Suoraan sisältöön

Yleissuunnitteluosaston selvityksiä

2016

LES-virtausmallitarkastelu kaupunkibulevardilla
2016:5 Yleissuunnitteluosaston selvityksiä 

Kaavaselostus; Kaupunkikaava - Helsingin uusi yleiskaava
2016:3 Yleissuunnitteluosaston selvityksiä 

Helsingin yleiskaava, Vuorovaikutusraportti IV
2016:2 Yleissuunnitteluosaston selvityksiä 

Helsingin keskeisimmät maankäytön muutosalueet
2015:8 Yleissuunnitteluosaston selvityksiä 

Kaavaselostus; Kaupunkikaava - Helsingin uusi yleiskaava - Ehdotus
2015:7 Yleissuunnitteluosaston selvityksiä 

Kaupunkibulevardien seudulliset vaikutukset
2015:5 Yleissuunnitteluosaston selvityksiä 

Helsingin yleiskaava, Vuorovaikutusraportti III
2015:4 Yleissuunnitteluosaston selvityksiä 

Teknistaloudellinen suunnittelu ja kaavatalous yleiskaavassa
2015:3 Yleissuunnitteluosaston selvityksiä 

Helsingin yleiskaava, Natura-arviointi
2015:2 Yleissuunnitteluosaston selvityksiä 

Helsingin yleiskaava, Taloudellisten vaikutusten arviointi
2015:1 Yleissuunnitteluosaston selvityksiä 

2014

Kaavaselostus; Kaupunkikaava - Helsingin uusi yleiskaava - Luonnos
2014:44 Yleissuunnitteluosaston selvityksiä 

Helsingin keskeisimmät maankäytön muutosalueet
2014:43 Yleissuunnitteluosaston selvityksiä 

Yleiskaavan ilmastovaikutusten arviointi
2014:42 Yleissuunnitteluosaston selvityksiä 

Helsingin luoteisosan liito-oravakartoitus 2014
2014:40 Yleissuunnitteluosaston selvityksiä 

Luontovaikutusten arviointi
2014:39 Yleissuunnitteluosaston selvityksiä 

Helsingin lepakkolajisto ja tärkeät lepakkoalueet 2014
2014:38 Yleissuunnitteluosaston selvityksiä 

Yleiskaavaluonnoksen KARVI-arviointi
2014:36 Yleissuunnitteluosaston selvityksiä 

Itäkeskus 2050 ideasuunnitelma
2014:35 Yleissuunnitteluosaston selvityksiä 

Helsinkiin tulevan helikopterikentän sijaintipaikkaselvitys
2014:34 Yleissuunnitteluosaston selvityksiä 

Ensimmäisen maailmansodan linnoitusvyöhyke; Liite 1: Kohdekuvaukset
2014:33 Yleissuunnitteluosaston selvityksiä 

Ensimmäisen maailmansodan linnoitusvyöhyke
2014:32 Yleissuunnitteluosaston selvityksiä 

Kaupunkibulevardien rakenneteknisiä tarkasteluja
2014:30 Yleissuunnitteluosaston selvityksiä 

Kaupunkibulevardien ilmanlaatuselvitys
2014:29 Yleissuunnitteluosaston selvityksiä 

Asuinkorttelit kaupunkibulevardien varrella; Rakentamisen konsepteja
2014:28 Yleissuunnitteluosaston selvityksiä 

Alustavia Natura-arvioinnin suuntaviivoja 2.10.2014
2014:26 Yleissuunnitteluosaston selvityksiä 

Kaupunkibulevardien tavoitelähtöinen vaikutusarviointi
2014:25 Yleissuunnitteluosaston selvityksiä 

Kaupallisten vaikutusten arviointi
2014:23 Yleissuunnitteluosaston selvityksiä 

Käpylä 2050 – Ideasuunnitelma asemanseudun tiivistämisestä
2014:20 Yleissuunnitteluosaston selvityksiä 

Korkea rakentaminen Helsingin esikaupunkialueilla
2014:19 Yleissuunnitteluosaston selvityksiä 

Kantakaupungin ja ydinkeskustan kehittäminen
2014:18 Yleissuunnitteluosaston selvityksiä 

Kaupungin muutos ja kulttuuriympäristöt
2014:17 Yleissuunnitteluosaston selvityksiä 

Vuosaaren maankäytön kehittämisperiaatteet
2014:14 Yleissuunnitteluosaston selvityksiä 

