Suoraan sisältöön

Ympäristöseuranta ja -valvonta yksikön päällikön päätös meluilmoituksesta, Sompasaari, Sörnäinen – Beslut av enhetschef för miljöuppföljning och –tillsyn om bulleranmälan, Sumparn, Sörnäs.

ILMOITUSTEKSTI SUOMI

 

 

Ympäristöseuranta ja -valvonta yksikön päällikön päätös § 202, HEL 2021-012109. Päätös on nähtävillä pysyvästi.

 

Kuulutuksen julkaisupäivä 28.10.2022

Valitusaika päättyy 05.12.2022 klo 16:00

 

 

Tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä kuulutuksen julkaisemisajankohdasta.

Kuulutusaika 28.10.2022 – 05.12.2022

 

 

Helsingissä

Kaupunkiympäristön toimiala

Ympäristöpalvelut

 


ILMOITUSTEKSTI RUOTSI

 

Beslut av enhetschef för miljöuppföljning och –tillsyn § 202, HEL 2021-012109. Beslutet är tillgängligt permanent.

 

Kungörelsens publiceringsdag 28.10.2022

Besvärstiden utgår 05.12.2022 klo 16:00

 

Delfåendet anses hava skett sjunde dagen från tidpunkten av kungörelsens offentliggörande.

Kungörelsetid 28.10.2022 – 05.12.2022

 

 

Helsingfors

Stadsmiljösektorn

Miljötjänster


JAA
28.10.2022 13:38