Suoraan sisältöön

Ympäristökeskuksen monisteet

Ympäristökeskuksen monisteita -sarjassa julkaistiin vuoden 2008 alkuun saakka tutkimuksia, selvityksiä, ohjelmia ja raportteja, jotka olivat tarkoitettu usein vain ympäristökeskuksen sisäiseen käyttöön tai sidosryhmäjakeluun.

2007

 1. Helsingin kaupungin liikenteen ja liikkumisen ympäristöohjaus
  Jalonen, P. (pdf)
 2. Helsingin kalaston historiaa, muutoksia ja nykypäivää
  Kangas, N. (pdf)

2006

 1. Helsingin ja Espoon merialueen tila vuonna 2005. Jätevesien vaikutusten velvoitetarkkailu
  Autio, L., Kajaste, I., Muurinen, J. & Räsänen, M. (pdf)
 2. Leikkipuistorakennusten ilmanvaihtotutkimus
  Mäkinen, A. (pdf)
 3. Massatapahtuman väliaikaiset rakenteet, niiden materiaalivirrat ja jätteen synnyn hallinta. Tarkastelukohde Yleisurheilun MM-kilpailut 2005 Helsinki.
  Rahikainen, L. (pdf)
 4. Selvitys hiekoituksen aiheuttamasta hiukkasraja-arvon ylittymisestä Helsingissä vuonna 2005 (vain pdf-muodossa)
  Viinanen, J. (pdf)
 5. Ympäristökriteerit Helsingin kaupungin hankinnoissa
  Backström, V. (pdf)
 6. EU-uimarantojen hygieeninen taso Helsingissä vuonna 2006
  Meriläinen, M.-K. (pdf)

2005

 1. Muistio Helsingin kaupungin tytäryhteisöjen ympäristövaikutuksista ja kaupungin mahdollisuudet niiden ohjaukseen
  Sinivuo, M. (pdf)
 2. Kalsiumkloridin käyttö katupölyn sidontaan pääkaupunkiseudulla keväällä 2004
  Tervahattu, H. (pdf)
 3. Helsingin kaupungin valmiussuunnitelma koskien varautumista liikenteen aiheuttaman typpidioksidipitoisuuden kohoamiseen
  Viinanen, J . (pdf)
 4. Helsingin ja Espoon merialueen tila vuonna 2004. Jätevesien vaikutusten velvoitetarkkailu
  Autio, L., Kajaste, I., Muurinen, J., Pellikka, K., Räsänen, M. (pdf)
 5. Kumpulan kasvitieteellisen puutarhan hyötykasvien ympäristömyrkkypitoisuudet
  Vaskelainen, E. (pdf)
 6. Yleisten uimarantojen hygieeninen taso Helsingissä vuonna 2005
  Matilainen, M.-K. (pdf)
 7. Pienimuotoisten liha-alan laitosten tilojen ja rakenteiden kartoitus Helsingissä vuonna 2005
  Viitanen, S. & Åberg, R. (pdf)

2004

 1. Helsingin ja Espoon merialueiden velvoitetarkkailu 2003
  Pellikka, K. (toim.) (pdf)
 2. TBT- ja raskasmetallikartoitus telakoiden ja venesatamien edustoilta Helsingissä vuonna 2003
  Autio, L. (pdf)
 3. Kaupungin ympäristöongelmat kuntalaisten ja ympäristökeskuksen kohtaamisissa
  Haverinen, R. (pdf)
 4. Liha-alan laitosten tuotantohygienia ja patogeenisten bakteerien esiintyminen tuotantotiloissa
  Viitanen, S., Koimäki, T., Kuhmonen, A. & Åberg, R. (pdf)
 5. Haltialan metsäalueen seurantaohjelma 2004 - 2025
  Honkanen, J. (pdf)
 6. Helsingin sisäampumaradat. Raportti vuonna 2004 tehdyistä ympäristötarkastuksista
  Lindfors, P. & Lyly, O. (pdf)
 7. Yleisten uimarantojen hygieeninen taso Helsingissä vuonna 2004
  Matilainen, M.-K., Laine, K. & Pönkä, A. (pdf)

