Suoraan sisältöön

Ympäristönsuojelumääräykset - Miljöskyddsföreskrifter

Kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaosto on 15.6.2018 (§ 132) hyväksynyt Helsingin kaupungin ympäristönsuojelumääräykset. Ympäristönsuojelumääräykset tulevat voimaan 16.7.2018.

Ympäristö- ja lupajaoston päätös on nähtävillä osoitteessa https://www.hel.fi/helsinki/fi/kaupunki-ja-hallinto/paatoksenteko/lautakunnat-ja-johtokunnat/kaupunkiymparistolautakunnan-ymparisto-ja-lupajaosto-poytakirjat 

Ympäristönsuojelumääräykset ovat nähtävillä myös osoitteessa

https://www.hel.fi/helsinki/fi/asuminen-ja-ymparisto/ymparistonsuojelu/ymparistonsuojelumaaraykset/


Stadsmiljönämndens miljö- och tillståndsektionen har den 15 juni 2018 (§ 132) godkännt Helsingfors stads miljöskyddsföreskrifter. Miljöskyddsföreskrifterna träder i kraft den 16 juli 2018.

Miljö- och tillståndsektionens beslut är framlagt

https://www.hel.fi/helsinki/fi/kaupunki-ja-hallinto/paatoksenteko/lautakunnat-ja-johtokunnat/kaupunkiymparistolautakunnan-ymparisto-ja-lupajaosto-poytakirjat 

Miljöskyddsföreskrifter är framlagt

https://www.hel.fi/helsinki/sv/boende-och-miljo/miljoskydd/miljoskydd/


JAA
11.12.2019 16:10