Laajasalon alueellinen kehittämissuunnitelma ja kaupunkibulevardi
2014:13 Yleissuunnitteluosaston selvityksiä 

Laajasalon raideliikenteen YVA - Lausunto tuulen vaikutuksesta
2014:7 Yleissuunnitteluosaston selvityksiä 

Laajasalon raideliikenteen YVA - Haakoninlahden sedimenttitutkimus
2014:3 Yleissuunnitteluosaston selvityksiä 

2013

Kaupunkikaava - Helsingin uusi yleiskaava, visio 2050
2013:23 Yleissuunnitteluosaston selvityksiä 

Urban plan - The new Helsinki city plan
2013:23 Yleissuunnitteluosaston selvityksiä 

Stadsplan - Ny generalplan för Helsingfors
2013:23 Yleissuunnitteluosaston selvityksiä 

Yritysalueet Helsingissä - Lähtökohdat ja periaatteet yritysalueille
2013:19 Yleissuunnitteluosaston selvityksiä 

Meri-Helsinki yleiskaavassa
2013:18 Yleissuunnitteluosaston selvityksiä 

Vuosaaren satamakeskus osana uutta yleiskaavaa
2013:17 Yleissuunnitteluosaston selvityksiä 

Kansainvälinen Helsinki
2013:16 Yleissuunnitteluosaston selvityksiä 

Helsingin viher- ja virkistysalueet ja kaupunkiluonto
2013:15 Yleissuunnitteluosaston selvityksiä 

Suurkaupungistumisen kaupunkitalouden vaikutus yleiskaavan visioon 2050
2013:14 Yleissuunnitteluosaston selvityksiä 

Saavutettavuuden vaikutus alueiden vetovoimaan
2013:13 Yleissuunnitteluosaston selvityksiä 

Arjen Saavutettavuus – Liikumme jotta saavutamme
2013:12 Yleissuunnitteluosaston selvityksiä 

Helsingin palveluverkkoselvitys sekä tavoiteverkko 2050
2013:10 Yleissuunnitteluosaston selvityksiä 

Uudistava täydentäminen – purkava saneeraus
2013:9 Yleissuunnitteluosaston selvityksiä 

Tiederatikan vaikutusalueen maankäytön kehittämisperiaatteet
2013:8 Yleissuunnitteluosaston selvityksiä 

Jokeri 2 – Maankäytön kehittämisperiaatteet
2013:7 Yleissuunnitteluosaston selvityksiä 

Keskustan rooli yleiskaavan visiossa
2013:6 Yleissuunnitteluosaston selvityksiä 

Lähtökohdat ja periaatteet yritysalueille
2013:5 Yleissuunnitteluosaston selvityksiä 

Esikaupunkien asemanseutujen kehittämisen edellytykset
2013:3 Yleissuunnitteluosaston selvityksiä 

Helsingin yleiskaava – Kohti urbaanimpaa Helsinkiä
2013:2 Yleissuunnitteluosaston selvityksiä 

Helsingin yleiskaava – Yleiskaavavarantoselvitys 2012
2012:4 Yleissuunnitteluosaston selvityksiä 

Helsingin yleiskaava – Osallistumis- ja arviointisuunnitelma
2012:1 Yleissuunnitteluosaston selvityksiä 

Helsingfors generalplan – Plan för deltagande och bedömning
2012:1 Yleissuunnitteluosaston selvityksiä 

2011

Helsingin kaavoituksen ekotehokkuustyökalu (HEKO)
2011:21 Yleissuunnitteluosaston selvityksiä 

Kaavavarannon yhteys asuntotuotantoon Helsingissä ja Helsingin seudulla
2011:20 Yleissuunnitteluosaston selvityksiä 

Östersundomin yleiskaavaluonnos – Selostus
2011:17 Yleissuunnitteluosaston selvityksiä 

Östersundomin osayleiskaavan leikekirja
2011:16 Yleissuunnitteluosaston selvityksiä 

Östersundomin hiilijalanjälkitarkastelu
2011:15 Yleissuunnitteluosaston selvityksiä 

Liitosalueen eteläosan kasvillisuusselvitys
2011:14 Yleissuunnitteluosaston selvityksiä 

Hevostilaselvitys – Hevosten tulevaisuus Östersundomissa
2011:13 Yleissuunnitteluosaston selvityksiä 

Aurinkosähkön mahdollisuudet Helsingin Östersundomin alueella
2011:12 Yleissuunnitteluosaston selvityksiä 