2003

 1. Helsingin kaupungin ympäristöohjelma 1999 - 2002. Seurannan loppuraportti 2002.
  von Bonsdorff, C., Vilkuna, J., Heikkonen, K., Pitkänen, E., Nurmi, P., Viinikka, M. & Pönkä, A. (pdf)
 2. Helsingin ja Espoon merialueiden velvoitetarkkailu 2002
  Pellikka, K. (toim.) (pdf)
 3. Suunnitelma katupölyhaittojen ehkäisemiseksi
  Viinanen, J. (toim.) (pdf)
 4. Luonnonvarojen kulutuksen vähentäminen ja jätteiden synnyn ennaltaehkäisy Helsingin asuntotuotantotoiminnassa
  Heino, E. (pdf)
 5. Stadin kompostikampanja III
  Backström, V. (pdf)
 6. Leikkipuistojen kahluualtaiden veden hygieeninen laatu Helsingissä 1998 - 2003
  Kalso, S., Airo, J., Pönkä, A. & Laine, S. (pdf)
 7. Kallahden harjun hoito- ja käyttösuunnitelma vuosille 2003 - 2012
  Ympäristösuunnittelu Enviro Oy (pdf)
 8. Yleisten uimarantojen hygieeninen taso Helsingissä vuonna 2003
  Matilainen, M.-K., Laine, K. & Pönkä, A. (pdf)
 9. Katsaus Helsingin ympäristön tilaan 2003
  Autio, L. (toim.) (pdf)

2002

 1. Pirkkolan uimalammikon välittämä virusepidemia
  Pönkä, A., Kalso, S., Maunula, L. & von Bonsdorff, C.-H. (pdf )
 2. Valmiiden mikroannosten hygieeninen laatu viimeisenä käyttöpäivänä
  Kuhmonen, A., Mustakallio, L. & Kalso, S. (pdf)
 3. Itämeren boreaaliset rantaniityt Kallahden Natura-alueella ja sen lähiympäristössä
  Heinonen, M. (pdf)
 4. Vihreä Hotelli - ympäristöä ajatellen
  Juopperi, S. (pdf )
 5. Stadin kompostikampanja II. Töyrynummen ja Marttilan - Reimarilan alueilla vuonna 2002 toteutetun kompostikampanjan loppuraportti.
  Noras, T. (pdf)
 6. Helsingin kaupungin ympäristöohjelmat - arviointi ja kehittämisehdotuksia
  Jalonen, P. (pdf)
 7. Elintarvikkeiden kylmäketjun säilyvyyden varmistaminen. Loppuraportti.
  Kuhmonen, A. (toim.) (pdf)
 8. Töölönlahden laimennusveden vaihtoehtoisten ottopaikkojen vedenlaadun vertailu
  Kajaste, I. (pdf)
 9. Uima-allasvesien trihalometaanipitoisuuksista
  Lukkarinen, T. & Kuningas, I. (pdf)

2001

 1. Experiences with the Local Agenda 21 as a Policy tool. Questionnaire among EUROCITIES Environment Committee Member Cities.
  Vallittu, A. & Lehtimäki, M. (pdf)
 2. Helsingin kaupungin ympäristöohjelma 1999 - 2002. Seurannan väliraportti.
  von Bonsdorff, C., Sarkkinen, S. & Sohlberg, S. (toim.) (pdf)
 3. Helsingin ja Espoon merialueiden velvoitetarkkailu vuonna 2000
  Pesonen, L. (toim.) (pdf)
 4. Helsingin ekologinen jalanjälki
  Vuornos, I. (pdf)
 5. Stadin kompostikampanja. Vartioharjun ja Puistolan - Heikinlaakson alueilla vuonna 2001 toteutetun kompostikampanjan loppuraportti.
  Heinonen, M. (pdf)
 6. Maaperän pilaantumisriskit kauppapuutarhoissa. Selvitys Helsingin kauppapuutarha-alueista ja niillä käytetyistä haitta-aineista.
  Fraktman, L. (pdf)
 7. Selvitys hammashoitoloiden jätevesien ja jätteiden käsittelystä Helsingissä
  Salo, J. & Arovaara, H. (pdf)
 8. Sadevesiviemärien vedenlaatu
  Nurmi, P. (pdf)
 9. -
 10. Kahden täyttömaa-alueen pohjavesitutkimus
  Fraktman, L. (pdf)
 11. Lumenkaadon vaikutus maaperän haitta-ainepitoisuuksiin
  Fraktman, L. (pdf)
 12. Ekologisia vastauksia kaupunkien ympäristöongelmiin. Kurssi Helsingin yliopiston ekologian ja systematiikan laitoksella keväällä 2001.
 13. Ympäristötilastoinnin ja siihen liittyvän tiedottamisen kehittämissuunnitelma 2002 - 2005
  Heikkonen, K. (pdf)

