Suoraan sisältöön

Ilmoitus Asunto Oy Tähtitorninrinteen tupakointikieltopäätöksestä ‒ Meddelande om beslut om rökningsförbud för Asunto Oy Tähtitorninrinne

Helsingin kaupungin tupakkalakia valvova viranomainen on 17.6.2022 antanut päätöksen Asunto Oy Tähtitorninrinteen tupakointikieltohakemukseen osoitteissa Ullanlinnankatu 1 ja Kasarmikatu 26, 00130 Helsinki. Päätös valitusosoituksineen on nähtävillä 27.7.2022 saakka Helsingin kaupungin kirjaamossa (kirjaamo). Päätös on nähtävillä myös kaupungin verkkosivulla (päätös, pdf).

Ilmoitus on julkaistu viranomaisen verkkosivulla 20.6.2022. Tiedoksiannon katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä tämän ilmoituksen julkaisemisesta. Tiedoksianto toimitetaan yleistiedoksiantona, koska vastaanottajia on yli 30.

Helsingin kaupungin ympäristöpalvelut


Helsingfors stads myndighet med tillsyn över tobakslagen har den 17.6.2022 fattat beslut om ansökan om rökningsförbud för Asunto Oy Tähtitorninrinne på Ulrikasborgsgatan 1 och Kaserngatan 26, 00130 Helsingfors. Beslutet med besvärsanvisning finns framlagt för påseende vid Helsingfors stads registratorskontor till den 27.7.2022 (registratorskontoret). Beslutet finns också framlagt för påseende på stadens webbplats (beslutet på finska, pdf).

Meddelandet har publicerats på myndighetens webbplats den 20.6.2022. Delgivningen anses ha skett den sjunde dagen efter att detta meddelande publicerades. Delgivningen verkställs som offentlig delgivning eftersom antalet mottagare överstiger 30.

Helsingfors stads miljötjänster


JAA
20.06.2022 00:00