Suoraan sisältöön

Ympäristöseuranta ja -valvonta yksikön päällikön päätös meluilmoituksesta, Narinkka 2, Kamppi - Beslut av enhetschef för miljöuppföljning och –tillsyn om bulleranmälan, Narinken 2, Kampen

Ympäristöseuranta ja -valvonta yksikön päällikön päätös § 136, HEL 2021-007810. Päätös on nähtävillä pysyvästi.

Kuulutuksen julkaisupäivä 22.7.2021

Valitusaika päättyy 30.8.2021 klo 16:15

Tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä kuulutuksen julkaisemisajankohdasta.

Kuulutusaika 22.7.2021 - 30.8.2021

 

Helsingissä

Kaupunkiympäristön toimiala

Ympäristöpalvelut


Beslut av enhetschef för miljöuppföljning och –tillsyn § 136, HEL 2021-007810 . Beslutet är tillgängligt permanent.

Kungörelsens publiceringsdag 22.7.2021

Besvärstiden utgår 30.8.2021 klo 16:15

Delfåendet anses hava skett sjunde dagen från tidpunkten av kungörelsens offentliggörande.

Kungörelsetid 22.7.2021 - 30.8.2021

 

Helsingfors

Stadsmiljösektorn

Miljötjänster


JAA
22.07.2021 09:20