2000

 1. Operational Plan for the Prevention of Acute Street Dust Problems (Translation of Paper 3/99)
  Tolonen, R., Paavilainen, T. & Arnold, M. (pdf)
 2. Östersundomin lintulahtien kasvillisuuskartoitus
  Honkanen, J. (pdf)
 3. Östersundomin lintulahtien kasvillisuuskartoitus. Pysyvät seuranta-alat.
  Honkanen, J. (pdf)
 4. Vuoden 2000 tutkimusohjelma
  Rissanen, I. (toim.) (pdf)
 5. Helsingin ja Espoon merialueiden velvoitetarkkailu vuonna 1999
  Pesonen, L. (toim.) (pdf)
 6. -
 7. Luonnonsuojelulain suojellut luontotyypit Helsingissä
  Ahonen, T. & Markkanen, K. (pdf)
 8. Torjunta-ainejäämien tutkimukset ympäristölaboratoriossa vuosina 1992 - 1999
  Tikkanen, P. (pdf)
 9. Bengtsårin niittykasvillisuuden seuranta 1989-2000 sekä villiintyneen puutarhan kasvilajisto kesällä 2000
  Hiltunen, L. (pdf)
 10. Alg@line-projektin interkalibrointien tulokset vuonna 2000. Yhteenveto.
  Pellikka, K. (pdf)
 11. Metyyli-t-butyylieetteri (MTBE) Helsingin vesissä
  Piilo, T., Salla, A. (pdf)
 12. Haitta-aineiden taustapitoisuudet ja laskeumat Helsingin maaperässä
  Salla, A. (pdf)
 13. Elintarvikkeiden kylmäketjun säilyvyyden varmistaminen
  Kuhmonen, A. (toim.) (pdf)
 14. Helsingin vanhoja puita ja tarinoita. Projektin loppuraportti.
  Pietilä, H. (pdf)
 15. Salmonella- ja kampylobakteerien esiintyminen Helsingissä myytävässä siipikarjassa
  Pönkä, A., Kalso, S. (pdf)

1999

 1. Helsingin kaupungin ympäristönsuojelun tavoite- ja toimenpideohjelma 1994 - 1998
  von Bonsdorff, C., Pulkkinen, P., Tolonen, R., Arnold, M., Arovaara, H., Pitkänen, E., Viinikka, M., Viitasalo, I., Malinen, S., Pajanen, K., Silfverberg, K., Kettunen, S. (pdf)
 2. Helsingin seudun merialueen tarkkailu automaattisin ja perinteisin menetelmin vuonna 1998
  Pellikka, K., Viljamaa, H. (pdf)
 3. Toimintasuunnitelma akuuttien katupölyhaittojen torjumiseksi
  Tolonen, R., Paavilainen, T., Arnold, M. (pdf)
 4. Vuoden 1999 tutkimusohjelma
  Rissanen, I. (toim.) (pdf)
 5. Helsingin ja Espoon merialueiden velvoitetarkkailu vuonna 1998
  Pesonen, L. (toim.) (Yhteenveto) (pdf)
 6. Grillaukseen käytettävien makkaroiden koostumus ja laatu.
  Aminoff, I., Pönkä, A., Kuhmonen, A., Tikkanen, P., Ahonen, S. (pdf)
 7. Helsingin kaupungin ympäristökeskuksen julkaisuohjeet.
  Rissanen, I. (pdf)
 8. Opas ympäristötilinpäätöksestä hallintokunnille
  Rönkkö, J. (pdf)
 9. Boreaaliset metsäluhdat ja puustoiset suot Mustavuoren - Porvarinlahden - Labbackan - Kasabergetin alueella. Lausunto.
  Kurtto, A., Helynranta, L. (pdf)
 10. Pakattujen mehujen A-, C- ja E-vitamiinipitoisuudet
  Vartiala, T., Tikkanen, P. (pdf)

1998

 1. Taurian puiston luontopolku Pietarin ympäristöviikolla 1997
  Nieminen, M., Laine, J. (pdf)
 2. Helsingin kaupungin valmiussuunnitelma koskien liikenteen typpipäästöistä aiheutuvia vakavia ilmansaastetilanteita
  Tolonen, R., Lyly, O. (pdf)
 3. Kivihiilivoimalaitosten palamisjätteiden sijaintikartoitus Helsingin alueella
  Ruotsalainen, M. (pdf)
 4. Maaperää likaavien riskikohteiden kartoitus. Laitosten osoitteita vuosilta 1946 -1979
  Salo, V. (pdf)
 5. Maaperän laatu Helsingin Kunnalliskodintiellä sijaitsevilla pesulatonteilla. Esiselvitys.
  Pyrylä, R. (pdf)
 6. Purojen ja puronvarsien merkitys ekokäytävänä Helsingissä
  Malinen, J. (pdf)
 7. Selvitys ympäristökeskuksen sisäisen viestinnän nykytilasta
  Kallio, M. (pdf)
 8. Helsingin itäisen merialueen kalliorantojen uposkasvillisuus vuonna 1997 - Vertailu vuosiin 1984, 1988 ja 1993
  Saarnio, S.-P. (pdf)
 9. Uuniruokien, keittojen ja kastikkeiden suolapitoisuus - analysoidun ja laskennallisen pitoisuuden vertailua
  Raussi, V., Aminoff, I. (pdf)

