Suoraan sisältöön

Ympäristöseuranta ja -valvonta yksikön päällikön päätökset meluilmoituksesta, Kluuvi ja Kaarela – Beslut av enhetschef för miljöuppföljning och –tillsyn om bulleranmälan, Gloet och Kårböle

Ympäristöseuranta ja -valvonta yksikön päällikön päätös § 61, HEL 2021-003943. Päätös on nähtävillä pysyvästi.

Ympäristöseuranta ja -valvonta yksikön päällikön päätös § 62, HEL 2021-004249. Päätös on nähtävillä pysyvästi.

Kuulutuksen julkaisupäivä 16.4.2021

Valitusaika päättyy 24.5.2021 klo 16:15

Tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä kuulutuksen julkaisemisajankohdasta.

Kuulutusaika 16.4.2021 - 24.5.2021


Helsingissä

Kaupunkiympäristön toimiala

Ympäristöpalvelut


Beslut av enhetschef för miljöuppföljning och –tillsyn § 61, HEL 2021-003943. Beslutet är tillgängligt permanent.

Beslut av enhetschef för miljöuppföljning och –tillsyn § 62, HEL 2021-004249. Beslutet är tillgängligt permanent.

Kungörelsens publiceringsdag 16.4.2021

Besvärstiden utgår 24.5.2021 kl. 16:15

Delfåendet anses hava skett sjunde dagen från tidpunkten av kungörelsens offentliggörande.

Kungörelsetid 16.4.2021 - 24.5.2021

 Helsingfors

Stadsmiljösektorn

Miljötjänster


JAA
16.04.2021 13:09