Östersundomin yhteinen yleiskaava – Teknistaloudellinen selvitys
2011:11 Yleissuunnitteluosaston selvityksiä 

Östersundomin katuliikennefilosofia, osa 1
2011:10 Yleissuunnitteluosaston selvityksiä 

Östersundomin yleiskaavan joukkoliikenneselvitys
2011:9 Yleissuunnitteluosaston selvityksiä 

Östersundomin yleiskaavan liikenteen nykytilaselvitys
2011:8 Yleissuunnitteluosaston selvityksiä 

Östersundomin yleiskaavan tie- ja pääkatuverkkoselvitys
2011:7 Yleissuunnitteluosaston selvityksiä 

Östersundomin metron ja pikaraitiotien esiselvitykset – Tiivistelmä
2011:6 Yleissuunnitteluosaston selvityksiä 

Majvikin metron esiselvitys
2011:5 Yleissuunnitteluosaston selvityksiä 

Östersundom ja kaupunkipientalot
2011:4 Yleissuunnitteluosaston selvityksiä 

Östersundom ja kauppa
2011:3 Yleissuunnitteluosaston selvityksiä 

Östersundomin yhteinen yleiskaava – Rakennemallit
2011:2 Yleissuunnitteluosaston selvityksiä 

Kaupunginosapuistojen kehittäminen esikaupunkien renessanssialueilla
2011:1 Yleissuunnitteluosaston selvityksiä 

2010

Vetovoimainen esikaupunkiasuminen
2010:5 Yleissuunnitteluosaston selvityksiä 

Katsaus Helsingin pilaantuneisiin maihin 2009
2010:4 Yleissuunnitteluosaston selvityksiä 

Östersundomin osayleiskaavan kaupunkiekologinen ohjelma
2010:3 Yleissuunnitteluosaston selvityksiä 

YOS Esite
2010:2 Yleissuunnitteluosaston selvityksiä 

Helsingin kaupungin tulvastrategia
2010:1 Yleissuunnitteluosaston selvityksiä 

2009

Selvitys kadunvarsiliiketiloista Helsingin uusissa kaupunginosissa
2009:3 Yleissuunnitteluosaston selvityksiä 

Liitosalueen rakennettu kulttuuriympäristö
2008:3 Yleissuunnitteluosaston selvityksiä 

Loft-asumisen edellytykset Helsingissä
2008:1 Yleissuunnitteluosaston selvityksiä 

Ekotehokkuuden arviointi ja lisääminen Helsingissä
2008:2 Yleissuunnitteluosaston selvityksiä 

2007

North-South interface: Spatial Vision
2007:4 Yleissuunnitteluosaston selvityksiä 

Gulf of Finland: Spatial Vision
2007:3 Yleissuunnitteluosaston selvityksiä 

Kaupungista seutu ja seudusta kaupunki – Helsingin maankäytön kehityskuvan luonnos
2007:2 Yleissuunnitteluosaston selvityksiä 

Kuninkaantammen maisemaselvitys ja maisemasuunnitelma
2007:1 Yleissuunnitteluosaston selvityksiä 

2006

Kaupunginosien sosiokulttuurinen profilointi
2006:11 Yleissuunnitteluosaston selvityksiä 

Roihupellon bussivarikko – Maanalainen vaihtoehto
2006:10 Yleissuunnitteluosaston selvityksiä 

Maanalaisten toimintojen yleinen turvallisuusselvitys
2006:9 Yleissuunnitteluosaston selvityksiä 

Kaupunkiasumisen kehittämisen lähtökohtia ja tavoitteita – Kerrostaloasunto
2006:7 Yleissuunnitteluosaston selvityksiä 

Helsinkiläinen kerrostaloatlas 2006
2006:6 Yleissuunnitteluosaston selvityksiä 

Kuninkaantammi, osayleiskaava – Osayleiskaavaluonnoksen selostus
2006:4 Yleissuunnitteluosaston selvityksiä 

Kalasataman elinkeinojen mielikuvakartoitus
2006:2 Yleissuunnitteluosaston selvityksiä 

Sörnäistenranta - Hermanninranta. Osayleiskaavaluonnoksen selostus
2006:1 Yleissuunnitteluosaston selvityksiä

2005

Kulttuurihistoriallisesti, rakennustaiteellisesti ja maisemakulttuurin kannalta merkittävät alueet Helsingin Yleiskaava 2002:ssa. Inventointiluettelo eri suojelutasoista kaupunginosittain.
2005:11 Yleissuunnitteluosaston selvityksiä