1997

 1. Helsingin ympäristökeskuksen tekemät tutkimukset Pietarhovin palatsialueen vesijärjestelmästä vuosina 1995 - 1996
  Kansanen, P., Norha, T., Pesonen, L. (pdf)
 2. Development of a space-independent bioindication system for evaluation of eutrophication in coastal areas of the Gulf of Finland. Report of the Gulf of Finland year 1996 Seminar, Tvärminne, Nov. the 25-27th, 1996
  Hyytiäinen, U.-M., Viitasalo, I. (eds.) (pdf)
 3. Biological indicators in Helsinki and Tallinn Sea Areas. - Report of the 4th annual knowledge transfer seminar, Tvärminne, Dec. the 11-13th, 1996
  Hyytiäinen, U.-M., Viitasalo, I. (eds.) (pdf)
 4. Heavy metals in brackish ware biota - A litterature rewiew. - Raskasmetallit murtoveden eliöstössä; kirjallisuuskatsaus. - Helsinki-Tallinn Bioindicator Project
 5. Helsingin autoliikenteen pakokaasupäästöt 1980 - 2015
  Malkki, M. (pdf)
 6. Raastetutkimus 1996
  Pitkälä, A., Raussi, V., Sinervo, T. (pdf)
 7. Kalatutkimus 1996
 8. Pohjavesiseminaarin 18.3.1997 raportti
 9. Bengtsårin niittykasvillisuuden seuranta pysyvillä näytealoilla 1989 - 1996
  Hiltunen, L. (pdf)
 10. Helsingin kaupungin ympäristönsuojelun tavoite- ja toimenpideohjelma 1994 - 1998: seurantaraportti 1997 (pdf)
 11. Asiakirjojen/tiedon kulku ympäristöterveysyksikössä (raportti)
  Partanen, T., Blomqvist, R. (pdf)
 12. Helsingin kaupungin ympäristökeskuksen julkaisuohjeet (pdf)
 13. Ympäristökasvatuksen keinot ja vaikuttavuus, seminaariraportti 1997 (pdf)
 14. Marine Bioindicators off Helsinki and Tallinn. Report of the 5th Annual Knowledge Transfer Seminar Palmse Manor, Estonia, November the 11-12th, 1997. Helsinki-Tallinn bioindicator project.
  Hyytiäinen, U.-M., Viitasalo, I. (eds.) (pdf)

1996

 1. Ilmaääneneristävyyden vaihtoehtoisten mittaustapojen vertailu
  Saarinen, M., Tuuli, H. (pdf)
 2. Päiväkotien ilmanvaihtolaitteiden epäpuhtaudet
  Hautala, J., Kolehmainen, V. (pdf)
 3. Helsingin ympäristökysymykset lehtien palstoilla
  Lehtimäki, M. (pdf)
 4. Bottom macrophyte Communities in the Tallinn and Helsinki Water Areas as Bioindicators of the Coastal Sea
  Kukk, H., Viitasalo, I. (eds.) (pdf)
 5. Katajaluodon jätevesitunnelin tukkeutumisen seuranta Helsingin vesialueilla ja Viikin-Vanhankaupunginlahden luonnonsuojelualueella.
  Norha, T., Pesonen, Viljamaa, H. (pdf)

1995

 1. Helsingin ja Espoon merialueiden velvoitetarkkailu vuosina 1987 - 1994
  Pesonen, L., Norha, T., Rinne, I.,Viitasalo, I., Viljamaa, H. (pdf)
 2. Tuoreen kalan laatu tukkuportaasta vähittäismyyntipisteeseen kesällä 1994
 3. Kestävää kehitystä mittaamaan - selvitys indikaattorihankkeista
  Junttila, K. (pdf)
 4. Meluesteiden tehokkuusmittaukset Helsingissä
  Lahtela, J. (pdf)
 5. CFC-yhdisteiden käyttö kylmäaineina ja liuottimina Helsingissä
  Anttonen, S. (pdf)