Suoraan sisältöön

Ilmoitus Asunto Oy Vesakko Bostads Ab:n tupakointikieltopäätöksestä – Meddelande om beslut om rökningsförbud för Asunto Oy Vesakko Bostads Ab

Helsingin kaupungin tupakkalakia valvova viranomainen on 2.12.2020 antanut päätöksen Asunto Oy Vesakko Bostads Ab:n tupakointikieltohakemukseen osoitteissa Vesakkotie 1,3,5 ja 7, Töyrytie 6 ja 8, Männikkötie 10, 00630 Helsinki. Päätös valitusosoituksineen on nähtävillä 11.1.2021 saakka Helsingin kaupungin kirjaamossa, osoitteessa Pohjoisesplanadi 11–13, 00170 Helsinki. Päätös on nähtävillä myös kaupungin verkkosivulla (päätös, pdf).

Ilmoitus on julkaistu viranomaisen verkkosivulla 3.12.2020. Tiedoksiannon katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä tämän ilmoituksen julkaisemisesta. Tiedoksianto toimitetaan yleistiedoksiantona, koska vastaanottajia on yli 30.

Helsingin kaupungin ympäristöpalvelut

Helsingfors stads myndighet med tillsyn över tobakslagen har den 2.12.2020 fattat beslut om ansökan om rökningsförbud för Asunto Oy Vesakko Bostads Ab, på Snårvägen 1,3,5 och 7, Liden 6 och 8, Talldungevägen 10, 00630 Helsingfors. Beslutet med besvärsanvisning finns framlagt för påseende vid Helsingfors stads registratorskontor på Norra Esplanaden 11–13, 00170 Helsingfors till den 11.1.2021. Beslutet finns också framlagt för påseende på stadens webbplats (beslutet på finska, pdf).

Meddelandet har publicerats på myndighetens webbplats den 3.12.2020. Delgivningen anses ha skett den sjunde dagen efter att detta meddelande publicerades. Delgivningen verkställs som offentlig delgivning eftersom antalet mottagare överstiger 30.

Helsingfors stads miljötjänster

JAA
03.12.2020 00:00