Suoraan sisältöön

Rakennusviraston esitteet ja raportit

Rakennusviraston yleisesitteet

Kadut

Puistot ja viheralueet

Rakennukset

Ympäristökasvatus

Muut

 

Raportit, selvitykset ja suunnitelmat (ks. myös julkaisusarja)

 • UUSI! Lepakoiden jatkoseuranta - Helsingin Koirasaarentien kadunrakennustyömaan varrella Stansvikin kohdalla 2016 (pdf 2,6 Mt)
 • Katsaus pääkaupunkiseudun kaivumaa- ja kiviaineshuoltoon 2015 (pdf, 800 kt)
 • UUSI! Östersundomin massalaskentaraportti 2016 (pdf, 3 Mt)
 • UUSI! Pyöräteiden talvihoidon kokeilu 2015-2016, loppuraportti 2016 (pdf 4 Mt)
 • Selvitys katujen suolauksen vaikutuksista katupuihin Helsingissä (pdf 2 Mt)
 • Harjaus ja suolaus pyöräteiden talvihoitomenetelmänä Ruotsissa (pdf 1 Mt)
 • Kaivumaiden sekä rakennus- ja purkujätteen käsittelyohje, 2015 (pdf 1,2 Mt)
 • Lepakoiden jatkoseuranta - Helsingin Koirasaarentien kadunrakennustyömaan varrella Stansvikin kohdalla 2015 (pdf 2,6 Mt)
 • Lepakkoseuranta - Helsingin Koirasaarentien kadunrakennustyömaan varrella Stansvikin kohdalla 2014 (pdf 2,8 Mt)
 • Haltialan metsäalueen luontoseuranta–Ennallistamisen vaikutukset- kasvillisuuden seuranta 2014 (pdf 3,0 Mt)
 • Helsingin ekologisesti kestävän rakentamisen ohjelma 2012-2018, B Infrarakentaminen (EkoRak-Infra) (pdf, 1,2 Mt)
 • Sibeliuksen ja Topeliuksen puistojen historiaselvitys ja suunnitelma (pdf 32 Mt)
 • Harakan saaren muuttuva kasvillisuus - kasviston ja kasvillisuuden selvitystyö (pdf 5,2 Mt)
 • Siltojen ylläpito - toimintalinjat (pdf 3,3 Mt)
 • Helsingin kaupungin luonnonhoidon linjaus (pdf 3,7 Mt)
 • Torikorttelit – katu- ja torialueiden päällysteet – rakennushistorian selvitys (pdf 19 Mt)
 • Kulosaaren Kluuvin puistoalueiden hankesuunnitelma (pdf 21 Mt)
 • Seurasaaren lepakkoselvitys 2009 (pdf 700 kt)
 • Kaupunkikasviopas, rakennusvirasto, katu- ja puisto-osasto 2010(pdf 6,4 Mt)
 • Kanit Helsingissä ja kanivahinkojen torjunta (pdf 3,9 Mt)
  Liitekuvat (pdf 153 kt) rakennusvirasto, katu ja puisto-osasto 2010
 • Porvariskuninkaan puisto - hankesuunnitelmaa täydentävä selvitys (pdf, 8,8 Mt)
 • Matosaaren raunion kunnostus ja suojaus, yleissuunnitelman selostus, osa 1 (25,4 Mt)osa 2 (16,7 Mt), osa 3 (pdf 10,5 Mt)
  rakennusvirasto, katu- ja puisto-osasto 2008
 • Tulvakohteiden määrittely – esiselvitys (pdf 3,0 Mt), Liitteet (pdf 35 Mt) rakennusvirasto 2007
 • Viheralueohjelman seurantaraportti (pdf 3,7 Mt)
  Toteuttamisohjelman periaatteet ja linjaukset vuosille 1999–2008, 1. seurantaraportti; rakennusvirasto 2002