkiympäristön julkaisuja 2018:27
Esa Lammi ja Pekka Routasuo

2017

Aasianrunkojäärän kartoitus Helsingissä (pdf 3,2 Mt)
Kaupunkiympäristön julkaisuja 2017:2
Minna Jokinen, Vesa Koskikallio, Juha Raisio ja Kari Heliövaara  

Julkiset kartanopuistot ja huvilapuutarhat Helsingissä – Kunnostus- ja ylläpito-ohjelma 2018–2038 (pdf 26,6 Mt)
Kaupunkiympäristön julkaisuja 2017:3
Tiina Perälä, Matti Liski ja Eeva Ruoff  

Helsingin kaupungin meluselvitys 2017 (pdf 32,8 Mt)
Kaupunkiympäristön julkaisuja 2017:4
Sito Oy  

Liikenteen kehitys Helsingissä 2016 (pdf 7,1 Mt)
Kaupunkiympäristön julkaisuja 2017:5  

Raakakakkujen mikrobiologinen laatu Helsingissä 2017 (pdf 2,1 Mt)
Kaupunkiympäristön julkaisuja 2017:6
Arja Heinonen ja Tuula Tarkkonen  

Helsingfors stads bullerutredning 2017 (pdf 36,7 Mt)
Kaupunkiympäristön julkaisuja 2017:7
Sito Ab  

Helsingin lahokaviosammalselvitys 2017(pdf 7,0 Mt)
Kaupunkiympäristön julkaisuja 2017:8
Olli Manninen

Raitioliikenteen kehittämisohjelma (pdf 2,1 Mt)
Kaupunkiympäristön julkaisuja 2017:9
Anton Silvo, Niko Setälä ja Lauri Räty

Nopeusrajoitusten määrittämisen periaatteet Helsingissä (pdf 14,6 Mt)
Kaupunkiympäristön julkaisuja 2017:10
Jussi Yli-Seppälä

Yleiskaavan raitioteiden toteutettavuusselvitys (pdf 3,0 Mt)
Kaupunkiympäristön julkaisuja 2017:11

Yleiskaavan toteuttamisohjelma (pdf 1,4 Mt)
Kaupunkiympäristön julkaisuja 2017:12

Yleiskaavan toteuttamisohjelma. Liite I: Aluekokonaisuudet ja kriteerit (24,7 Mt)
Kaupunkiympäristön julkaisuja 2017:13

Kantakaupungin joukkoliikennejärjestelmän kehittämisselvitys (pdf 6,1 Mt)
Kaupunkiympäristön julkaisuja 2017:14
Markku Granholm, Anton Silvo ja Taneli Nissinen

Kumtähdenkenttä – Puistohistoriallinen selvitys (pdf 8,3 Mt)
Kaupunkiympäristön julkaisuja 2017:15

Pyöräilyn reitit ja sujuvuus (pdf 12,8 Mt)
Kaupunkiympäristön julkaisuja 2017:16
Ainokaisa Tarnanen, Maria Salonen, Elias Willberg ja Tuuli Toivonen

Pyöräliikenteen laskennat 2017 (pdf 5,9 Mt)
Kaupunkiympäristön julkaisuja 2017:17

Helsinkiläisten liikkumistottumukset 2017 (pdf 3,0 Mt)
Kaupunkiympäristön julkaisuja 2017:18

Vuosaarenhuippu – Helsingin itäisen maantäyttöalueen maisemarakentaminen 2001–2015 (pdf 9,0 Mt)
Kaupunkiympäristön julkaisuja 2017:19