Suoraan sisältöön

Ympäristöseuranta ja -valvonta yksikön päällikön päätökset meluilmoituksesta, Tehtaankatu 15-17 ja Laajasalontie – Beslut av enhetschef för miljöuppföljning och –tillsyn om bulleranmälan, Fabriksgatan 15-17 och Degerövägen

Ympäristöseuranta ja -valvonta yksikön päällikön päätös § 95, HEL 2021-004557. Päätös on nähtävillä pysyvästi.

Ympäristöseuranta ja -valvonta yksikön päällikön päätös § 96, HEL 2021-004486. Päätös on nähtävillä pysyvästi.

Kuulutuksen julkaisupäivä 7.6.2021

Valitusaika päättyy 14.7.2021 klo 16:15

Tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä kuulutuksen julkaisemisajankohdasta.

Kuulutusaika 7.6.2021 - 14.7.2021


Helsingissä

Kaupunkiympäristön toimiala

Ympäristöpalvelut


Beslut av enhetschef för miljöuppföljning och –tillsyn § 95, HEL 2021-004557. Beslutet är tillgängligt permanent.

Beslut av enhetschef för miljöuppföljning och –tillsyn § 96, HEL 2021-004486. Beslutet är tillgängligt permanent.

Kungörelsens publiceringsdag 7.6.2021

Besvärstiden utgår 14.7.2021 kl. 16:15

Delfåendet anses hava skett sjunde dagen från tidpunkten av kungörelsens offentliggörande.

Kungörelsetid 7.6.2021 - 14.7.2021


Helsingfors

Stadsmiljösektorn

Miljötjänster

JAA
07.06.2021 10:34