Suoraan sisältöön

Ilmoitus Helsingin kaupungin asunnot Oy Yläkiventie 12:n tupakointikieltopäätöksestä – Meddelande om beslut om rökningsförbud för Helsingfors stads bostäder Ab Ovanstensvägen 12

Helsingin kaupungin tupakkalakia valvova viranomainen on 29.12.2020 antanut päätöksen Helsingin kaupungin asunnot Oy:n tupakointikieltohakemukseen osoitteessa Yläkiventie 12 A-I, K-N, 00920 Helsinki. Päätös valitusosoituksineen on nähtävillä 5.2.2021 saakka Helsingin kaupungin kirjaamossa, osoitteessa Pohjoisesplanadi 11–13, 00170 Helsinki. Päätös on nähtävillä myös kaupungin verkkosivulla (päätös, pdf).

Ilmoitus on julkaistu viranomaisen verkkosivulla 30.12.2020. Tiedoksiannon katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä tämän ilmoituksen julkaisemisesta. Tiedoksianto toimitetaan yleistiedoksiantona, koska vastaanottajia on yli 30.

Helsingin kaupungin ympäristöpalvelut


Helsingfors stads myndighet med tillsyn över tobakslagen har den 29.12.2020 fattat beslut om ansökan om rökningsförbud för Helsingfors stads bostäder Ab på Ovanstensvägen 12 A-I, K-N, 00920 Helsingfors. Beslutet med besvärsanvisning finns framlagt för påseende vid Helsingfors stads registratorskontor på Norra Esplanaden 11–13, 00170 Helsingfors till den 5.2.2021. Beslutet finns också framlagt för påseende på stadens webbplats (beslutet på finska, pdf).

Meddelandet har publicerats på myndighetens webbplats den 30.12.2020. Delgivningen anses ha skett den sjunde dagen efter att detta meddelande publicerades. Delgivningen verkställs som offentlig delgivning eftersom antalet mottagare överstiger 30.

Helsingfors stads miljötjänster


JAA
30.12.2020 00:00